1- İletişimin iş hayatındaki önemini özümseyebilme
2- Edinilen bilgiler temelinde kurumun iç ve dış paydaşlarıyla etkili iletişim kurabilme
3- Bireysel ve kurumsal iletişim hedefleri doğrultusunda ikna edebilme becerisi edinebilme
4- Tüketici davranışı ve etkili, ikna edici iletişim becerileri konusunda yeterli bilgi ve uygulama düzeyine sahip olabilme
5- Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla ilgili iletişim sorunlarını en zorlu koşullarda dahi tespit edebilmek, tanımlamak, analiz etmek, bu soruna yönelik uygun ve etkili iletişim yöntemlerini belirleyerek uygulayabilme
6- Uluslar arası platformdaki mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü takip edebilecek, uluslar arası iş çalışmalarında kullanılabilecek orta düzeyde yabancı dil bilgi yeterliliğine sahip olabilme
7- İşletme yönetimi ve organizasyon alanında temel bilgileri edinmek, karşılaşılan mesleki sorunların belirlenmesi ve çözümünde yönetim bilimleri çerçevesinde kazanılan bilgileri kullanabilme
8- Değişime açık, toplumsal konulara duyarlı, eleştirel ve çözüm üretebilen bakış açılarına sahip, yaratıcı ve girişimci nitelikler kazanmak, pratik düşünme becerisini edinebilme
9- Yetki çerçevesinde bağımsız karar verebilme becerisine sahip olmak, duygu ve düşünceleri sözlü ya da sözsüz, açık ve net bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
10- Mesleki çalışmalarda kullanılabilecek bilgisayar programları, bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmak ve etkin biçimde kullanabilme becerisini edinebilme
11- Yapılacak iletişim çalışmalarında takım çalışmasına uygun olarak sorumlulukları üstlenebilmek ve takım ruhu bilincinde hareket edebilme
12- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
13- Mesleki, ahlaki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme