1- İktisadi ve idari bilimler ile ilgili temel kuramsal bilgiye sahip olabilme.
2- Makro, mikro ve sektör bazında ekonomik verileri toplayabilme, işleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
3- Ekonometrik metodolojiyi açıklama ve ilgili kavramları tanımlama bilgi ve yeteneğine sahip olabilme.
4- Temel matematiksel ve istatistiksel metotları kullanabilme yeteneğine sahip olabilme.
5- Ekonometri ile ilgili konularda araştırma yapıp, bilgi birikimini yaptığı bu araştırmada azami düzeyde kullanabilme ve yaptığı bu araştırmayı rapor haline getirip en iyi şekilde sunabilme.
6- Ekonometri, istatistik ve yöneylem alanları ile ilgili bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini kulanabilme.
7- Ekonometrinin sosyal bir bilim olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine sahip olabilme.
8- Meslek ahlakı ve sorumluluk bilincine sahip olabilme.
9- Takım çalışmasına uyumlu bir davranış gösterebilme, empati kurabilme, takımda aldığı görevleri yerine getirebilme ve gerektiğinde takım sorumlusu olup takımını yönetebilme.
10- Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olabilme.
11- Sorunları algılayabilme, olaylar karşısında çok yönlü düşünebilme ve yorumlayabilme; sorunların çözümünde esnek düşünebilme ve analitik düşünebilme becerisi göstererek risk alabilme ve hızlı karar verebilme.