Ders KoduDers Adı1234567891011
ADS 1206Etkili Sunum Teknikleri00000000000
ADS 1208Sosyal Medya00000000000
ADS 1212Finansal Okuryazarlık00000000000
ADS 1218Konuşma ve Diksiyon00000000000
ADS 1224İşaret Dili00000000000
ADS 1228Medya ve Popüler Kültür00000000000
ADS 1232İş Etiği00000000000
AIT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II00000000000
AIT 2103Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I00000000000
BED 1131Beden Eğitimi I32333221423
BED 1132Beden Eğitimi II32333221423
CEK 3235Çalışma Ekonomisi33333334234
EKM 1111Matematik I44343322104
EKM 1112Matematik II43453332304
EKM 1141Betimsel İstatistik43343334343
EKM 1152Çıkarımsal İstatistik44443434334
EKM 1171Kariyer Planlama00000000000
EKM 2103İleri Matematik44344333304
EKM 2104Doğrusal Cebir43343333304
EKM 2134Parametrik Olmayan İstatistik55453411103
EKM 2153Matematiksel İstatistik I00000000000
EKM 2154Matematiksel İstatistik II00000000000
EKM 2164Örnekleme Yöntemleri00000000000
EKM 2173İstatiksel Kalite Kontrol00000000000
EKM 2174Ekonometri II00000000000
EKM 2183Ekonometri I00000000000
EKM 2184Karar Teorisi00000000000
EKM 3120Yöneylem Araştırması II00000000000
EKM 3135Araştırma Yöntemleri33333333333
EKM 3165Yöneylem Araştırması I00000000000
EKM 3166Uygulamalı Ekonometri I00000000000
EKM 3175Ekonometrik Modeller00000000000
EKM 3176Optimizasyon34343343344
EKM 3185Çok Değişkenli İstatistik I00000000000
EKM 3186Çok Değişkenli İstatistik II00000000000
EKM 3195Varyans Analizi ve Deney Tasarımı00000000000
EKM 3196Zaman Serileri Analizi34343343344
EKM 3215Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi00000000000
EKM 3225Aktüerya ve Risk Analizi00000000000
EKM 3226İstatistiksel Programlama00000000000
EKM 3236Girdi - Çıktı Analizi34433334433
EKM 3245Veri Yapıları ve Algoritmalar00000000000
EKM 3255Mikro Ekonometri00000000000
EKM 3256Kategorik Veri Analizi00000000000
EKM 3258Finansal Ekonometri00000000000
EKM 3266Mekansal Ekonometri00000000000
EKM 3276Makro Ekonometri00000000000
EKM 4121Uygulamalı Ekonometri II00000000000
EKM 4141Uygulamalı İstatistik00000000000
EKM 4151Panel Veri Analizi00000000000
EKM 4177Uygulamalı Yöneylem Araştırması44443311205
EKM 4197Çok Kriterli Karar Verme00000000000
EKM 4227Ekonometri Semineri00000000000
EKM 4237Simülasyon Teknikleri00000000000
EKM 4241Oyun Teorisi00000000000
EKM 4247Veri Madenciliği00000000000
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları33333323323
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları22322215454
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik44342122213
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik21113111113
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim55304344130
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim33054344533
IBF 4108İş Yeri Uygulama Eğitimi11125213515
IKT 1102İktisat II35434434343
IKT 1171İktisat I53555555442
IKT 2134Makro İktisat II00000000000
IKT 2135Makro İktisat I00000000000
IKT 2153Mikro İktisat I00000000000
IKT 2154Mikro İktisat II00000000000
IKT 3206Para Politikası54445445444
IKT 3209Bölgesel İktisat00000000000
IKT 3218İktisadi Sis. ve Düşünceler Tarihi00000000000
IKT 3219Finansal İktisat00000000000
IKT 3229Kalkınma Ekonomisi00000000000
IKT 3248Matemetiksel İktisat00000000000
IKT 3296Uluslararası İktisat00000000000
IKT 4247Economic Integrations00000000000
IKT 4269Türkiye Ekonomisi00000000000
INV 4207İnovasyon Yönetimi45555554444
ISL 1106Genel İşletme00000000000
ISL 1111Muhasebe I55555555555
ISL 1112Muhasebe II45555555555
ISL 1151Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı23343543243
ISL 2153Finansal Tablolar Analizi00000000000
ISL 3209Maliyet Muhasebesi00000000000
ISL 3211Capital Market Analysis00000000000
ISL 3219Borçlar Hukuku00000000000
ISL 3228Ticaret Hukuku00000000000
ISL 3254Girişimcilik00000000000
ISL 4219Yönetim ve Organizasyon00000000000
ISL 4221Yönetim Bilgi Sistemleri00000000000
KMY 1151Hukukun Temel Kavramları10000021051
KMY 3212Kamu Yönetimi00000000000
KMY 3246EU and Turkey22323223222
KMY 3260Siyaset Bilimi00000000000
KMY 4247International Environmental Policy00000000000
MLY 2173Kamu Maliyesi00000000000
MLY 3235Maliye Teorisi00000000000
MLY 3236Maliye Politikası00000000000
MLY 4217Bankacılık ve Mali Kurumlar43434122122
MLY 4247Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi00000000000
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri12211123313
TDL 1111Türk Dili-I30402033233
TDL 1112Türk Dili-II33002022322
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce33323211313
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce33323211313