1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
HMK 6005Hemşirelik Seçmeli Havuzu---18,00
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
HMK 6101Hemşirelik Kuram ve Felsefesi3,000,000,006,00
Toplam6,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
HMK 6006Hemşirelik Seçmeli Havuzu---18,00
SBE 6806Seminer0,000,000,006,00
HMK 6102Makale Yazma ve Yayınlama3,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
SBE 6000Tez Çalışması0,000,000,0012,00
Toplam6,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Hemşirelik Seçmeli Havuzu
HMK 6201İç Hastalıkları Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar3,000,004,009,00
HMK 6203İleri İç Hastalıkları Hemşireliği3,000,004,009,00
HMK 6205Nefroloji Hemşireliği3,000,004,009,00
HMK 6207Kardiyoloji Hemşireliği3,000,004,009,00
HMK 6209Kadın Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları3,000,004,0010,00
HMK 6211İleri Perinatoloji Hemşireliği3,000,004,0010,00
HMK 6213İleri Ürojinekoloji Hemşireliği3,000,004,0010,00
HMK 6215İleri Doğum Hemşireliği3,000,004,0010,00
HMK 6217İleri İnfertilite Hemşireliği3,000,004,0010,00
HMK 6219İleri Cerrahi Hemşireliği 4,000,005,009,00
HMK 6221Cerrahi Hastalıklarda Bakım4,000,005,009,00
HMK 6223Ameliyathane Hemşireliği3,000,004,009,00
HMK 6225Travma ve Acil Cerrahi Hemşireliği3,000,004,009,00
HMK 6227Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği3,000,004,009,00
HMK 6229İleri Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 3,000,004,009,00
HMK 6245Çocukluk Döneminde Psikososyal Sorunlar3,000,004,009,00
HMK 6247Kronik Sağlık Sorunu Olan Çocuğa Yaklaşım3,000,004,009,00
HMK 6249İleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 3,000,004,009,00
HMK 6251İleri Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım3,000,004,009,00
HMK 6253Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği3,000,004,009,00
HMK 6257İleri Yaşlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği3,000,004,009,00
HMK 6259Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği 3,000,004,009,00
HMK 6261Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar3,000,004,009,00
HMK 6263Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3,000,004,009,00
HMK 6265Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması 3,000,004,009,00
HMK 6267İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması3,000,004,009,00
HMK 6269Hemşirelik Sınıflama Sistemleri3,000,004,009,00
Hemşirelik Seçmeli Havuzu
HMK 6204Gastroenteroloji Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6206Nöroloji Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6208Romatoloji Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6210Onkoloji Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6212Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6214Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6216İmmunoloji ve Hematoloji Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6218Cinsellik ve Cinsel Sağlık3,000,000,006,00
HMK 6220Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6222Menapozda Hemşirelik3,000,000,006,00
HMK 6224Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde Yenilikler3,000,000,006,00
HMK 6226Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı3,000,000,006,00
HMK 6228Üreme Sağlığı Politikaları/Hizmet Modelleri3,000,000,006,00
HMK 6230Fizyopatoloji 3,000,000,006,00
HMK 6232Hastalıkların Tıbbi Yönü3,000,000,006,00
HMK 6234Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 3,000,000,006,00
HMK 6236Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinin Sağlığın Geliştirilmesindeki Yeri3,000,000,006,00
HMK 6238Cerrahi Onkoloji Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6240Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6244Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü3,000,000,006,00
HMK 6242Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar3,000,000,006,00
HMK 6246Cerrahide Ağrı Doğası ve Kontrolü3,000,000,006,00
HMK 6248Cerrahide Hasta Güvenliği3,000,000,006,00
HMK 6250Transplantasyon Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6252Nöroşirurji Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6256Endoskopi Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6258Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri 3,000,000,006,00
HMK 6260Cerrahi Hastasının Evde Bakımı3,000,000,006,00
HMK 6262Klinik Etik3,000,000,006,00
HMK 6282Çocuk Sağlığında Yenilikler3,000,000,006,00
HMK 6284Aile Sağlığı Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 6286Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği 3,000,000,006,00
HMK 6290Çocuk Hastalıklarında Yenilikler3,000,000,006,00
HMK 6292Çocuk Sağlığını Geliştirme ve Koruma3,000,000,006,00
HMK 62100İleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 62102Adli Psikiyatri Hemşireliği3,000,000,006,00
HMK 62104Psikoterapi3,000,000,006,00
HMK 62106Psikodrama3,000,000,006,00
HMK 62120Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi3,000,000,006,00
HMK 6276Hemşirelik Hizmetlerinde Değişimin Yönetimi ve Girişimcilik3,000,000,006,00