1- Psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin temel kavramları doğru kullanabilme.
2- Bireylerin gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrayabilme.
3- Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.
4- Eğitim sistemini, eğitim programını ve okulun örgütsel yapısını kavrayabilme.
5- Psikolojik danışma kuramlarına ve sistemler perspektifine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.
6- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde konsültasyonun ve süpervizyonun önemini kavrayabilme.
7- Grup dinamiğine ve sürecine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.
8- Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygulayabilme.
9- Bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunabilme.
10- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunmak amacıyla, bireyi tanıma tekniklerini uygulayabilme.
11- Psikolojik danışma ve rehberlik müdahale programlarını geliştirebilme.
12- Özel gereksinimleri olan bireylerin özelliklerini tanıyabilme.
13- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini değerlendirebilme.
14- Bilime, bilimsel bilgiye, araştırma yöntemleri ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.
15- Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki alanyazını ve uygulamaları izleyebilme.
16- Alandaki bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilme.
17- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunabilme.
18- Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimseyebilme.