Ders KoduDers Adı123456789
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I000000000
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000
BED 1131Beden Eğitimi I001011400
BED 1132Beden Eğitimi II000200200
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I222011213
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II222011213
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I222021032
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II123033232
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I133333434
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II334343443
SOS 1101Sosyolojiye Giriş I555555455
SOS 1102Sosyolojiye Giriş II555555555
SOS 1107Felsefeye Giriş I444434444
SOS 1109Psikolojiye Giriş 555353545
SOS 1110Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi555353555
SOS 1111Sosyal ve Kültürel Antropoloji 555555555
SOS 1112Felsefeye Giriş II334444444
SOS 1114İktisada Giriş555555555
SOS 1117Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I 000000000
SOS 1118Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II 000000000
SOS 1119Kariyer Planlama000000000
SOS 1120Akademik Yazma ve Etik 000000000
SOS 1121Siyaset Bilimine Giriş 000000000
SOS 2113Sosyal Bilimler Metodolojisi445444444
SOS 2114Değişim Sosyolojisi555454555
SOS 2118Sosyal Psikoloji II555253555
SOS 2119Sosyal Psikoloji I555354455
SOS 2120Sembolik Mantık455555554
SOS 2121Klasik Mantık555555555
SOS 2123Klasik Sosyoloji Teorileri I 000000000
SOS 2124Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri000000000
SOS 2126Klasik Sosyoloji Teorileri II000000000
SOS 2127Aile Sosyolojisi 000000000
SOS 2216 Bilim Tarihi (S)000000000
SOS 2218Temel Sosyoloji Metinleri (S)000000000
SOS 2219Endüstri Sosyolojisi (S)000000000
SOS 2220Teknoloji Bağımlılığı (S)000000000
SOS 2221Sosyal Sorumluluk Projesi (S)000000000
SOS 2222Toplum Sağlığı (S)000000000
SOS 2223Hukuk Sosyolojisi (S)000000000
SOS 2224Suç Sosyolojsi (S)000000000
SOS 2225Sosyal Tabakalaşma (S)000000000
SOS 2226Göç Sosyolojisi (S)000000000
SOS 2227Sosyolojik Düşünme (S)000000000
SOS 2229Sosyal Bilimler Terminolojisi (S)000000000
SOS 2231Sosyal Girişimcilik (S)000000000
SOS 3111Çağdaş Sosyoloji Teorileri I555555555
SOS 3112Çağdaş Sosyoloji Teorileri II555555555
SOS 3113Türk Sosyologları555555555
SOS 3114Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri455444443
SOS 3116Felsefe Tarihi II554343445
SOS 3119Felsefe Tarihi I455334454
SOS 3120Toplumsal Cinsiyet555454555
SOS 3121Sosyal Bilimlerde İstatistik 000000000
SOS 3122Sosyoloji Semineri II000000000
SOS 3123Sosyoloji Semineri I000000000
SOS 3211Osmanlı Toplum Yapısı (S)555444555
SOS 3214Din Sosyolojisi (S)444344554
SOS 3215Gündelik Hayat Sosyolojisi (S)444544444
SOS 3216Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (S)555444555
SOS 3219Kırsal Alanlar Sosylojisi (S)000000000
SOS 3221Etnik Tartışmalar (S)000000000
SOS 3222Tüketim Toplumu (S)000000000
SOS 3223Güncel Sosyolojik Tartışmalar (S)000000000
SOS 3224Değerler Sosyolojisi (S)000000000
SOS 3226Yaşlılık Sosyolojisi (S)000000000
SOS 3228Medya Sosyolojisi (S)000000000
SOS 3230Kent Sosyolojisi (S)000000000
SOS 3232Mekan Sosyolojisi (S)000000000
SOS 4113Epistemoloji 555353455
SOS 4115Bitirme Tezi I 000000000
SOS 4116Bitirme Tezi II000000000
SOS 4117Ekonomi Sosyolojisi000000000
SOS 4118Siyaset Sosyolojisi000000000
SOS 4120Türk Düşünce Tarihi 000000000
SOS 4210Toplumsal Hareketler (S)555354554
SOS 4212Kültür Sosyolojisi (S)444545455
SOS 4213Çalışma Sosyolojisi (S)555454555
SOS 4214Yoksulluk Sosyolojisi (S)555555555
SOS 4215Edebiyat Sosyolojisi (S)555334455
SOS 4216Eğitim Sosyolojisi (S)555555555
SOS 4219Modernleşme Sosyolojisi (S)443433434
SOS 4220Sosyal Politika (S)555443455
SOS 4221Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi (S)555454555
SOS 4222Mesleki İngilizce II (S)454345555
SOS 4223Beden Sosyolojisi (S)344455545
SOS 4224Sanat Sosyolojisi (S)555554555
SOS 4225Mesleki İngilizce I (S)434344344
SOS 4226Bilgi Sosyolojisi (S)000000000
SOS 4227İslam Düşünce Tarihi (S)554455555
SOS 4228Dijitalleşme ve Toplum (S)000000000
SOS 4229Küreselleşme Tartışmaları (S)000000000
SOS 4230Biyografik Sosyoloji (S)000000000
SOS 4231Risk ve Afet Sosyolojisi (S)000000000
SOS 4233Çocuk ve Gençlik Sosyolojisi (S)000000000
TDL 1111Türk Dili I003000054
TDL 1112Türk Dili II003000054
YDI 1121Yabancı Dil I555555500
YDI 1122Yabancı Dil II000050000