Kuruluş : 2011 yılında kurulan Celal Bayar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü 2012 yılında öğretime başlamıştır. 2012 yılında ise Bizans Sanatı, Türk ve İslam Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat olmak üzere üç anabilim dalına ayrılmıştır.
Kazanılan Derece : Sanat Tarihi Bölümü'nünden başarı ile mezun olanlar "Sanat Tarihi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Sanat Tarihi Bölümü'ne öğrenci kabul edilme koşulları, “Celal Bayar Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Celal Bayar Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili : Sanat Tarihi Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin on dört bölümünden biridir. Bölüm bünyesinde üç anabilim dalı bulunmaktadır: Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı ile Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı. Bölümün öncelikli amacı, sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içerisinde yürüterek öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmaktır. Sanatın tarihsel gelişimini inceleyen Sanat Tarihi, herhangi bir sanat eserini, ortaya çıktığı dönemin inanç, kültür, coğrafya, siyasi olaylar ve yerine göre toplumsal hareketler bütünlüğü içinde dikkate alır. Türk ve İslam Sanatı, İslamiyet öncesi Türk kültürü ve sanat eserleri ile İslamiyet’in ortaya çıkışından sonra İslamiyet’i kabul eden tüm kültürlerin sanat yapıtlarını mimari, mimari süsleme, el sanatları, kitap sanatları/minyatür ve nümizmatik gibi farklı uzmanlık kapsamlarında inceler. Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Roma İmparatorluğunun 395 yılında ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkan Doğu Roma İmparatorluğu ile imparatorluğun başkenti Konstantinopolis'in 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından ele geçirilmesine kadar var olan kültürünü, sanat oluşumunu ve eserlerini incelemektedir. Bizans Sanatı Anabilim Dalı'nda; Erken Bizans, Orta Bizans ve Geç Bizans olmak üzere üç ana kronolojik sınıflama içerisinde sanat kavramı, oluşumları, Hristiyan dininin sanata etkisi ve imparatorluğun sanat eserleri hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı; Ortaçağ'dan itibaren günümüze kadar sanat akımları ve resim, heykel, mimari ve el sanatları eserlerini ve Avrupa'daki gelişmelere paralel olarak 19. yüzyıl sonundan itibaren Çağdaş Türk resim sanatı ve eserlerini incelemektedir. Sanat Tarihi Bölümün'de öğrenim süresi 4 yıldır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar, kamu kurumlarına veya özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzeler, kütüphaneler ve arşivlerde, yazılı ve sözlü basının, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat ve kültür ile ilgili birimlerinde, kısa adı KUDEB olan belediyeler bünyesindeki koruma, uygulama ve denetim bürolarında, sanat eseri değerlendirmesi ve satışı yapan kuruluşlarda, turizm ile ilgili alanlarda ve özel müzeler ve sanat merkezlerinde tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar, Celal Bayar Üniversitesi 'nde yürürlükte olan sisteme göre 100 üzerinden harf ve sayısal olarak değerlendirilmektedir. Yıl içi sınavları ortalamasının ağırlıklı ortalamaya etkisi %40; yıl sonu sınavının ise %60 olarak hesaplanmaktadır. Her hangi bir dersten başarılı olabilmek için %60 ağırlıklı ortalamayı tutturmak gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi
Fen - Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
45140 Muradiye / Manisa / Türkiye
Bölüm Olanakları : Sanat Tarihi Bölümü'nde, başarı yüzdesine göre seçilmiş öğrencilerin, öğrenim yaşamları boyunca, bilgi ve deneyimlerini artırmak/pekiştirmek için, bölümde yapılan/yapılacak olan kazı ve yüzey araştırmaları, yerinde inceleme gezileri, laboratuar çalışmaları, çeşitli proje ve restorasyan çalışmaları gibi imkanlar sunulmaktadır.