Ders KoduDers Adı123456789101112131415
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme500000000000000
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme500005000500000
HMK 6101Hemşirelik Kuram ve Felsefesi404044404440444
HMK 6102Makale Yazma ve Yayınlama040405050044005
HMK 6201İç Hastalıkları Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar445044000500500
HMK 6203İleri İç Hastalıkları Hemşireliği434444444344544
HMK 6204Gastroenteroloji Hemşireliği054504440544555
HMK 6205Nefroloji Hemşireliği403440540404555
HMK 6206Nöroloji Hemşireliği405040504500555
HMK 6207Kardiyoloji Hemşireliği504004540400444
HMK 6208Romatoloji Hemşireliği400054040050505
HMK 6209Kadın Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları454333443345555
HMK 6210Onkoloji Hemşireliği005044400500505
HMK 62100İleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği404000000500000
HMK 62102Adli Psikiyatri Hemşireliği400440500030043
HMK 62104Psikoterapi044044000000030
HMK 62106Psikodrama430300000300000
HMK 6211İleri Perinatoloji Hemşireliği554555554545454
HMK 6212Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Hemşireliği444445450434444
HMK 62120Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi000000000000000
HMK 6213İleri Ürojinekoloji Hemşireliği444544444544445
HMK 6214Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği544044004545454
HMK 6215İleri Doğum Hemşireliği555545444454445
HMK 6216İmmunoloji ve Hematoloji Hemşireliği004535050040005
HMK 6217İleri İnfertilite Hemşireliği344544444554553
HMK 6218Cinsellik ve Cinsel Sağlık355455454544555
HMK 6219İleri Cerrahi Hemşireliği 555555555555555
HMK 6220Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği444444444554454
HMK 6221Cerrahi Hastalıklarda Bakım334343443443344
HMK 6222Menapozda Hemşirelik454444454444555
HMK 6223Ameliyathane Hemşireliği555555555545555
HMK 6224Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde Yenilikler555555355543543
HMK 6225Travma ve Acil Cerrahi Hemşireliği555445445444454
HMK 6226Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı455454505554455
HMK 6227Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği555544455444554
HMK 6228Üreme Sağlığı Politikaları/Hizmet Modelleri455455403345443
HMK 6229İleri Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 505450505550004
HMK 6230Fizyopatoloji 322000040040020
HMK 6232Hastalıkların Tıbbi Yönü555555555555555
HMK 6234Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar 555554454444444
HMK 6236Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinin Sağlığın Geliştirilmesindeki Yeri555554555554554
HMK 6238Cerrahi Onkoloji Hemşireliği555555555555555
HMK 6240Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireliği334434444445444
HMK 6242Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar555555555555555
HMK 6244Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü555555545555555
HMK 6245Çocukluk Döneminde Psikososyal Sorunlar555555535544455
HMK 6246Cerrahide Ağrı Doğası ve Kontrolü545554454544555
HMK 6247Kronik Sağlık Sorunu Olan Çocuğa Yaklaşım445555450400055
HMK 6248Cerrahide Hasta Güvenliği545555555555555
HMK 6249İleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 454005440000005
HMK 6250Transplantasyon Hemşireliği445445444454554
HMK 6251İleri Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım454005440000005
HMK 6252Nöroşirurji Hemşireliği554545445544445
HMK 6253Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği404040000000000
HMK 6256Endoskopi Hemşireliği555555445454444
HMK 6257İleri Yaşlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği504000500000000
HMK 6258Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri 555445445554555
HMK 6259Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği 003444443430243
HMK 6260Cerrahi Hastasının Evde Bakımı234431003454345
HMK 6261Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar033304443042444
HMK 6262Klinik Etik444544454444444
HMK 6263Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 540454005404040
HMK 6265Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması 555450055550555
HMK 6267İleri Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması545550500503555
HMK 6269Hemşirelik Sınıflama Sistemleri555544554540045
HMK 6276Hemşirelik Hizmetlerinde Değişimin Yönetimi ve Girişimcilik404544004000000
HMK 6282Çocuk Sağlığında Yenilikler455005054044554
HMK 6284Aile Sağlığı Hemşireliği034422433304040
HMK 6286Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği 544544544555554
HMK 6290Çocuk Hastalıklarında Yenilikler554554454355455
HMK 6292Çocuk Sağlığını Geliştirme ve Koruma444454444555544
SBE 6000Tez Çalışması300400400000400
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği534444544444344
SBE 6806Seminer444444445444444
TEZ 6000Tez Çalışması123432241122344
UZM 6000Uzmanlık Alanı223222343433543