1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KİM 6601Kimya---24,00
FEN 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KİM 6602Kimya---24,00
FEN 6603Seminer0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
FEN 6000Tez Çalışması0,000,000,0012,00
Toplam6,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Kimya
KIM 6215Yakıtlar Teknolojisi3,000,000,006,00
KIM 6231İleri Polimer Kimyası I3,000,000,006,00
KIM 6211Hava Kirliliği ve Kontrolü3,000,000,006,00
KIM 6201Analitik Kromatografik Yönt.Ve Uyg.3,000,000,006,00
KIM 6213Su ve Toprak Kirliliği Kontrolü3,000,000,006,00
KIM 6203Eser Element Analizleri3,000,000,006,00
KIM 6205Analitik Kimyada Son Gelişmeler3,000,000,006,00
KIM 6207Atomik Spektroskopi3,000,000,006,00
KIM 6209İleri Voltametrik Yöntemler3,000,000,006,00
KIM 6217Temel İşlemler I3,000,000,006,00
KIM 6219Anorganik Kimyada Seçme Konular II3,000,000,006,00
KIM 6221Organometalik Bileşik Sentezi II3,000,000,006,00
KIM 6225Sentez Teknikleri ve Organik Bileşiklerin Analizi3,000,000,006,00
KIM 6227Makrosiklik Bileşikler I3,000,000,006,00
KIM 6229Aromatiklik3,000,000,006,00
KIM 6233Mühendislik Plastikleri3,000,000,006,00
KIM 6235Nükleer Uygulamalarda Eser Element Analizleri3,000,000,006,00
KIM 6237Radyo - Analitik Kimya I3,000,000,006,00
KIM 6239İmmobilize Enzimler, Hücre ve Org.3,000,000,006,00
KIM 6241Serbest Radikal Kimyası3,000,000,006,00
KIM 6243Bitki Kimyası I3,000,000,006,00
KIM 6245İleri Gıda Kimyası3,000,000,006,00
KIM 6247Kimya Öğretimi I3,000,000,006,00
KIM 6249Öğretim İlke ve Yöntemleri3,000,000,006,00
KIM 6251Fitoterapi Biyokimyası3,000,000,006,00
KIM 6253Peptid Sentez Yöntemleri3,000,000,006,00
KIM 6255Asimetrik Sentez3,000,000,006,00
KIM 6223İleri Doğal Bileşikler Kimyası3,000,000,006,00
KIM 6195Tez Danışmanlığı0,000,000,006,00
KIM 6257Fotoelektronik Teknolojilerde Organik Malzemeler3,000,000,006,00
Kimya
KIM 6250Çevre Eğitimi3,000,000,006,00
KIM 6240Enzim Aktivite Regulasyonu3,000,000,006,00
KIM 6242Bitki Kimyası II3,000,000,006,00
KIM 6202Kütle Spektroskopisi3,000,000,006,00
KIM 6204Spektroskopide Son Gelişmeler3,000,000,006,00
KIM 6206Analitik Kimyada Son Gelişmeler II3,000,000,006,00
KIM 6208Moleküler Spektroskopi3,000,000,006,00
KIM 6210İleri Elektrokimya3,000,000,006,00
KIM 6212Bor Bileşikleri ve Uygulamaları3,000,000,006,00
KIM 6214Isı Transferi3,000,000,006,00
KIM 6216Temel İşlemler II3,000,000,006,00
KIM 6218Anorganik Kimyada Seçme Konular III3,000,000,006,00
KIM 6220Çok Basamaklı Organik Sentezler II3,000,000,006,00
KIM 6222Organik Kimya Teknolojileri3,000,000,006,00
KIM 6224Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları3,000,000,006,00
KIM 6226Makrosiklik Bileşikler II3,000,000,006,00
KIM 6228Hetero Bileşikler Kimyası3,000,000,006,00
KIM 6230İleri Polimer Kimyası II3,000,000,006,00
KIM 6232Polimer Üretim ve İşleme Teknikleri3,000,000,006,00
KIM 6234Nükleer Teknikler ve Uygulamaları3,000,000,006,00
KIM 6236Radyo - Analitik Kimya II3,000,000,006,00
KIM 6238Enzim Teknolojisi3,000,000,006,00
KIM 6244Nmr Spektroskopisi3,000,000,006,00
KIM 6246Kimya Öğretimi II3,000,000,006,00
KIM 6248Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme3,000,000,006,00
KIM 6252Enzim Bilimi3,000,000,006,00
KIM 6254Kalite Güvence Sistemleri3,000,000,006,00
KIM 6256 Biyoistatistik3,000,000,006,00
KIM 6258Klinik Biyokimya3,000,000,006,00
KIM 6260Perfloropeptid Sentezleri3,000,000,006,00
KIM 6262Palladyum Katalizli Kenetlenme Reaksiyonları3,000,000,006,00
KIM 6264Nükleer İz Dedektörlerinin Uygulamaları3,000,000,006,00
KIM 6196Tez Danışmanlığı0,000,000,006,00
KIM 6898Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3,000,000,006,00
KIM 6266Biyoproseslerde Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri3,000,000,006,00
KIM 6268İlaçların Organik Kimyası:Keşif ve Tasarım3,000,000,006,00