1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
CEK 1001Seçmeli Ders Havuzu I---1,00
IKT 1161İktisada Giriş3,000,000,004,00
KMY 1121Hukukun Temel Kavramları3,000,000,004,00
TDL 1111Türk Dili-I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce3,000,000,003,00
ISL 1101Genel Matematik3,000,000,004,00
ISL 1151Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı3,000,000,003,00
ISL 1105Muhasebe I3,000,000,003,00
CEK 1151Sosyal Politika I3,000,000,004,00
CEK 1131Kariyer Planlama1,000,000,002,00
Toplam24,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 1512Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu---3,00
CEK 1002Seçmeli Ders Havuzu II---1,00
ISL 1172İşletme Yönetimi3,000,000,004,00
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce3,000,000,003,00
TDL 1112Türk Dili-II2,000,000,002,00
AIT 1104Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2,000,000,002,00
ISL 1108Muhasebe II3,000,000,003,00
CEK 1152Sosyal Politika II3,000,000,004,00
CEK 1114Çalışma Yaşamında Örgütsel Davranış3,000,000,004,00
KMY 1164 Anayasa Hukuku3,000,000,004,00
Toplam22,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 2163Kamu Maliyesi3,000,000,004,00
ISL 2123Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
EKM 2143Genel İstatistik3,000,000,004,00
AIT 2101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2,000,000,002,00
CEK 2111Çalışma Hayatı ve Çevre Politikaları3,000,000,004,00
CEK 2115İstihdam Teorileri ve Politikaları3,000,000,004,00
CEK 2117Çalışma Ekonomisi-I3,000,000,004,00
IKT 2145Mikro İktisat I3,000,000,004,00
Toplam23,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 2154İşletme Araştırma Yöntemleri3,000,000,004,00
CEK 2114Endüstri İlişkileri 3,000,000,005,00
CEK 2134Toplumsal Psikoloji3,000,000,004,00
CEK 2162İşgücü Piyasaları 3,000,000,004,00
CEK 2118Yeni Dünya Düzeninde Sosyal Sorunlar3,000,000,004,00
IKT 2144Mikro İktisat II3,000,000,004,00
CEK 2102Çalışma Ekonomisi II3,000,000,005,00
Toplam21,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
CEK 3001Seçmeli Ders Havuzu III---8,00
CEK 3115Bireysel İş Hukuku3,000,000,004,00
CEK 3135Çalışma Sosyolojisi3,000,000,005,00
IKT 3155Makro İktisat I3,000,000,004,00
CEK 3101Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet3,000,000,004,00
CEK 3103Sendikacılık3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
CEK 3002Seçmeli Ders Havuzu IV---8,00
CEK 3116Toplu İş Hukuku3,000,000,004,00
CEK 3146Çalışma Psikolojisi3,000,000,004,00
CEK 3106İş Sağlığı ve Güvenliği3,000,000,004,00
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri3,000,000,001,00
IKT 3156Makro İktisat II3,000,000,004,00
CEK 3102Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi3,000,000,005,00
Toplam18,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
CEK 4001Seçmeli Ders Havuzu V---8,00
CEK 4127Ücret Teorisi ve Politikaları3,000,000,004,00
CEK 4101Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri3,000,000,005,00
CEK 4103Türkiye' nin Demografik ve Sosyal Yapısı3,000,000,005,00
CEK 4105Dijital Dönüşüm ve Çalışma Hayatı3,000,000,004,00
CEK 4109Sosyal Güvenlik ve Uygulamaları3,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IBF 4108İş Yeri Uygulama Eğitimi4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Seçmeli Ders Havuzu I
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim0,000,001,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu
ADS 1248Felsefe2,000,000,003,00
ADS 1206Etkili Sunum Teknikleri2,000,000,003,00
ADS 1212Finansal Okuryazarlık2,000,000,003,00
ADS 1218Konuşma ve Diksiyon2,000,000,003,00
ADS 1208Sosyal Medya2,000,000,003,00
Seçmeli Ders Havuzu II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim0,000,001,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu III
CEK 3215Yönetimde Yeni Gelişmeler ve Çalışma Hayatı3,000,000,004,00
CEK 3225Avrupa Birliği ve Sosyal Politikaları3,000,000,004,00
CEK 3231Mesleki İngilizce I3,000,000,004,00
CEK 3233İstihdam ve İşsizlik3,000,000,004,00
ISL 3201Finansal Tablolar Analizi3,000,000,004,00
CEK 3241Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar3,000,000,004,00
CEK 3205Endüstriyel Girişimcilik 3,000,000,004,00
CEK 3211Uluslararası Sosyal Politika3,000,000,004,00
CEK 3221Ergonomi3,000,000,004,00
CEK 3201Çalışma Hayatı ve Kriz Yönetimi3,000,000,004,00
CEK 3203Tarım Sektöründe İşgücü Piyasaları3,000,000,004,00
CEK 3207Çalışma Hayatı ve Sanat3,000,000,004,00
CEK 3209Atipik İş Sözleşmeleri3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu IV
ISL 3216Toplam Kalite Yönetimi ve Kontrolü3,000,000,004,00
ISL 3266Pazarlama3,000,000,004,00
CEK 3234Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı3,000,000,004,00
MLY 3226Vergi Usul Hukuku3,000,000,004,00
CEK 3222Mesleki İngilizce II3,000,000,004,00
ISL 3254Girişimcilik3,000,000,004,00
CEK 3232Bireysel İş Hukuku ve Uygulamaları3,000,000,004,00
CEK 3258Sivil Toplum Kuruluşları3,000,000,004,00
CEK 3260Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar3,000,000,004,00
CEK 3218Küreselleşme ve Göç3,000,000,004,00
LRI 3218Globalization and Migration3,000,000,004,00
CEK 3214Endüstride Eğitim Yönetimi3,000,000,004,00
CEK 3220Toplu Pazarlık Psikolojisi3,000,000,004,00
KMY 3202Çağdaş Siyasal Akımlar3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu V
MLY 4187Maliye Politikası3,000,000,004,00
ISL 4227Stratejik Yönetim3,000,000,004,00
KMY 4219İdare Hukuku3,000,000,004,00
KMY 4229Kamu Yönetimi3,000,000,004,00
IKT 4259İktisadi Sistemler ve Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
INV 4207İnovasyon Yönetimi3,000,000,004,00
CEK 4201Refah Devleti ve Sosyal Politikalar3,000,000,004,00
LRI 4201Welfare State and Social Policies3,000,000,004,00
IKT 4269Türkiye Ekonomisi3,000,000,004,00
ISL 4203Ticaret Hukuku3,000,000,004,00
CEK 4205Kadın ve Emek3,000,000,004,00
CEK 4209Ayrımcılık ve Çalışma İlişkileri3,000,000,004,00
CEK 4211Bilgi Toplumu ve Çalışma İlişkileri3,000,000,004,00
CEK 4213Çalışma Yaşamı ve Etik3,000,000,004,00
CEK 4215Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika3,000,000,004,00
CEK 4217Kayıt Dışı Sektörler ve İstihdam3,000,000,004,00