1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 1111Seçmeli Ders Grubu---1,00
STA 1103Sanat Tarihine Giriş I2,000,000,004,00
STA 1105Sanat Tarihi Terminolojisi I2,000,000,004,00
STA 1107Osmanlı Türkçesi I2,000,000,005,00
STA 1109Mitoloji 2,000,000,004,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
TBT 1151Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı3,000,000,006,00
Toplam17,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 2222Seçmeli Ders Grubu---1,00
STA 1104 Sanat Tarihine Giriş II2,000,000,004,00
STA 1106Sanat Tarihi Terminolojisi II2,000,000,004,00
STA 1110Mitoloji ve İkonografi2,000,000,004,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
STA 1108Osmanlı Türkçesi II2,000,000,005,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
TBT 1152Temel Bilgisayar Bilimleri3,000,000,006,00
Toplam17,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 3333Seçmeli Ders Grubu---12,00
STA 2101Mimari Çizim I2,000,000,004,00
STA 2103Osmanlı Türkçesi Metinleri I2,000,000,004,00
STA 2105Bizans El Sanatları I2,000,000,003,00
STA 2107İslam Sanatı I2,000,000,004,00
STA 2109Ortaçağ Avrupa Sanatı I2,000,000,003,00
Toplam10,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 4444Seçmeli Ders Grubu---12,00
STA 2102Mimari Çizim II2,000,000,004,00
STA 2104Osmanlı Türkçesi Metinleri II2,000,000,004,00
STA 2106Bizans El Sanatları II2,000,000,004,00
STA 2108İslam Sanatı II2,000,000,003,00
STA 2110Ortaçağ Avrupa Sanatı II2,000,000,003,00
Toplam10,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 5555Seçmeli Ders Grubu---12,00
STA 3111Sanat Tarihi Kavram ve Metodları I2,000,000,004,00
STA 3103Bizans Mimarisi I2,000,000,004,00
STA 3105Rönesans Sanatı 2,000,000,004,00
STA 3107Anadolu Selçuklu Sanatı I2,000,000,003,00
STA 3109Beylikler Dönemi Sanatı2,000,000,003,00
Toplam10,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 6666Seçmeli Ders Grubu---12,00
STA 3112Sanat Tarihi Kavram ve Metodları II2,000,000,004,00
STA 3104Bizans Mimarisi II2,000,000,004,00
STA 3106Barok Sanatı 2,000,000,004,00
STA 3108Anadolu Selçuklu Sanatı II2,000,000,003,00
STA 3110Erken Dönem Osmanlı Sanatı2,000,000,003,00
Toplam10,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 7777Seçmeli Ders Grubu---9,00
STA 4101Nümizmatik I2,000,000,004,00
STA 410318 - 19. Yüzyıl Avrupa Sanatı2,000,000,004,00
STA 4107Klasik Dönem Osmanlı Sanatı I2,000,000,003,00
STA 4109Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı I2,000,000,003,00
STA 4111Araştırma Projesi I2,000,000,003,00
STA 4115Çağdaş Resim Sanatı I2,000,000,004,00
Toplam12,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SNT 8888Seçmeli Ders Grubu---9,00
STA 4102Nümizmatik II2,000,000,004,00
STA 410419 - 20. Yüzyıl Avrupa Sanatı2,000,000,004,00
STA 4108Klasik Dönem Osmanlı Sanatı II2,000,000,003,00
STA 4110Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı II2,000,000,003,00
STA 4112Araştırma Projesi II2,000,000,003,00
STA 4116Çağdaş Resim Sanatı II2,000,000,004,00
Toplam12,000,000,0030,00
Seçmeli Ders Grubu
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Grubu
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Grubu
STA 2201İngilizce Sanat Tarihi Metinleri I2,000,000,003,00
STA 2203İslam Resim Sanatı I2,000,000,003,00
STA 2205İslam Öncesi Türk Sanatı I2,000,000,003,00
STA 2207Bizans İkonografisi2,000,000,003,00
STA 2209Türk Konut Mimarisi2,000,000,003,00
STA 2211Osmanlı Müesseseleri I2,000,000,003,00
STA 2215Anadolu Uygarlıkları I2,000,000,003,00
STA 2217Antik Dönem Felsefesi 2,000,000,003,00
STA 2219Psikoloji ve Sanat I2,000,000,003,00
STA 2221Bizans Kentleri I2,000,000,003,00
STA 2223Bizans Seramik Sanatı2,000,000,003,00
STA 2225Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları I2,000,000,003,00
STA 2227Kültürel Miras I2,000,000,003,00
STA 2231Ortaçağ Türk Sanatında Seramik2,000,000,003,00
STA 2233Osmanlı Maden Sanatı2,000,000,003,00
STA 2235Türk Mitolojisi2,000,000,003,00
STA 2237Estetik ve Sanat I2,000,000,003,00
Seçmeli Ders Grubu
STA 2202İngilizce Sanat Tarihi Metinleri II2,000,000,003,00
STA 2204İslam Resim Sanatı II2,000,000,003,00
STA 2206İslamiyet Öncesi Türk SanatIII2,000,000,003,00
STA 2208Türk - İslam İkonografisi2,000,000,003,00
STA 2210Bizans Kültür Tarihi2,000,000,003,00
STA 2212Osmanlı Müesseseleri II2,000,000,003,00
STA 2216Anadolu Uygarlıkları II2,000,000,003,00
STA 2218Ortaçağ Felsefesi2,000,000,003,00
STA 2220Psikoloji ve Sanat II2,000,000,003,00
STA 2222Bizans Kentleri II2,000,000,003,00
STA 2224Bizans Cam Sanatı2,000,000,003,00
STA 2226Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları II2,000,000,003,00
STA 2228Kültürel Miras II2,000,000,003,00
STA 2232Osmanlı Ahşap Sanatı2,000,000,003,00
STA 2238Estetik ve Sanat II2,000,000,003,00
Seçmeli Ders Grubu
STA 3201Müzecilik2,000,000,003,00
STA 3203Anadolu Selçuklu Süsleme ve El Sanatları I2,000,000,003,00
STA 3205Fotoğrafçılık2,000,000,003,00
STA 3207Manastırlar2,000,000,003,00
STA 3211Kitabeler I2,000,000,003,00
STA 3213Latince2,000,000,003,00
STA 3215Rönesans Dönemi Felsefesi2,000,000,003,00
STA 3217Geleneksel Türk El Sanatları I2,000,000,003,00
STA 3219Yerleşme Coğrafyası2,000,000,003,00
STA 3221Yunanca I2,000,000,003,00
STA 3223Restorasyon ve Konservasyon I 2,000,000,003,00
STA 3225Minyatürler I2,000,000,003,00
STA 3229Bizans Askeri Mimarisi2,000,000,003,00
STA 3231Sanatta Doğu Batı İlişkileri I2,000,000,003,00
STA 3233Amerikan Resim Sanatı2,000,000,003,00
Seçmeli Ders Grubu
STA 3202Arkeolojik Kazı ve Onarım Teknikleri2,000,000,003,00
STA 3204Anadolu Selçuklu Süsleme ve El Sanatları II2,000,000,003,00
STA 3206Erken Dönem Osmanlı Sultan Yapıları2,000,000,003,00
STA 3208Ortaçağ İslam Dönemi Kaynakları2,000,000,003,00
STA 3212Kitabeler II2,000,000,003,00
STA 3214Latince II2,000,000,003,00
STA 3216Modern Felsefe2,000,000,003,00
STA 3218Geleneksel Türk El Sanatları II2,000,000,003,00
STA 3220Kültürel Coğrafya 2,000,000,003,00
STA 3222Yunanca II2,000,000,003,00
STA 3224Restorasyon ve Konservasyon II2,000,000,003,00
STA 3226Minyatürler II2,000,000,003,00
STA 3228Küçük Eser Belgeleme Yöntemleri2,000,000,003,00
STA 3230Bizans Sivil Mimarisi2,000,000,003,00
STA 3232Sanatta Doğu Batı İlişkileri II2,000,000,003,00
STA 3234Cumhuriyet Dönemi Heykel Sanatı2,000,000,003,00
STA 3236Sanat Politikaları2,000,000,003,00
Seçmeli Ders Grubu
STA 4201Selçuklu Kentleri2,000,000,003,00
STA 4203Osmanlı Süsleme ve El Sanatları I2,000,000,003,00
STA 4205Bizans Sanatı Araştırmaları I2,000,000,003,00
STA 4207Bizans Sikke İkonografisi2,000,002,003,00
STA 4209Çağdaş Sanat Akımları I2,000,000,003,00
STA 4211Ortaçağ Hristiyan Sanatı I2,000,000,003,00
STA 4213Çağdaş Felsefe2,000,000,003,00
STA 4215Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri2,000,000,003,00
STA 421719. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Ticaret Yapıları2,000,000,003,00
STA 4219Son Dönem Osmanlı Mimarisi2,000,000,003,00
STA 4221Koruma Alanları2,000,000,003,00
STA 4225Geç Antik Çağ ve Erken Bizans Seramiği2,000,000,003,00
STA 4227Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Yeni Yapı Türleri I2,000,000,003,00
Seçmeli Ders Grubu
STA 4202Osmanlı Kentleri2,000,000,003,00
STA 4204Osmanlı Süsleme ve El Sanatları II2,000,000,003,00
STA 4206Bizans Sanatı Araştırmaları II2,000,000,003,00
STA 4208Anadolu Antik Kentleri2,000,000,003,00
STA 4210Çağdaş Sanat Akımları II2,000,000,003,00
CBU 4401Girişimcilik4,000,000,005,00
STA 4212Ortaçağ Hristiyan Sanatı II2,000,000,003,00
STA 4214Sanat Eserlerinde Felsefe Problemi2,000,000,003,00
STA 4216Erken Dönem Osmanlı Medreseleri2,000,000,003,00
STA 4218Türk Mimarisinde Su Yapıları2,000,000,003,00
STA 4220Cumhuriyet Dönemi Mimarisi2,000,000,003,00
STA 4222Turizm Coğrafyası2,000,000,003,00
STA 4224Anadolu Selçuklu Dönemi Türbeleri2,000,000,003,00
STA 4226Geç Antik Çağ ve Erken Bizans Resim Sanatı2,000,000,003,00
STA 4228Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Yeni Yapı Türleri II2,000,000,003,00