1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 1111Seçmeli Ders Grubu---1
STA 1103Sanat Tarihine Giriş I2004
STA 1105Sanat Tarihi Terminolojisi I2004
STA 1107Osmanlı Türkçesi I2005
STA 1109Mitoloji 2004
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2002
TDL 1111Türk Dili I2002
YDI 1121Yabancı Dil I2002
TBT 1151Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı3006
Toplam170030
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 2222Seçmeli Ders Grubu---1
STA 1104 Sanat Tarihine Giriş II2004
STA 1106Sanat Tarihi Terminolojisi II2004
STA 1110Mitoloji ve İkonografi2004
YDI 1122Yabancı Dil II2002
STA 1108Osmanlı Türkçesi II2005
TDL 1112Türk Dili II2002
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2002
TBT 1152Temel Bilgisayar Bilimleri3006
Toplam170030
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 3333Seçmeli Ders Grubu---12
STA 2101Mimari Çizim I2004
STA 2103Osmanlı Türkçesi Metinleri I2004
STA 2105Bizans El Sanatları I2003
STA 2107İslam Sanatı I2004
STA 2109Ortaçağ Avrupa Sanatı I2003
Toplam100030
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 4444Seçmeli Ders Grubu---12
STA 2102Mimari Çizim II2004
STA 2104Osmanlı Türkçesi Metinleri II2004
STA 2106Bizans El Sanatları II2004
STA 2108İslam Sanatı II2003
STA 2110Ortaçağ Avrupa Sanatı II2003
Toplam100030
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 5555Seçmeli Ders Grubu---12
STA 3111Sanat Tarihi Kavram ve Metodları I2004
STA 3103Bizans Mimarisi I2004
STA 3105Rönesans Sanatı 2004
STA 3107Anadolu Selçuklu Sanatı I2003
STA 3109Beylikler Dönemi Sanatı2003
Toplam100030
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 6666Seçmeli Ders Grubu---12
STA 3112Sanat Tarihi Kavram ve Metodları II2004
STA 3104Bizans Mimarisi II2004
STA 3106Barok Sanatı 2004
STA 3108Anadolu Selçuklu Sanatı II2003
STA 3110Erken Dönem Osmanlı Sanatı2003
Toplam100030
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 7777Seçmeli Ders Grubu---9
STA 4101Nümizmatik I2004
STA 410318 - 19. Yüzyıl Avrupa Sanatı2004
STA 4107Klasik Dönem Osmanlı Sanatı I2003
STA 4109Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı I2003
STA 4111Araştırma Projesi I2003
STA 4115Çağdaş Resim Sanatı I2004
Toplam120030
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 8888Seçmeli Ders Grubu---9
STA 4102Nümizmatik II2004
STA 410419 - 20. Yüzyıl Avrupa Sanatı2004
STA 4108Klasik Dönem Osmanlı Sanatı II2003
STA 4110Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı II2003
STA 4112Araştırma Projesi II2003
STA 4116Çağdaş Resim Sanatı II2004
Toplam120030
Seçmeli Ders Grubu
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1001
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1001
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1001
BED 1131Beden Eğitimi I1001
Seçmeli Ders Grubu
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1001
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1001
BED 1132Beden Eğitimi II1001
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1001
Seçmeli Ders Grubu
STA 2201İngilizce Sanat Tarihi Metinleri I2003
STA 2203İslam Resim Sanatı I2003
STA 2205İslam Öncesi Türk Sanatı I2003
STA 2207Bizans İkonografisi2003
STA 2209Türk Konut Mimarisi2003
STA 2211Osmanlı Müesseseleri I2003
STA 2215Anadolu Uygarlıkları I2003
STA 2217Antik Dönem Felsefesi 2003
STA 2219Psikoloji ve Sanat I2003
STA 2221Bizans Kentleri I2003
STA 2223Bizans Seramik Sanatı2003
STA 2225Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları I2003
STA 2227Kültürel Miras I2003
STA 2231Ortaçağ Türk Sanatında Seramik2003
STA 2233Osmanlı Maden Sanatı2003
STA 2235Türk Mitolojisi2003
STA 2237Estetik ve Sanat I2003
Seçmeli Ders Grubu
STA 2202İngilizce Sanat Tarihi Metinleri II2003
STA 2204İslam Resim Sanatı II2003
STA 2206İslamiyet Öncesi Türk SanatIII2003
STA 2208Türk - İslam İkonografisi2003
STA 2210Bizans Kültür Tarihi2003
STA 2212Osmanlı Müesseseleri II2003
STA 2216Anadolu Uygarlıkları II2003
STA 2218Ortaçağ Felsefesi2003
STA 2220Psikoloji ve Sanat II2003
STA 2222Bizans Kentleri II2003
STA 2224Bizans Cam Sanatı2003
STA 2226Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları II2003
STA 2228Kültürel Miras II2003
STA 2232Osmanlı Ahşap Sanatı2003
STA 2238Estetik ve Sanat II2003
Seçmeli Ders Grubu
STA 3201Müzecilik2003
STA 3203Anadolu Selçuklu Süsleme ve El Sanatları I2003
STA 3205Fotoğrafçılık2003
STA 3207Manastırlar2003
STA 3211Kitabeler I2003
STA 3213Latince2003
STA 3215Rönesans Dönemi Felsefesi2003
STA 3217Geleneksel Türk El Sanatları I2003
STA 3219Yerleşme Coğrafyası2003
STA 3221Yunanca I2003
STA 3223Restorasyon ve Konservasyon I 2003
STA 3225Minyatürler I2003
STA 3229Bizans Askeri Mimarisi2003
STA 3231Sanatta Doğu Batı İlişkileri I2003
STA 3233Amerikan Resim Sanatı2003
Seçmeli Ders Grubu
STA 3202Arkeolojik Kazı ve Onarım Teknikleri2003
STA 3204Anadolu Selçuklu Süsleme ve El Sanatları II2003
STA 3206Erken Dönem Osmanlı Sultan Yapıları2003
STA 3208Ortaçağ İslam Dönemi Kaynakları2003
STA 3212Kitabeler II2003
STA 3214Latince II2003
STA 3216Modern Felsefe2003
STA 3218Geleneksel Türk El Sanatları II2003
STA 3220Kültürel Coğrafya 2003
STA 3222Yunanca II2003
STA 3224Restorasyon ve Konservasyon II2003
STA 3226Minyatürler II2003
STA 3228Küçük Eser Belgeleme Yöntemleri2003
STA 3230Bizans Sivil Mimarisi2003
STA 3232Sanatta Doğu Batı İlişkileri II2003
STA 3234Cumhuriyet Dönemi Heykel Sanatı2003
STA 3236Sanat Politikaları2003
Seçmeli Ders Grubu
STA 4201Selçuklu Kentleri2003
STA 4203Osmanlı Süsleme ve El Sanatları I2003
STA 4205Bizans Sanatı Araştırmaları I2003
STA 4207Bizans Sikke İkonografisi2023
STA 4209Çağdaş Sanat Akımları I2003
STA 4211Ortaçağ Hristiyan Sanatı I2003
STA 4213Çağdaş Felsefe2003
STA 4215Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri2003
STA 421719. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Ticaret Yapıları2003
STA 4219Son Dönem Osmanlı Mimarisi2003
STA 4221Koruma Alanları2003
STA 4225Geç Antik Çağ ve Erken Bizans Seramiği2003
STA 4227Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Yeni Yapı Türleri I2003
Seçmeli Ders Grubu
STA 4202Osmanlı Kentleri2003
STA 4204Osmanlı Süsleme ve El Sanatları II2003
STA 4206Bizans Sanatı Araştırmaları II2003
STA 4208Anadolu Antik Kentleri2003
STA 4210Çağdaş Sanat Akımları II2003
CBU 4401Girişimcilik4005
STA 4212Ortaçağ Hristiyan Sanatı II2003
STA 4214Sanat Eserlerinde Felsefe Problemi2003
STA 4216Erken Dönem Osmanlı Medreseleri2003
STA 4218Türk Mimarisinde Su Yapıları2003
STA 4220Cumhuriyet Dönemi Mimarisi2003
STA 4222Turizm Coğrafyası2003
STA 4224Anadolu Selçuklu Dönemi Türbeleri2003
STA 4226Geç Antik Çağ ve Erken Bizans Resim Sanatı2003
STA 4228Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Yeni Yapı Türleri II2003