1- Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirebilmek
2- Sosyal hizmetin etik ilke ve değerlerini mesleki uygulamalara aktarabilmek
3- Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri temelinde mesleki kararları oluşturabilmek
4- Profesyonel uygulamada farklılık ve çeşitliliği sağlayabilmek
5- Profesyonel uygulamalarını insan hakları, sosyal ve ekonomik adalet kavramları temelinde değerlendirebilme ve geliştirebilmek
6- Araştırma temelli uygulama ve uygulama temelli araştırma yapabilmek
7- Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkilerini tanımlayabilme ve kullanabilmek
8- Sosyal hizmet uygulamalarını sosyal ve ekonomik politikalar temelinde tanımlayabilmek
9- Sosyal hizmet odağında sosyo-kültürel çevreye müdahale edebilmek
10- Birey, aile, grup, örgüt ve toplum düzeyinde mesleki müdahaleleri planlayabilme ve uygulayabilmek
11- Sosyal hizmet alanlarında toplumun ve dünyanın gündemindeki kuramsal tartışma ve uygulamaları izleyebilme ve değerlendirebilmek
12- Her düzeyde, sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve bakış açılarını, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanabilmek