1- Sosyoloji ile ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahip olabilme
2- Sosyolojideki temel kavramları kavrayabilme ve kavramlar arası ilişkilere hakim olabilme
3- Sosyoloji ile ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahip olabilme
4- Sosyolojiye ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde edebilme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahip olabilme
5- Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede sosyolojiye ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme
6- Sosyal bilimlere ilişkin temel yöntembilimsel (metodolojik) yaklaşımlara, yöntemlere ve araştırma tekniklerine hakim olabilme
7- Sosyoloji ile ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözebilme
8- Sosyoloji ile ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirebilme ve değerlendirebilme
9- Sosyoloji ile ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme