1- Problem çözme becerisini kazandırabilme
2- Analitik düşünme becerisini kazandırabilme
3- Matematiksel bilgi ve beceri düzeyini artırabilme
4- Konusunda araştırma araştırma yapabilmek için gerekli bilgi alt yapısını tamamlayabilme
5- Konusunda araştırmaya açık güncel bilimsel problemlerle ilgili bilgi sahibi olabilme
6- Bilimsel problemlerin çözümünde gerekli analiz yeteneğini kazandırabilme
7- Kaynak taraması ve literatür araştırması yapma becerilerini kazandırabilme
8- Araştırma için gerekli deney malzemesi ve cihazları tanıyabilme
9- Deney yaparken uygulanacak işlemleri ve takip edilecek kuralları öğrenebilme
10- Araştırma faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerini öğrenebilme