1- Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olabilme
2- İlaç konusunda edindiği temel bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
3- Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme
4- Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
5- Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olabilme
6- Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilme