1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 1101Eğitime Giriş2,000,000,003,00
MBE 1105Eğitim Sosyolojisi2,000,000,003,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,003,00
YDI 1121*Yabancı Dil I2,000,000,003,00
GKE 1101Türk Dili I3,000,000,005,00
GKE 1103Bilişim Teknolojileri3,000,000,005,00
PDE 1101Psikolojiye Giriş2,000,000,004,00
PDE 1103Kültürel Antropoloji 2,000,000,004,00
Toplam18,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,003,00
YDI 1122*Yabancı Dil II2,000,000,003,00
GKE 1102Türk Dili II3,000,000,005,00
MBE 1102Öğretim Teknolojileri2,000,000,003,00
MBE 1103Eğitim Felsefesi2,000,000,003,00
PDE 1102Gelişim Psikolojisi I2,000,000,004,00
PDE 1104Fizyolojik Psikolojisi I2,000,000,004,00
PDE 1106Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma2,000,000,005,00
Toplam17,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
GKE 2201Seçmeli I (GK)---3,00
MBE 2201Seçmeli I (MB)---4,00
PDE 2201Seçmeli I (AE)---4,00
MBE 2101Öğretim İlke ve Yöntemleri 2,000,000,003,00
PDE 2101Gelişim Psikolojisi II2,000,000,004,00
PDE 2103Öğrenme Psikolojisi2,000,000,004,00
PDE 2105Sosyal Psikoloji2,000,000,004,00
PDE 2107Temel İstatistik2,000,000,004,00
Toplam10,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 2202Seçmeli II (MB)---4,00
GKE 2202Seçmeli II (GK)---3,00
PDE 2202Seçmeli II (AE)---4,00
MBE 2103Türk Eğitim Tarihi2,000,000,003,00
MBE 2105Eğitimde Araştırma Yöntemleri2,000,000,003,00
GKE 2102Topluma Hizmet Uygulamaları1,000,002,003,00
PDE 2106Kişilik Kuramları2,000,000,002,00
PDE 2108Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları2,000,000,002,00
PDE 2110Karakter ve Değer Eğitim2,000,000,003,00
PDE 2112Test Dışı Teknikler2,000,000,003,00
Toplam13,000,002,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 3201Seçmeli III (MB)---4,00
GKE 3201Seçmeli III (GK)---3,00
PDE 3201Seçmeli III (AE)---4,00
MBE 3103Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme2,000,000,003,00
MBE 3101Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi2,000,000,003,00
PDE 3101Davranış Bozuklukları I2,000,000,003,00
PDE 3103Psikolojik Testler1,000,002,003,00
PDE 3105Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri2,000,000,003,00
PDE 3107Psikolojik Danışma Kuramları2,000,000,002,00
PDE 3109Mesleki Rehberlik2,000,000,002,00
Toplam13,000,002,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 3202Seçmeli IV (MB)---4,00
GKE 3202Seçmeli IV (GK)---3,00
PDE 3202Seçmeli IV (AE)---4,00
MBE 3105Sınıf Yönetimi2,000,000,003,00
MBE 3107Eğitimde Ahlak ve Etik2,000,000,003,00
PDE 3102Davranış Bozuklukları II2,000,000,002,00
PDE 3104Psikolojik Danışma Becerileri1,000,002,004,00
PDE 3106Grupla Psikolojik Danışma2,000,000,003,00
PDE 3108Mesleki Rehberlik Uygulamaları1,000,002,002,00
PDE 3110Manevi Danışmanlık2,000,000,002,00
Toplam12,000,004,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 4201Seçmeli V (MB)---4,00
PDE 4201Seçmeli V (AE)---4,00
MBE 4103Özel Eğitim ve Kaynaştırma2,000,000,003,00
PDE 4101Aile Danışmanlığı2,000,000,002,00
PDE 4103Meslek Etiğive Yasal Konular 2,000,000,002,00
PDE 4105RPD'de Program Geliştirme2,000,000,002,00
PDE 4107Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I1,000,002,003,00
MBE 4109Okullarda RPD Uygulamarı I2,000,000,0010,00
Toplam11,000,002,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 4202Seçmeli VI (MB)---4,00
PDE 4202Seçmeli VI (AE)---4,00
PDE 4108Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II1,000,002,003,00
PDE 4102Çocuk Hukuku2,000,000,003,00
PDE 4104Travma Sonrası Psikolojik Danışma 2,000,000,003,00
PDE 4106Rehberlik ve Psikolojik Danşma Semineri2,000,000,003,00
MBE 4110Okullarda RPD Uygulamarı II2,000,006,0010,00
Toplam9,000,008,0030,00
Seçmeli I (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli I (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli I (AE)
PDE 2205Yakın İlişkiler Psikolojisi2,000,000,004,00
PDE 2203Cinsel Sağlık Eğitimi2,000,000,004,00
Seçmeli II (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli II (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli II (AE)
PDE 2204Ana Baba Eğitimi2,000,000,004,00
PDE 2206Sosyal Beceri Eğitimi2,000,000,004,00
Seçmeli III (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli III (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli III (AE)
PDE 3203Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma2,000,000,004,00
PDE 3205Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma2,000,000,004,00
Seçmeli IV (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli IV (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli IV (AE)
PDE 3204Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma2,000,000,004,00
PDE 3206Krize Müdahale2,000,000,004,00
Seçmeli V (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli V (AE)
PDE 4203Kısa Süreli Psikolojik Danışma2,000,000,004,00
PDE 4205Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemleri2,000,000,004,00
Seçmeli VI (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli VI (AE)
PDE 4204İnsan Kaynakları Yönetimi2,000,000,004,00
PDE 4206Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi2,000,000,004,00