1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SOS 1003Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu I---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
SOS 1101Sosyolojiye Giriş I3,000,000,005,00
SOS 1107Felsefeye Giriş I4,000,000,004,00
SOS 1109Psikolojiye Giriş 4,000,000,004,00
SOS 1111Sosyal ve Kültürel Antropoloji 3,000,000,004,00
SOS 1117Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I 2,000,000,002,00
SOS 1121Siyaset Bilimine Giriş 2,000,000,002,00
SOS 1119Kariyer Planlama1,000,000,002,00
Toplam25,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SOS 1000Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu II---1,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
SOS 1102Sosyolojiye Giriş II3,000,000,005,00
SOS 1110Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi4,000,000,004,00
SOS 1112Felsefeye Giriş II4,000,000,004,00
SOS 1114İktisada Giriş3,000,000,004,00
SOS 1118Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II 2,000,000,002,00
SOS 1120Akademik Yazma ve Etik 3,000,000,004,00
Toplam25,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SOS 2007Alan Seçmeli Ders Grubu I ---3,00
SOS ADS 2009Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu I ---3,00
SOS 2113Sosyal Bilimler Metodolojisi3,000,000,005,00
SOS 2119Sosyal Psikoloji I4,000,000,005,00
SOS 2121Klasik Mantık4,000,000,005,00
SOS 2123Klasik Sosyoloji Teorileri I 3,000,000,005,00
SOS 2127Aile Sosyolojisi 3,000,000,004,00
Toplam17,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SOS 2006Alan Seçmeli Ders Grubu II ---3,00
SOS ADS 2008Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu II ---3,00
SOS 2114Değişim Sosyolojisi3,000,000,005,00
SOS 2118Sosyal Psikoloji II4,000,000,005,00
SOS 2120Sembolik Mantık4,000,000,005,00
SOS 2126Klasik Sosyoloji Teorileri II3,000,000,005,00
SOS 2124Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri3,000,000,004,00
Toplam17,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SOS 3007Alan Seçmeli Ders Grubu III---8,00
SOS 3111Çağdaş Sosyoloji Teorileri I3,000,000,005,00
SOS 3113Türk Sosyologları3,000,000,004,00
SOS 3119Felsefe Tarihi I3,000,000,004,00
SOS 3121Sosyal Bilimlerde İstatistik 3,000,000,004,00
SOS 3123Sosyoloji Semineri I1,000,002,005,00
Toplam13,000,002,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SOS 3006Alan Seçmeli Ders Grubu IV---8,00
SOS 3112Çağdaş Sosyoloji Teorileri II3,000,000,005,00
SOS 3114Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri3,000,000,004,00
SOS 3116Felsefe Tarihi II3,000,000,004,00
SOS 3120Toplumsal Cinsiyet3,000,000,004,00
SOS 3122Sosyoloji Semineri II1,000,002,005,00
Toplam13,000,002,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SOS 4005Alan Seçmeli Ders Grubu V---16,00
SOS 4113Epistemoloji 2,000,000,004,00
SOS 4115Bitirme Tezi I 1,000,002,006,00
SOS 4117Ekonomi Sosyolojisi3,000,000,004,00
Toplam6,000,002,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SOS 4004Alan Seçmeli Ders Grubu VI---16,00
SOS 4116Bitirme Tezi II1,000,002,006,00
SOS 4118Siyaset Sosyolojisi2,000,000,004,00
SOS 4120Türk Düşünce Tarihi 0,000,000,004,00
Toplam3,000,002,0030,00
Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu I
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Grubu II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
Alan Seçmeli Ders Grubu I
SOS 2219Endüstri Sosyolojisi (S)3,000,000,003,00
SOS 2221Sosyal Sorumluluk Projesi (S)3,000,000,003,00
SOS 2223Hukuk Sosyolojisi (S)3,000,000,003,00
SOS 2225Sosyal Tabakalaşma (S)3,000,000,003,00
SOS 2227Sosyolojik Düşünme (S)3,000,000,003,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu I
SOS 2229Sosyal Bilimler Terminolojisi (S)3,000,000,003,00
SOS 2231Sosyal Girişimcilik (S)3,000,000,003,00
Alan Seçmeli Ders Grubu II
SOS 2224Suç Sosyolojsi (S)3,000,000,003,00
SOS 2226Göç Sosyolojisi (S)3,000,000,003,00
SOS 2216 Bilim Tarihi (S)3,000,000,003,00
SOS 2218Temel Sosyoloji Metinleri (S)3,000,000,003,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu II
SOS 2220Teknoloji Bağımlılığı (S)3,000,000,003,00
SOS 2222Toplum Sağlığı (S)3,000,000,003,00
Alan Seçmeli Ders Grubu III
SOS 3211Osmanlı Toplum Yapısı (S)3,000,000,004,00
SOS 3215Gündelik Hayat Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 3219Kırsal Alanlar Sosylojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 3221Etnik Tartışmalar (S)3,000,000,004,00
SOS 3223Güncel Sosyolojik Tartışmalar (S)3,000,000,004,00
Alan Seçmeli Ders Grubu IV
SOS 3214Din Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 3216Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (S)3,000,000,004,00
SOS 3222Tüketim Toplumu (S)3,000,000,004,00
SOS 3224Değerler Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 3226Yaşlılık Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 3228Medya Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 3230Kent Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 3232Mekan Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
Alan Seçmeli Ders Grubu V
SOS 4213Çalışma Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4215Edebiyat Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4219Modernleşme Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4221Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4223Beden Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4225Mesleki İngilizce I (S)3,000,000,004,00
SOS 4227İslam Düşünce Tarihi (S)3,000,000,004,00
SOS 4229Küreselleşme Tartışmaları (S)3,000,000,004,00
SOS 4231Risk ve Afet Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4233Çocuk ve Gençlik Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
Alan Seçmeli Ders Grubu VI
SOS 4210Toplumsal Hareketler (S)3,000,000,004,00
SOS 4212Kültür Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4214Yoksulluk Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4216Eğitim Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4220Sosyal Politika (S)3,000,000,004,00
SOS 4222Mesleki İngilizce II (S)3,000,000,004,00
SOS 4224Sanat Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4226Bilgi Sosyolojisi (S)3,000,000,004,00
SOS 4228Dijitalleşme ve Toplum (S)3,000,000,004,00
SOS 4230Biyografik Sosyoloji (S)3,000,000,004,00