1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
EKM 1001Seçmeli Ders Havuzu I---1,00
ISL 1111Muhasebe I3,000,000,004,00
TDL 1111Türk Dili-I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce3,000,000,003,00
EKM 1111Matematik I3,000,000,004,00
KMY 1151Hukukun Temel Kavramları3,000,000,003,00
ISL 1151Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı3,000,000,003,00
IKT 1171İktisat I3,000,000,004,00
EKM 1141Betimsel İstatistik3,000,000,004,00
EKM 1171Kariyer Planlama1,000,000,002,00
Toplam24,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 1514Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu---3,00
EKM 1002Seçmeli Ders Havuzu II ---1,00
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce3,000,000,003,00
IKT 1102İktisat II3,000,000,004,00
ISL 1112Muhasebe II3,000,000,004,00
TDL 1112Türk Dili-II2,000,000,002,00
EKM 1112Matematik II3,000,000,004,00
EKM 1152Çıkarımsal İstatistik3,000,000,004,00
ISL 1106Genel İşletme3,000,000,003,00
Toplam20,000,000,0028,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
EKM 2103İleri Matematik3,000,000,004,00
AIT 2103Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2,000,000,002,00
IKT 2153Mikro İktisat I3,000,000,003,00
EKM 2153Matematiksel İstatistik I3,000,000,004,00
EKM 2173İstatiksel Kalite Kontrol3,000,000,004,00
EKM 2183Ekonometri I3,000,000,004,00
IKT 2135Makro İktisat I3,000,000,003,00
MLY 2173Kamu Maliyesi3,000,000,003,00
ISL 2153Finansal Tablolar Analizi3,000,000,003,00
Toplam26,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
EKM 2104Doğrusal Cebir3,000,000,004,00
EKM 2134Parametrik Olmayan İstatistik3,000,000,004,00
AIT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2,000,000,002,00
EKM 2154Matematiksel İstatistik II3,000,000,004,00
EKM 2164Örnekleme Yöntemleri3,000,000,004,00
EKM 2174Ekonometri II3,000,000,004,00
IKT 2154Mikro İktisat II3,000,000,003,00
IKT 2134Makro İktisat II3,000,000,003,00
EKM 2184Karar Teorisi3,000,000,004,00
Toplam26,000,000,0032,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
EKM 3001Seçmeli Ders Havuzu III---8,00
EKM 3135Araştırma Yöntemleri3,000,000,004,00
EKM 3165Yöneylem Araştırması I3,000,000,005,00
EKM 3185Çok Değişkenli İstatistik I3,000,000,004,00
EKM 3195Varyans Analizi ve Deney Tasarımı3,000,000,004,00
EKM 3175Ekonometrik Modeller3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
EKM 3002Seçmeli Ders Havuzu IV---8,00
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri3,000,000,001,00
EKM 3120Yöneylem Araştırması II3,000,000,005,00
EKM 3196Zaman Serileri Analizi3,000,000,004,00
EKM 3166Uygulamalı Ekonometri I3,000,000,004,00
EKM 3186Çok Değişkenli İstatistik II3,000,000,004,00
EKM 3176Optimizasyon3,000,000,004,00
Toplam18,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
EKM 4001Seçmeli Ders Havuzu II ---8,00
EKM 4177Uygulamalı Yöneylem Araştırması3,000,000,004,00
EKM 4121Uygulamalı Ekonometri II3,000,000,004,00
EKM 4141Uygulamalı İstatistik3,000,000,004,00
EKM 4151Panel Veri Analizi3,000,000,005,00
EKM 4197Çok Kriterli Karar Verme3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IBF 4108İş Yeri Uygulama Eğitimi4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Seçmeli Ders Havuzu I
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim0,000,001,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu
ADS 1206Etkili Sunum Teknikleri2,000,000,003,00
ADS 1208Sosyal Medya2,000,000,003,00
ADS 1212Finansal Okuryazarlık2,000,000,003,00
ADS 1218Konuşma ve Diksiyon2,000,000,003,00
ADS 1224İşaret Dili2,000,000,003,00
ADS 1228Medya ve Popüler Kültür2,000,000,003,00
ADS 1232İş Etiği2,000,000,003,00
Seçmeli Ders Havuzu II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim0,000,001,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu III
MLY 3235Maliye Teorisi3,000,000,004,00
ISL 3209Maliyet Muhasebesi3,000,000,004,00
CEK 3235Çalışma Ekonomisi3,000,000,004,00
IKT 3229Kalkınma Ekonomisi3,000,000,004,00
ISL 3211Capital Market Analysis3,000,000,004,00
IKT 3209Bölgesel İktisat3,000,000,004,00
ISL 3219Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
EKM 3215Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi3,000,000,004,00
EKM 3225Aktüerya ve Risk Analizi3,000,000,004,00
IKT 3219Finansal İktisat3,000,000,004,00
EKM 3245Veri Yapıları ve Algoritmalar3,000,000,004,00
EKM 3255Mikro Ekonometri3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu IV
IKT 3206Para Politikası3,000,000,004,00
MLY 3236Maliye Politikası3,000,000,004,00
EKM 3256Kategorik Veri Analizi3,000,000,004,00
KMY 3246EU and Turkey3,000,000,004,00
ISL 3254Girişimcilik3,000,000,004,00
IKT 3218İktisadi Sis. ve Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
KMY 3260Siyaset Bilimi3,000,000,004,00
IKT 3296Uluslararası İktisat3,000,000,004,00
ISL 3228Ticaret Hukuku3,000,000,004,00
IKT 3248Matemetiksel İktisat3,000,000,004,00
KMY 3212Kamu Yönetimi3,000,000,004,00
EKM 3226İstatistiksel Programlama3,000,000,004,00
EKM 3258Finansal Ekonometri3,000,000,004,00
EKM 3266Mekansal Ekonometri3,000,000,004,00
EKM 3276Makro Ekonometri3,000,000,004,00
EKM 3236Girdi - Çıktı Analizi3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu II
EKM 4227Ekonometri Semineri3,000,000,004,00
IKT 4269Türkiye Ekonomisi3,000,000,004,00
ISL 4219Yönetim ve Organizasyon3,000,000,004,00
MLY 4217Bankacılık ve Mali Kurumlar3,000,000,004,00
KMY 4247International Environmental Policy3,000,000,004,00
EKM 4237Simülasyon Teknikleri3,000,000,004,00
EKM 4247Veri Madenciliği3,000,000,004,00
INV 4207İnovasyon Yönetimi3,000,000,004,00
ISL 4221Yönetim Bilgi Sistemleri3,000,000,004,00
MLY 4247Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi3,000,000,004,00
IKT 4247Economic Integrations3,000,000,004,00
EKM 4241Oyun Teorisi3,000,000,004,00