Kuruluş : Okulumuz kuruluşundan bu yana İlköğretmen Okulu (1964), Öğretmen Lisesi (1974), Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü (1975), Eğitim Enstitüsü (1981), 20 Temmuz 1982’de, 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ve bilâhare 2809 sayılı kanunla Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi’ne bağlı Eğitim Yüksekokulu olarak isim değiştirmiştir. Öğretmen Yetiştirme Merkezi (1982-1983), Eğitim Yüksekokulu Lisans (1989), 1992 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesinden ayrılarak Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine sürdürmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü'ne bağlı olarak psikolojik danışman/rehber öğretmen yetiştirmektedir. Bölüm ise 2011 yılında kurulmuştur ve 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda ÖSYM'nin belirlediği ilgili puan türünde yeterli puan almaktır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.
Program Profili : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde rehber öğretmen/okul psikolojik danışmanı olarak ve özel psikolojik danışma merkezlerinde psikolojik danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, adalet, sağlık, emniyet ve askeriye kurumlarında da çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınavın % 40’ı, dönem sonu sınavının da % 60’ esas alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Yrd. Doç. Dr. İsmet KOÇ
Demirci Eğitim Fakültesi
ismet.koc@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı Uyum Çalışmaları) başlamıştır. Demirci ilçesinde bulunan okullar Salihli Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne (RAM) bağlı oldukları için okuldaki uygulamalı derslerde Salihli RAM ile ilişkili olarak yürütülmektedir. Bölümde 3 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.