Kuruluş : Gördes Meslek Yüksekokulu 25.01.1994 tarihinde kurulmuştur. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Diploması
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının TYT puan türünden yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : Program, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kişilerarası ve kurumsal iletişim sürecini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, ulusal ve uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik düşünebilen çok yönlü halkla ilişkiler uygulamacıları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörde iletişim, medya, halka ilişkiler, müşteri ilişkileri, kurumsal iletişim vb. alanlarda halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı olarak görev yapabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olan öğrenciler lisans öğrenimine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : AKTS Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Ercan UŞUN
ercan.usun@cbu.edu.tr
Gördes Meslek Yüksekokulu
Atatürk Mah. Fatih Bulvarı No:42 Gördes/MANİSA Tel:(0236)5471898 Fax: (0236)5474031
Bölüm Olanakları : Mezunların iş bulabilme olanaklarının yüksek olması, lisans tamamlama imkanlarının bulunması.
Yüksekokulumuzun Fiziki Olanakları:
2 Adet Bilgisayar Laboratuarı (Toplam 100 Kişi Kapasiteli)
1 Adet Konferans Salonu (Toplam 130 Kişi Kapasiteli)
17 Adet Derslik (Toplam 850 Kişi Kapasiteli)
1 Adet Kantin (Toplam 130 Kişi Kapasiteli)
1 Adet Yemekhane (Toplam 50 Kişi Kapasiteli)
10 Adet Akademik Çalışma Odası (Toplam 20 Kişi Kapasiteli)
17 Adet İdari Çalışma Odası (Toplam 25 Kişi Kapasiteli)
1 Adet Kütüphane (Toplam 60 Kişi Kapasiteli)
Yüksekokul Kapalı Alan Toplam 3650 m2
Yüksekokul Açık Alan Toplam 23400 m2