Ders KoduDers Adı1234567891011
FEN 6000Tez Çalışması00000000000
FEN 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 00000000000
FEN 6603Seminer00000000000
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme00000000000
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme00000000000
KIM 6195Tez Danışmanlığı00000000000
KIM 6196Tez Danışmanlığı00000000000
KIM 6201Analitik Kromatografik Yönt.Ve Uyg.44050313434
KIM 6202Kütle Spektroskopisi54304400444
KIM 6203Eser Element Analizleri44354404544
KIM 6204Spektroskopide Son Gelişmeler40553500545
KIM 6205Analitik Kimyada Son Gelişmeler44343444444
KIM 6206Analitik Kimyada Son Gelişmeler II44353434445
KIM 6207Atomik Spektroskopi45450403544
KIM 6208Moleküler Spektroskopi45455400544
KIM 6209İleri Voltametrik Yöntemler45444444544
KIM 6210İleri Elektrokimya44454444454
KIM 6211Hava Kirliliği ve Kontrolü55040050300
KIM 6212Bor Bileşikleri ve Uygulamaları44543333445
KIM 6213Su ve Toprak Kirliliği Kontrolü22033322212
KIM 6214Isı Transferi55433222200
KIM 6215Yakıtlar Teknolojisi55544543545
KIM 6216Temel İşlemler II43222331344
KIM 6217Temel İşlemler I33322221233
KIM 6218Anorganik Kimyada Seçme Konular III44020412001
KIM 6219Anorganik Kimyada Seçme Konular II53030332040
KIM 6220Çok Basamaklı Organik Sentezler II45500544555
KIM 6221Organometalik Bileşik Sentezi II45550500000
KIM 6222Organik Kimya Teknolojileri55530555555
KIM 6223İleri Doğal Bileşikler Kimyası23434434445
KIM 6224Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları55500500000
KIM 6225Sentez Teknikleri ve Organik Bileşiklerin Analizi45050435555
KIM 6226Makrosiklik Bileşikler II22223233444
KIM 6227Makrosiklik Bileşikler I22233344545
KIM 6228Hetero Bileşikler Kimyası53320204000
KIM 6229Aromatiklik42320024000
KIM 6230İleri Polimer Kimyası II44033004454
KIM 6231İleri Polimer Kimyası I33030004443
KIM 6232Polimer Üretim ve İşleme Teknikleri33033404435
KIM 6233Mühendislik Plastikleri03022034525
KIM 6234Nükleer Teknikler ve Uygulamaları42424345534
KIM 6235Nükleer Uygulamalarda Eser Element Analizleri54454430355
KIM 6236Radyo - Analitik Kimya II55432222210
KIM 6237Radyo - Analitik Kimya I43244232545
KIM 6238Enzim Teknolojisi43034233333
KIM 6239İmmobilize Enzimler, Hücre ve Org.34323223333
KIM 6240Enzim Aktivite Regulasyonu54230320000
KIM 6241Serbest Radikal Kimyası53221404333
KIM 6242Bitki Kimyası II34000000000
KIM 6243Bitki Kimyası I44000300000
KIM 6244Nmr Spektroskopisi55500045545
KIM 6245İleri Gıda Kimyası24332211413
KIM 6246Kimya Öğretimi II45555433053
KIM 6247Kimya Öğretimi I54433440500
KIM 6248Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme23323532345
KIM 6249Öğretim İlke ve Yöntemleri24335444445
KIM 6250Çevre Eğitimi55040050300
KIM 6251Fitoterapi Biyokimyası44000000000
KIM 6252Enzim Bilimi44132222123
KIM 6253Peptid Sentez Yöntemleri22224444454
KIM 6254Kalite Güvence Sistemleri44345543240
KIM 6255Asimetrik Sentez52430044000
KIM 6256 Biyoistatistik22221310102
KIM 6257Fotoelektronik Teknolojilerde Organik Malzemeler00000000000
KIM 6258Klinik Biyokimya53332212000
KIM 6260Perfloropeptid Sentezleri22334434555
KIM 6262Palladyum Katalizli Kenetlenme Reaksiyonları50000000300
KIM 6264Nükleer İz Dedektörlerinin Uygulamaları54322111110
KIM 6266Biyoproseslerde Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri00000000000
KIM 6268İlaçların Organik Kimyası:Keşif ve Tasarım54425554304
KIM 6898Yenilikçilik ve Proje Yönetimi45332334233
TEZ 6000Tez Çalışması00000000000
UZM 6000Uzmanlık Alanı00000000000