1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 1131Seçmeli Ders I---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2,000,000,002,00
IKT 1161İktisada Giriş3,000,000,004,00
ISL 1141Temel Bilgisayar Tekn. Kullanımı2,000,002,003,00
KMY 1121Hukukun Temel Kavramları3,000,000,004,00
TDL 1111Türk Dili-I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce3,000,000,003,00
ISL 1101Genel Matematik3,000,000,004,00
KMY 1111Toplum Bilimi3,000,000,004,00
CEK 1101Muhasebe I3,000,000,003,00
Toplam24,000,002,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 1132Seçmeli Ders II---1,00
ISL 1142Temel Bilgisayar Bilimleri2,000,002,003,00
ISL 1172İşletme Yönetimi3,000,000,004,00
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce3,000,000,003,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2,000,000,002,00
IKT 1172Makro İktisat I3,000,000,004,00
TDL 1112Türk Dili-II2,000,000,002,00
KMY 1102Anayasa Hukukuna Giriş3,000,000,004,00
CEK 1112Sosyal Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
CEK 1102Muhasebe II3,000,000,003,00
Toplam24,000,002,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 2163Kamu Maliyesi3,000,000,004,00
ISL 2123Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
EKM 2143Genel İstatistik3,000,000,004,00
CEK 2113Sosyal Politika3,000,000,005,00
CEK 2123Çalışma Ekonomisi3,000,000,005,00
CEK 2143Yönetim ve Organizasyon3,000,000,004,00
CEK 2133Mikro iktisat3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 2144Ticaret Hukuku3,000,000,004,00
IKT 2104Makro İktisat II3,000,000,005,00
CEK 2114Endüstri İlişkileri 3,000,000,005,00
CEK 2124Türk Çalışma İlişkileri Tarihi3,000,000,004,00
CEK 2134Toplumsal Psikoloji3,000,000,004,00
CEK 2144Bilimsel Araştırma Yöntemleri3,000,000,004,00
CEK 2162İşgücü Piyasaları 3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
CEK 5000Seçmeli Ders Havuzu 5---8,00
KMY 3105Kamu Personel Yönetimi3,000,000,004,00
CEK 3115Bireysel İş Hukuku3,000,000,004,00
CEK 3125İnsan Kaynakları Yönetimi3,000,000,004,00
CEK 3135Çalışma Sosyolojisi3,000,000,005,00
CEK 3145Sendikacılık I3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
CEK 6000Seçmeli Ders Havuzu 6---8,00
CEK 3116Toplu İş Hukuku3,000,000,004,00
CEK 3136Sendikacılık II3,000,000,004,00
CEK 3146Çalışma Psikolojisi3,000,000,004,00
CEK 4137Sosyal Güvenlik Hukuku I3,000,000,005,00
CEK 3106İş Sağlığı ve Güvenliği3,000,000,004,00
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri3,000,000,001,00
Toplam18,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
CEK 7000Seçmeli Ders Havuzu 7---8,00
IKT 4128Türkiye Ekonomisi3,000,000,004,00
KMY 3106Türkiye'nin Toplumsal Yapısı3,000,000,005,00
CEK 4127Ücret Teorisi ve Politikaları3,000,000,004,00
CEK 4118Kooperatifçilik3,000,000,004,00
CEK 4148Endüstriyel Demokrasi3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SUE 4008İş Yeri Uygulama Eğitimi4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Seçmeli Ders I
BED 1131Beden Eğitimi I0,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim0,000,001,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders II
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim0,000,001,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik0,000,001,001,00
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu 5
CEK 3215Yönetimde Yeni Gelişmeler ve Çalışma Hayatı3,000,000,004,00
CEK 3225Avrupa Birliği ve Sosyal Politikaları3,000,000,004,00
CEK 3213Kentleşme ve Konut Politikaları3,000,000,004,00
CEK 3231Mesleki İngilizce I3,000,000,004,00
CEK 3241Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar3,000,000,004,00
CEK 3205Endüstriyel Girişimcilik 3,000,000,004,00
KMY 3215Çağdaş Siyasal Akımlar3,000,000,004,00
CEK 4212İstihdam ve İşsizlik 3,000,000,004,00
ISL 2113Finansal Tablolar Analizi3,000,000,004,00
CEK 4128Uluslararası Sosyal Politika3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu 6
ISL 3216Toplam Kalite Yönetimi ve Kontrolü3,000,000,004,00
ISL 3266Pazarlama3,000,000,004,00
CEK 4232Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı3,000,000,004,00
CEK 4251Sivil Toplum Kuruluşları3,000,000,004,00
CEK 4222Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar3,000,000,004,00
CEK 3212Ergonomi3,000,000,004,00
CEK 3222Mesleki İngilizce II3,000,000,004,00
CEK 3232Bireysel İş Hukuku ve Uygulamaları3,000,000,004,00
MLY 3166Vergi Usul Hukuku3,000,000,004,00
CBU 4401Girişimcilik4,000,000,005,00
Seçmeli Ders Havuzu 7
MLY 4187Maliye Politikası3,000,000,004,00
ISL 4227Stratejik Yönetim3,000,000,004,00
CEK 4241Avrupa Birliğinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku3,000,000,004,00
CEK 4242Orginazasyon ve İş3,000,000,004,00
CEK 4221İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk3,000,000,004,00
CEK 4231Labour Market and Social Rights3,000,000,004,00
CEK 4252Organization and Work3,000,000,004,00
CEK 4207Sosyal Güvenlik Hukuku II3,000,000,004,00
KMY 4278İdare Hukuku3,000,000,004,00
IKT 3116İktisadi Sis. ve Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
KMY 4167Kamu Yönetimi3,000,000,004,00
INV 4207İnovasyon Yönetimi3,000,000,004,00