1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FAR 6005Farmakoloji Seçmeli Havuzu---12,00
FAR 6105Genel Farmakoloji3,000,000,006,00
FAR 6107Farmakoloji Araştırma Yöntemleri I3,000,004,008,00
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
Toplam9,000,004,0032,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FAR 6006Farmakoloji Seçmeli Havuzu---12,00
SBE 6806Seminer0,000,000,006,00
FAR 6102Farmakolojide Araştırma Yöntemleri II3,000,004,006,00
FAR 6104İlaç Araştırmalarında Etik3,000,000,006,00
Toplam6,000,004,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
SBE 6000Tez Çalışması0,000,000,0012,00
Toplam6,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Farmakoloji Seçmeli Havuzu
FAR 6211Bilimsel Araştırmalarda Etik3,000,000,006,00
FAR 6217Klinik Farmakolojisi I3,000,000,006,00
FAR 6223Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi3,000,000,006,00
FAR 6227Endokrin Sistem Farmakolojisi3,000,000,006,00
FAR 6229Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi3,000,000,006,00
FAR 6231Nöron Kültürü ve Nörotoksisite1,000,004,006,00
FAR 6233Fitoterapötikler3,000,000,006,00
FAR 6235Otakoidler3,000,000,006,00
FAR 6237Tıbbi Toksikoloji3,000,000,006,00
Farmakoloji Seçmeli Havuzu
FAR 6232Klinik Farmakoloji II2,000,000,004,00
FAR 6234Farmakolojide Veri Kayıt Sistemleri ve Bilgisayar Uygulamaları2,000,004,008,00
FAR 6236Farmakolojide Bilimsel Araştırma Değerlendirme Teknikleri3,000,002,008,00
FAR 6224Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi3,000,002,008,00
FAR 6228Farmakolojide Araştırma Yöntemleri III3,000,004,008,00
SBE 6202Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3,000,000,006,00