1- Tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıyabilme, koruyabilme ve gelecek kuşaklara aktarabilme.
2- Türk bezeme sanatını tarihsellik, içerik, biçim ve kompozisyon açısından bilerek yeni tasarımlar oluşturabilme.
3- Çeşitli malzemeden üretilmiş geleneksel Türk el sanatı ürünlerini malzeme, teknik ve kullanım alanları açısından tanıyabilme. Seçtiği alanın restorasyonunda çalışabilme.
4- Araştırma-inceleme tekniklerini öğrenerek, yazım kurallarına uygun raporu hazırlayabilme.
5- Farklı malzemeleri kullanarak güncel kullanım eşyaları üretebilme.
6- Sanatın başlangıcını, gelişimini, insan ve sanat arasındaki ilişkiyi öğrenerek, kendi sanatsal çalışmalarına yön verebilme.
7- Kendi yeteneklerini keşfederek yaratıcılığını ortaya çıkarabilme.
8- Çevre ve topluma karşı sorumluluğunu bilme ve çevreyle olumlu iletişimde bulunabilme.
9- İş sağlığı ve güvenliği gereklerini, iş disiplinini bilebilme. Liderlik görevini üstlenebilme.
10- Teknik çizim yöntemlerini öğrenerek tasarımda çok boyutlu düşünme yeteneği kazanabilme.