1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FİZ 6601Fizik ---24,00
FEN 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FİZ 6602Fizik---24,00
FEN 6603Seminer0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
FEN 6000Tez Çalışması0,000,000,0012,00
Toplam6,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Fizik
FIZ 6215Molekül Modelleme I3,000,000,006,00
FIZ 6225İleri Matematiksel Fizik Yönt.I3,000,000,006,00
FIZ 6237Teorik Nükleer Fizik I3,000,000,006,00
FIZ 6243Çok Parçacıklı Sistemlerin Teorisi I3,000,000,006,00
FIZ 6217Optoelektronik I3,000,000,006,00
FIZ 6227Yarı İletken Yüzey Fiziği I3,000,000,006,00
FIZ 6201İleri Kuantum Mekaniği II3,000,000,006,00
FIZ 6203Katıhal Fiziğinde Son Gelişmeler3,000,000,006,00
FIZ 6207İleri Radyasyon Fiziği I3,000,000,006,00
FIZ 6209Atom Fiziğinde Hesaplama Yöntemleri3,000,000,006,00
FIZ 6211Nükleer Reaktör Teorisi I3,000,000,006,00
FIZ 6213Temel İşlemler I0,000,000,006,00
FIZ 6219Nükleer Uygulamalarda Element Analizleri3,000,000,006,00
FIZ 6223Ir ve Raman Spektroskopisi3,000,000,006,00
FIZ 6233İleri Yüksek Enerji Fiziği I3,000,000,006,00
FIZ 6235Enerji Teknolojisi3,000,000,006,00
FIZ 6239Modern Fizikte Seçme Konular I3,000,000,006,00
FIZ 6241Süper İletkenlik I3,000,000,006,00
FIZ 6245Lüminesans Tarihleme I3,000,000,006,00
FIZ 6247Plazma Kimyası I3,000,000,006,00
FIZ 6249Kompozit Malzemeler ve Üretim Teknikleri3,000,000,006,00
Fizik
FIZ 6202İleri Elektromanyetik Teori II3,000,000,006,00
FIZ 6206İleri Radyasyon Fiziği II3,000,000,006,00
FIZ 6208Nükleer Reaktör Teorisi II3,000,000,006,00
FIZ 6212Temel İşlemler II0,000,000,006,00
FIZ 6216Molekül Modelleme II3,000,000,006,00
FIZ 6214Optoelektronik II3,000,000,006,00
FIZ 6218Kristal Örgü Dinamiği II3,000,000,006,00
FIZ 6222İleri Matematiksel Fizik Yönt.II3,000,000,006,00
FIZ 6224Yarı İletken Yüzey Fiziği II3,000,000,006,00
FIZ 6228İleri Analitik Mekanik II3,000,000,006,00
FIZ 6232İleri Yüksek Enerji Fiziği II3,000,000,006,00
FIZ 6234Teorik Nükleer Fizik II3,000,000,006,00
FIZ 6236Modern Fizikte Seçme Konular II3,000,000,006,00
FIZ 6238Süper İletkenlik II3,000,000,006,00
FIZ 6244Çok Parçacıklı Sistemlerin Teorisi II3,000,000,006,00
FIZ 6246Sıvı Kristallerdeki Kusurların Teo.Ve Bilg.Simül.3,000,000,006,00
FIZ 6248Lüminesans Tarihleme II3,000,000,006,00
FIZ 6252Plazma Kimyası II3,000,000,006,00
FIZ 6242Atomik Spektroskopi3,000,000,006,00
FIZ 6898Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3,000,000,006,00
FIZ 6250Nano Malzemeler ve Üretim Teknikleri3,000,000,006,00