1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
HIT 1001Teknik Olmayan Seçmeli Dersler---1,00
HIT 1181Matematik3,000,000,004,00
HIT 1171Davranış Bilimleri3,000,000,003,00
HIT 1161Temel Hukuk3,000,000,004,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
HIT 1101Genel İletişim3,000,000,004,00
HIT 1121Halkla İlişkilerin Temelleri2,000,001,004,00
HIT 1113İşletme Yönetimi3,000,000,004,00
Toplam23,000,001,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
HIT 1002Teknik Olmayan Seçmeli Dersler ---1,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
HIT 1116Pazarlama Yönetimi3,000,000,003,00
HIT 1114Halkla İlişkiler Yönetimi4,000,000,004,00
HIT 1124Bilgi ve Belge Yönetimi3,000,000,004,00
HIT 1118Örgütsel Davranış3,000,000,004,00
HIT 1112Bilgisayar Büro Programları3,000,001,004,00
HIT 1192Endüstriye Dayalı Eğitim I (Staj I)0,000,000,004,00
Toplam22,000,001,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
HIT 1003Teknik seçmeli dersler---4,00
HIT 2115Marka ve Marka Stratejileri3,000,000,004,00
HIT 2125Reklamcılık3,000,000,004,00
HIT 2127Araştırma Yöntem ve Teknikleri3,000,000,004,00
HIT 2117Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları3,000,000,005,00
HIT 2103Halkla İlişkiler Plan ve Uygulamaları3,000,001,005,00
HIT 2119Fotoğraf Teknikleri ve Haber Fotoğrafçılığı2,000,001,004,00
Toplam17,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
HIT 1004Teknik Seçmeli Dersler---5,00
HIT 2116Etkinlik Yönetimi3,000,000,004,00
HIT 2118Etkili İletişim ve İkna Teknikleri3,000,000,004,00
HIT 2126Müşteri İlişkileri Yönetimi3,000,000,004,00
HIT 2128Kitle İletişim Hukuku3,000,000,004,00
HIT 2194Endüstriye Dayalı Eğitim II (Staj II)0,000,000,004,00
HIT 2136Kurumsal Halkla İlişkiler4,000,000,005,00
Toplam16,000,000,0030,00
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler
GMY 1231Üniversite Yaşam Kültürü1,000,000,001,00
GMY 1211Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi1,000,000,001,00
GMY 1221Meslek Etiği1,000,000,001,00
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler
GMY 1232Sosyal Çevre Kültürü1,000,000,001,00
GMY 1242İşaret Dili 1,000,000,001,00
GMY 1252Çevre ve Koruma1,000,000,001,00
Teknik seçmeli dersler
HIT 2233İletişimde Etik3,000,000,004,00
HIT 2243Toplam Kalite Yönetimi3,000,000,004,00
HIT 2253Yönetim ve Organizasyon3,000,000,004,00
HIT 2263Pazarlama Araştırması3,000,000,004,00
GMY 2255İnovasyon Yönetimi3,000,000,004,00
Teknik Seçmeli Dersler
HIT 2214İnsan Kaynakları Yönetimi3,000,000,005,00
HIT 2224Grafik ve Tasarım3,000,000,005,00
HIT 2234Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler3,000,000,005,00
CBU 2401Girişimcilik4,000,000,005,00