1- Hemşirelik alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
2- Hemşirelik alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
3- Hemşirelik alanındaki bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme, özgün bir konuyu araştırabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5- Hemşirelik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme.
6- Hemşirelik ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceri kazanmış olabilme.
7- Hemşirelik ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında etik ilkelere uygun davranabilme.
8- Hemşirelik ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlayarak hemşirelik alanındaki bilgileri artırabilme.
9- Hemşirelik alanında sorunların çözümünde stratejik karar verebilme ve liderlik rolü üstlenebilme.
10- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak hemşirelik ile ilgili yeni model ve yöntemler geliştirebilme.
11- Uzman kişiler ile hemşirelik alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
12- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genele Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
13- Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme.
14- Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri bilebilme ve bu bilgileri birey, aile ve toplumun yararına kullanabilme.
15- Kanıta dayalı uygulamaları yapabilme ve kanıt oluşturacak araştırmalar yapabilme.