1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TRH 6601Tarih Seçmeli Ders - I---24,00
SBE 6601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TRH 6602Tarih Seçmeli Ders - II---24,00
SBE 6806Seminer0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
Toplam6,000,002,0042,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Tarih Seçmeli Ders - I
TRH 6201Eskiçağ Tarihi Bibliyografyası - 13,000,000,006,00
TRH 6203Eskiçağ Kültür ve Medeniyeti - 13,000,000,006,00
TRH 6205Eskiçağ Tarihi Mitolojisi - 13,000,000,006,00
TRH 6207Eskiçağda Siyaset Bilimi3,000,000,006,00
TRH 6209Mesleki Yabancı Dil - Doktora3,000,000,006,00
TRH 6211Latince - 13,000,000,006,00
TRH 6215Ortaçağ Türk Devletleri Tarihi - I3,000,000,006,00
TRH 6217Selçuklu Tarihi Araştırmaları - I3,000,000,006,00
TRH 6219Doğu Roma Tarihi - I3,000,000,006,00
TRH 6221Ortaçağ Türk ve İslam Medeniyeti Tarihi - I 3,000,000,006,00
TRH 6223Ortaçağ Tarihi Metinleri - I3,000,000,006,00
TRH 6213Ortaçağ Avrupa Kültür ve Medeniyeti - I3,000,000,006,00
TRH 6225Osmanlı Diplomatiği - I3,000,000,006,00
TRH 6227Osmanlı Toplum Hayatı - I3,000,000,006,00
TRH 6229Arşiv Kaynakları - I (XV. - XVI . Yüzyıl)3,000,000,006,00
TRH 6231Osmanlı Siyasi Tarihi - I 3,000,000,006,00
TRH 6233Yeniçağda Avrupa ve Yakındoğu - I3,000,000,006,00
TRH 6235Osmanlı Merkez Teşkilatı - I3,000,000,006,00
TRH 6237Osmanlı Belgelerinin Dili ve Terminolojisi - I3,000,000,006,00
TRH 6239Osmanlı Sanatı ve Mimarisi3,000,000,006,00
TRH 6241Osmanlı Askeri Teşkilatı3,000,000,006,00
TRH 6243Osmanlı Şehircilik Tarihi ve Kaynakları3,000,000,006,00
TRH 6245Osmanlı Demografisi3,000,000,006,00
TRH 6249Yakınçağ Tarihi Kaynakları 3,000,000,006,00
TRH 6251Yakınçağ Avrupa Medeniyeti Tarihi - I 3,000,000,006,00
TRH 6253Yakınçağ Osmanlı Sosyo - Ekonomi Tarihi3,000,000,006,00
TRH 6255Oryantalizm ve Sömürgecilik Tarihi3,000,000,006,00
TRH 6257Yakınçağ Osmanlı Kurumları Tarihi3,000,000,006,00
TRH 6259Türkiye'Nin Dış İlişkileri - I3,000,000,006,00
TRH 6261Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi - I3,000,000,006,00
TRH 6263Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi3,000,000,006,00
TRH 626520. Yüzyıl Türk Dünyası Tarihi - I3,000,000,006,00
TRH 626720. Yüzyıl Siyasi Tarihi - I3,000,000,006,00
TRH 6269Cumhuriyet Dönemi Arşiv Belgeleri 3,000,000,006,00
TRH 6271Orta Asya Türk Arkeolojisi3,000,000,006,00
TRH 6273Türk Destan ve Efsaneleri3,000,000,006,00
TRH 6275Türk İnanç Sistemleri3,000,000,006,00
TRH 6277Türk - Çin Münasebetleri3,000,000,006,00
TRH 6279Genel Türk Tarihinin Kaynak Dilleri - I (Çince - Rusca - Arapça - Farsça - Çağdaş Türk Dilleri)3,000,000,006,00
TRH 6281Türk Kültür Coğrafyaları3,000,000,006,00
TRH 6247Osmanlı Ekonomisi - I3,000,000,006,00
TRH 6101Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi - 13,000,000,006,00
TRH 6283Çağdaş kafkasya Tarihi I3,000,000,006,00
Tarih Seçmeli Ders - II
TRH 6202Eskiçağ Tarihi Bibliyografyası - 23,000,000,006,00
TRH 6204Eskiçağ Kültür ve Medeniyeti - 23,000,000,006,00
TRH 6206Eskiçağ Tarihi Mitolojisi - 23,000,000,006,00
TRH 6208Eskiçağda Uluslararası İlişkiler3,000,000,006,00
TRH 6212Latince - 23,000,000,006,00
TRH 6214Ortaçağ Avrupa Kültür ve Medeniyeti - II 3,000,000,006,00
TRH 6216Ortaçağ Türk Devletleri Tarihi - II3,000,000,006,00
TRH 6218Selçuklu Tarihi Araştırmaları - II3,000,000,006,00
TRH 6220Doğu Roma Tarihi - II3,000,000,006,00
TRH 6222Ortaçağ Türk ve İslam Medeniyeti Tarihi - II 3,000,000,006,00
TRH 6224Ortaçağ Tarihi Metinleri - II3,000,000,006,00
TRH 6226Osmanlı Diplomatiği - II3,000,000,006,00
TRH 6228Osmanlı İlmiye Teşkilatı3,000,000,006,00
TRH 6230Osmanlı Toplum Hayatı - II3,000,000,006,00
TRH 6232Arşiv Kaynakları - II (XVII. - XVIII. YY)3,000,000,006,00
TRH 6234Osmanlı Siyasi Tarihi - II 3,000,000,006,00
TRH 6236Yeniçağda Avrupa ve Yakın Doğu - II3,000,000,006,00
TRH 6238Osmanlı Bürokrasisi ve Avrupa Burjuvajisi3,000,000,006,00
TRH 6240Osmanlı Merkez Teşkilatı - II3,000,000,006,00
TRH 6242Osmanlı Belgelerinin Dili ve Terminolojisi - II3,000,000,006,00
TRH 6244Osmanlı Devlet Teşkilatının Kaynakları3,000,000,006,00
TRH 6248Yakınçağ Tarihi Arşiv Belgeleri3,000,000,006,00
TRH 6246Osmanlı Ekonomisi - II3,000,000,006,00
TRH 6250Yakınçağ Avrupa Medeniyeti Tarihi - II3,000,000,006,00
TRH 6252Yakınçağ Osmanlı - Türk Dünyası İlişkileri3,000,000,006,00
TRH 6254Yakınçağ Osmanlı Yerel Tarihi 3,000,000,006,00
TRH 6256Yakınçağ Osmanlı Fikir Hareketleri 3,000,000,006,00
TRH 6258Türkiye'Nin Dış İlişkileri - II3,000,000,006,00
TRH 6260Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi - II3,000,000,006,00
TRH 626220. Yüzyıl Türk Dünyası Tarihi - II3,000,000,006,00
TRH 626420. Yüzyıl Siyasi Tarihi - II3,000,000,006,00
TRH 6266Türk Anayasa Tarihi 3,000,000,006,00
TRH 6268Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği3,000,000,006,00
TRH 6270Hindistan Türk Devletleri3,000,000,006,00
TRH 6272Türkistan ve İpek Yolu3,000,000,006,00
TRH 6274Dest - İ Kıpçak ve İtil Bölgesi Türk Devlet ve Toplulukları3,000,000,006,00
TRH 6276Türk Tarihinde Etkin Boylar3,000,000,006,00
TRH 6278Ortadoğu'Da Türkler3,000,000,006,00
TRH 6280Genel Türk Tarihinin Kaynak Dilleri - II (Çince - Rusca - Arapça - Farsça - Çağdaş Türk Dilleri)3,000,000,006,00
TRH 6102Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi - 23,000,000,006,00
TRH 6284Çağdaş Kafkasya Tarihi II0,000,000,006,00
TRH 6290Osmanlıda Anayasal ve Parlementer Hareketler0,000,000,006,00