1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 1201Alan Seçmeli Dersler I---4
SDG 1205Genel Seçmeli Dersler I---3
TDL 1111.Türk Dili I2002
YDI 1121.Yabancı Dil - İngilizce I2002
SHF 1101Sosyal Hizmete Giriş3004
SHF 1105Sosyal Hizmet İçin Sosyoloji3004
SHF 1109Sosyal Hizmet İçin Psikoloji3004
SHF 1121Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme1024
SHF 1123Sosyal Hizmet İçin Felsefe2003
Toplam160230
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 1202Alan Seçmeli Dersler II---4
SDG 1206ÜSD / Genel Seçmeli Dersler II---3
TDL 1112.Türk Dili II2002
YDI 1122.Yabancı Dil - İngilizce II2002
SHF 1102Sosyal Sorunlar3004
SHF 1104Sosyal Psikoloji3004
SHF 1106Hukuka Giriş3004
SHF 1122Sosyal Hizmet İçin İktisat 2004
SHF 1124Sosyal Hizmetler Tarihçesi2003
Toplam170030
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 2203Alan Seçmeli Ders Havuzu III---6
SHF 2121İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I3005
SHF 2105Sosyal Hizmet Araştırması I3005
SHF 2123Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları3005
SHF 2111Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma I2002
AİT 1101.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2002
SHF 2107Türkiye'nin Toplumsal ve Kültürel Yapısı3005
Toplam160030
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 2204Alan Seçmeli Ders Havuzu IV---3
FSH 2000Fakülte Seçmeli Havuzu---3
AİT 1102.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2002
SHF 2102İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II3005
SHF 2104Sosyal Hizmet Araştırması II3005
SHF 2106Sosyal Hizmet Müdahalesi I4005
SHF 2110Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma II2002
SHF 2112İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet2005
Toplam160030
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 3201Alan Seçmeli Ders Havuzu V---8
SHF 3113Kamu Yönetimi2003
SHF 3105Mesleki İngilizce I2002
SHF 3109Sosyal Hizmet Etiği2003
SHF 3103Sosyal Hizmet Müdahalesi II4005
SHF 3111Sosyal Politika ve Planlama3004
SHF 3101Uygulamalı Araştırma I2025
Toplam150230
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 3202Alan Seçmeli Ders Havuzu VI---8
SHF 3104Engellilerle Sosyal Hizmet2003
SHF 3110Mesleki İngilizce II2002
SHF 3112Sosyal Güvenlik Sistemleri2003
SHF 3102Sosyal Hizmet Mevzuatı3004
SHF 3108Sosyal Hizmet Müdahalesi III4005
SHF 3106Uygulamalı Araştırma II2025
Toplam150230
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 4201Alan Seçmeli Ders Havuzu VII---10
SHF 4103Sosyal Hizmet Uygulaması101814
SHF 4101Sosyal Hizmet Yönetimi3006
Toplam401830
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SHF 4102Blok Uygulama103030
Toplam103030
Alan Seçmeli Dersler I
SHF 1251Rapor ve Sunum Hazırlama Teknikleri3004
SHF 1255Çatışma Çözme ve Arabulucuk3004
SHF 1254Etkili İletişim3004
SHF 1253Tiyatro Oyun İncelemesi3004
SHF 1252Teknolojik Sistemler ve Sosyal Hizmet3004
SHF 1257Beden Dili3004
SHF 1258İzcilik3004
SHF 1259Münazara3004
SHF 1260Fark Yaratan Kişiler3004
SHF 1261Sosyal Hizmet Atölyesi3004
SHF 1256İş Yaşamının Hukuki ve Ekonomik Yönleri3004
SHF 1267Mesleki Raporlar ve Resmi Yazışmalar3004
SHF 1268Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi3004
Genel Seçmeli Dersler I
GSH 1271Güzel sanatlar-Halk Oyunları I1013
SHF 1273Sinema I1013
SHF 1277Basketbol I1013
SHF 1279Voleybol I1013
SHF 1283Tenis I1013
SHF 1285Masa Tenisi I1013
SHF 1287Step-Aerobik I1013
SHF 1289Plates I1013
SHF 1291İşaret Dili 1013
SHF 1293Sosyal Hizmet İçin Rekreasyon1013
SHF 1295Gündelik Hayatın Sosyolojisi2003
Alan Seçmeli Dersler II
SHF 1251Rapor ve Sunum Hazırlama Teknikleri3004
SHF 1252Teknolojik Sistemler ve Sosyal Hizmet3004
SHF 1253Tiyatro Oyun İncelemesi3004
SHF 1254Etkili İletişim3004
SHF 1255Çatışma Çözme ve Arabulucuk3004
SHF 1256İş Yaşamının Hukuki ve Ekonomik Yönleri3004
SHF 1257Beden Dili3004
SHF 1258İzcilik3004
SHF 1259Münazara3004
SHF 1260Fark Yaratan Kişiler3004
SHF 1261Sosyal Hizmet Atölyesi3004
SHF 1267Mesleki Raporlar ve Resmi Yazışmalar3004
SHF 1268Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi3004
ÜSD / Genel Seçmeli Dersler II
GSH 1270Güzel sanatlar-Halk Oyunları II1013
SHF 1272Sinema II1013
SHF 1274Diksiyon ve Yazılı Anlatım1013
SHF 1276Basketbol II1013
SHF 1278Voleybol II1013
SHF 1280Yüzme II1013
SHF 1282Tenis II1013
SHF 1284Masa Tenisi II1013
SHF 1286Step-Aerobik II1013
SHF 1288Plates II1013
SHF 1290İşaret Dili 1013
SHF 1292Sosyal Hizmet İçin Rekreasyon1013
SHF 1294Gündelik Hayatın Sosyolojisi2003
Alan Seçmeli Ders Havuzu III
SHF 2271Aile Danışmanlığı I2003
SHF 2272Yaratıcı Drama2003
SHF 2273Edebi Metinlerde Sosyal Hizmet2003
SHF 2274Konuşma ve Sunum Becerileri2003
SHF 2275Sanat ve Sosyal Hizmet1013
SHF 2276Başarılı Sosyal Hizmet Uygulama Örnekleri2003
SHF 2277İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sosyal Hizmet2003
SHF 2278Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri2003
SHF 2279Halkla İlişkiler2003
SHF 2280Ekip Çalışması2003
SHF 2281Sosyal Antropoloji2003
SHF 2282Nüfus Dinamiği ve Sosyal Refah2003
SHF 2283Çocuk Koruma Hizmetleri2003
SHF 2284Kentleşme ve Sosyal Hizmet2003
SHF 2285Sosyal Hizmette Temel Kavramlar2003
SHF 2286Kültürel Çeşitlilik ve Sosyal Hizmet2003
SHF 2287Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik2003
SHF 2288İş Sağlığı ve Güvenliği2003
Alan Seçmeli Ders Havuzu IV
SHF 2271Aile Danışmanlığı I2003
SHF 2272Yaratıcı Drama2003
SHF 2273Edebi Metinlerde Sosyal Hizmet2003
SHF 2274Konuşma ve Sunum Becerileri2003
SHF 2275Sanat ve Sosyal Hizmet1013
SHF 2276Başarılı Sosyal Hizmet Uygulama Örnekleri2003
SHF 2277İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sosyal Hizmet2003
SHF 2278Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri2003
SHF 2279Halkla İlişkiler2003
SHF 2280Ekip Çalışması2003
SHF 2281Sosyal Antropoloji2003
SHF 2282Nüfus Dinamiği ve Sosyal Refah2003
SHF 2283Çocuk Koruma Hizmetleri2003
SHF 2284Kentleşme ve Sosyal Hizmet2003
SHF 2285Sosyal Hizmette Temel Kavramlar2003
SHF 2286Kültürel Çeşitlilik ve Sosyal Hizmet2003
SHF 2287Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik2003
SHF 2288İş Sağlığı ve Güvenliği2003
Fakülte Seçmeli Havuzu
FSD 2002Akademik Türkçe 2003
FSD 2008Madde Bağımlılığı2003
FSD 2010Gelişim ve Öğrenme2003
FSD 2012Atılganlık Eğitimi2003
FSD 2016Kariyer Yönetimi2003
FSD 2018Çatışma Çözme ve Arabuluculuk2003
FSD 2024Sağlık İletişimi2003
FSD 2026Şiddeti Tanımak ve Şiddetle Mücadele2003
FSD 2028Çocuk Hakları2003
FSD 2030Üreme Sağlığı2003
FSD 2032Medya Okuryazarlığı2003
FSD 2034Sağlıkta İnovasyon2003
FSD 2036Sağlık Politikaları2003
FSD 2038Yoğun Bakım Hemşireliği2003
FSD 2042Diyabet Hemşireliği2003
FSD 2044Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma2003
FSD 2046Ameliyathane Hemşireliği2003
FSD 2048Toplumsal Cinsiyet Eşitliği2003
FSD 2052Sosyal Sorumluluk Projeleri2003
FSD 2054Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Uygulamaları2003
FSD 2050İşaret Dili2003
FSD 2072İş Sağlığı ve Güvenliği2003
Alan Seçmeli Ders Havuzu V
SHF 3251Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi3004
SHF 3253Gençlerle Sosyal Hizmet3004
SHF 3254Yaşlılarla Sosyal Hizmet 3004
SHF 3255Orduda Sosyal Hizmet3004
SHF 3256Okul Sosyal Hizmeti3004
SHF 3257Kırsal Alanda Sosyal Hizmet3004
SHF 3258Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 3004
SHF 3259Üreme Sağlığı ve Sosyal Hizmet3004
SHF 3260Evde Bakım Hizmetleri3004
SHF 3261Endüstriyel Sosyal Hizmet 3004
SHF 3262Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet3004
SHF 3264Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 3004
SHF 3265Adli Sosyal Hizmet3004
SHF 3267Afetlerde Sosyal Hizmet 3004
SHF 3268Proje Tasarımı ve Yönetimi3004
SHF 3269Aile Danışmanlığı II3004
SHF 3270Aile Danışmanlığı III3004
SHF 3252Sokak Sosyal Hizmeti3004
SHF 3263Aile İçi Şiddet ve Sosyal Hizmet Müdahalesi3004
SHF 3266Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet3004
SHF 3271Sosyal Epidemiyoloji ve Sosyal Hizmet3004
Alan Seçmeli Ders Havuzu VI
SHF 3268Proje Tasarımı ve Yönetimi3004
SHF 3251Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi3004
SHF 3252Sokak Sosyal Hizmeti3004
SHF 3253Gençlerle Sosyal Hizmet3004
SHF 3254Yaşlılarla Sosyal Hizmet 3004
SHF 3255Orduda Sosyal Hizmet3004
SHF 3256Okul Sosyal Hizmeti3004
SHF 3257Kırsal Alanda Sosyal Hizmet3004
SHF 3258Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 3004
SHF 3259Üreme Sağlığı ve Sosyal Hizmet3004
SHF 3260Evde Bakım Hizmetleri3004
SHF 3261Endüstriyel Sosyal Hizmet 3004
SHF 3262Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet3004
SHF 3263Aile İçi Şiddet ve Sosyal Hizmet Müdahalesi3004
SHF 3264Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 3004
SHF 3265Adli Sosyal Hizmet3004
SHF 3266Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet3004
SHF 3267Afetlerde Sosyal Hizmet 3004
SHF 3269Aile Danışmanlığı II3004
SHF 3270Aile Danışmanlığı III3004
SHF 3271Sosyal Epidemiyoloji ve Sosyal Hizmet3004
Alan Seçmeli Ders Havuzu VII
SHF 4201Baskı Karşıtı Uygulama3005
SHF 4203Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet3005
SHF 4205Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet 3005
SHF 4207Krize Müdahale ve Sosyal Hizmet3005
SHF 4209Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet 3005
SHF 4211Sosyal Hizmette Tartışmalı Konular3005
SHF 4213Yoksulluk ve Sosyal Hizmet3005
SHF 4215Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet3005
SHF 4217Bütünleştirme Semineri3005
SHF 4219Yardım Edenlere Yardım 3005
SHF 4221Medya ve Sosyal Hizmet3005
SHF 4223Ekolojik Sosyal Hizmet3005
SHF 4225Toplum Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmet3005
SHF 4227Sağlığın Geliştirilmesi ve Sosyal Hizmet3005