1- Tarih doktora programı sonucunda Tarih bilim dalında akademik düzeyde bilgi sahibi olabilme.
2- Osmanlı Türkçesi ile yazılmış her türlü tarihi belgeyi okuyabilme, analiz edebilme ve akademik çalışmalarda kullanabilme.
3- Tarihi olayları her yönden ele alabilme, sebep-sonuç ilişkisi içinde analiz ve sentez yaparak değerlendirebilme.
4- Tarih araştırmalarında disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilme.
5- Tek ya da çoklu disiplin çalışma gruplarında görev yapabilme, etkin iletişim kurabilme.
6- Tarih araştırmaları için gerekli yöntemleri ve araçları kullanabilme.
7- Her türlü tarihi olayı inceleyebilme, etüt edebilme, rapor yazabilme.
8- Yapılan araştırmaların her aşamasında, mesleki etik ve sorumluluk bilinci içinde hareket edebilme.
9- Yapılan tarihi araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların evrensel ve toplumsal etkilerini sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirebilme.
10- Güncel tarih araştırmalarındaki yeni gelişmeleri yakından takip edebilme ve değerlendirebilme.
11- Yaşam boyu öğrenme davranışı elde edebilme ve bilgilerin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilme.