1- Bu güne kadar kazanılan yeterliliklerin üzerine günümüz teknolojisi ile üretilen araç- gereçleri kullanabilme, düzenlenen güncel mevzuata hakim olma ve bu alandaki temel teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
2- Edindiği teorik ve uygulamalı bilgilerle mesleğini yapabilme ve bu alanda eğitimini bir üst düzeye taşıyabilmek için gerekli becerileri kazanabilme
3- Mesleki problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerini ustaca kullanabilme
4- Yeryüzünün tamamının yada bir parçasının ölçüsünü, her türlü araç gereci kullanarak her türlü yöntemle yapabilme
5- Yapılan ölçülerden yararlanarak istenilen her hesabı yapabilme
6- Yapılan ölçülerden yararlanarak elle yada bilgisayarda çizim yapabilme
7- Edindiği mesleki altyapıyı kullanarak bireysel ya da takım olarak iş organizasyonu yapabilme ve bu sorumluluğu üstlenebilme
8- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
9- Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapabilme, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğine sahip olabilme
10- İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olabilme.
11- Etkili sözlü ve yazılı iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
12- Türk Dili ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili ve Atatürk İlkeleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
13- Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilme.