Ders KoduDers Adı123456789101112
AİT 1101.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I000000000000
AİT 1102.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000
GSH 1231Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I004000400000
GSH 1232Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II223434323333
SHF 1101Sosyal Hizmete Giriş403333033300
SHF 1102Sosyal Sorunlar555354544544
SHF 1104Sosyal Psikoloji300400000404
SHF 1105Sosyal Hizmet İçin Sosyoloji554443444544
SHF 1106Hukuka Giriş322000011000
SHF 1109Sosyal Hizmet İçin Psikoloji555555545544
SHF 1110Sosyal Hizmetler Tarihçesi 544000050053
SHF 1121Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme530400004340
SHF 1122Sosyal Hizmet İçin İktisat 333000040003
SHF 1123Sosyal Hizmet İçin Felsefe000000000000
SHF 1233Sinema I003450003300
SHF 1234Sinema II003450003300
SHF 1235Diksiyon ve Yazılı Anlatım 500000000500
SHF 1236Diksiyon ve Yazılı Anlatım 000000000000
SHF 1237Basketbol I000400004500
SHF 1238Basketbol II000400004500
SHF 1239Voleybol I000300005500
SHF 1240Voleybol II000000000000
SHF 1241Yüzme I000300005500
SHF 1242Yüzme II000000000000
SHF 1243Tenis I000400005500
SHF 1244Tenis II004000005500
SHF 1245Masa Tenisi I003000003300
SHF 1246Masa Tenisi II003000003300
SHF 1247Step - Aerobik I232332222222
SHF 1248Step - Aerobik II222122222222
SHF 1249Pilates I003000003300
SHF 1250Pilates II003000003300
SHF 1251Rapor ve Sunum Hazırlama Teknikleri300003303340
SHF 1252Teknolojik Sistemler ve Sosyal Hizmet003304000000
SHF 1253Tiyatro Oyun İncelemesi005430000403
SHF 1254Etkili İletişim000500005500
SHF 1255Çatışma Çözme ve Arabulucuk433400300300
SHF 1256İş Yaşamının Hukuki ve Ekonomik Yönleri055030050000
SHF 1257Beden Dili000500005500
SHF 1258İzcilik004000000500
SHF 1259Münazara400000503000
SHF 1260Fark Yaratan Kişiler535300000400
SHF 1261Sosyal Hizmet Atölyesi000400004503
SHF 1262İşaret Dili000303005500
SHF 1263Sosyal Hizmet İçin Rekreasyon300000001021
SHF 1264Sosyal Hizmet İçin Rekreasyon300000001021
SHF 1265Gündelik Hayatın Sosyolojisi000000000000
SHF 1266Gündelik Hayatın Sosyolojisi454444544555
SHF 1268Etkinlik Tasarımı ve Yönetimi000000000000
SHF 1291İşaret Dili 000000000000
SHF 2102İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II004003505405
SHF 2103 Türkiye'nin Toplumsal ve Kültürel Yapısı555354554434
SHF 2104Sosyal Hizmet Araştırması II453400405044
SHF 2105Sosyal Hizmet Araştırması I554000003300
SHF 2106Sosyal Hizmet Müdahalesi I554550545545
SHF 2108İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet555454353544
SHF 2110Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma II335504233000
SHF 2111Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma I135314133353
SHF 2121İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I000003505405
SHF 2123Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları554000500545
SHF 2251Yaratıcı Drama024534400200
SHF 2252Edebi Metinlerde Sosyal Hizmet İncelemesi555444444334
SHF 2253Konuşma ve Sunum Becerileri435400004500
SHF 2254Sanat ve Sosyal Hizmet 305503000304
SHF 2255Başarılı Sosyal Hizmet Uygulama Örnekleri434433210300
SHF 2256Toplam Kalite Yönetimi000403030004
SHF 2257İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sosyal Hizmet343304000000
SHF 2258Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri335040444455
SHF 2259Halkla İlişkiler004500004500
SHF 2260Ekip Çalışması000000000000
SHF 2262Aile Danışmanlığı I433304400433
SHF 2263Sosyal Antropoloji445445444344
SHF 2264Nüfus Dinamiği ve Sosyal Refah534503552350
SHF 2265Çocuk Koruma Hizmetleri443444535545
SHF 2266Kentleşme ve Sosyal Hizmet543333445344
SHF 2267Sosyal Hizmette Temel Kavramlar533445000044
SHF 2268Kültürel Çeşitlilik ve Sosyal Hizmet554550555205
SHF 2269Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik334040444455
SHF 2270İş Sağlığı ve Güvenliği000000000000
SHF 3101Uygulamalı Araştırma I555300400344
SHF 3102Sosyal Hizmet Mevzuatı544550555034
SHF 3103Sosyal Hizmet Müdahalesi II554550405445
SHF 3104Engellilerle Sosyal Hizmet554554050040
SHF 3105Mesleki İngilizce I433000000000
SHF 3106Uygulamalı Araştırma II555400440055
SHF 3108Sosyal Hizmet Müdahalesi III444334000003
SHF 3109Sosyal Hizmet Etiği554443433333
SHF 3110Mesleki İngilizce II434000300030
SHF 3111Sosyal Politika ve Planlama430350044000
SHF 3112Sosyal Güvenlik Sistemleri405050543455
SHF 3113Kamu Yönetimi300000001021
SHF 3251Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi504040444045
SHF 3252Sokak Sosyal Hizmeti400400444403
SHF 3253Gençlerle Sosyal Hizmet554544454444
SHF 3254Yaşlılarla Sosyal Hizmet 544340000000
SHF 3255Orduda Sosyal Hizmet533330300400
SHF 3256Okul Sosyal Hizmeti554453555535
SHF 3257Kırsal Alanda Sosyal Hizmet554544444534
SHF 3258Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 555454453544
SHF 3259Üreme Sağlığı ve Sosyal Hizmet330300500545
SHF 3260Evde Bakım Hizmetleri303400045555
SHF 3261Endüstriyel Sosyal Hizmet 550040055555
SHF 3262Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet440434400400
SHF 3263Aile İçi Şiddet ve Sosyal Hizmet Müdahalesi303304405550
SHF 3264Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 554554443534
SHF 3265Adli Sosyal Hizmet554444343545
SHF 3266Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet400004444443
SHF 3267Afetlerde Sosyal Hizmet 554454444444
SHF 3268Proje Tasarımı ve Yönetimi305300045300
SHF 3269Aile Danışmanlığı II444443403400
SHF 3270Aile Danışmanlığı III443334340403
SHF 3271Sosyal Epidemiyoloji ve Sosyal Hizmet000000000000
SHF 4101Sosyal Hizmet Yönetimi000404040000
SHF 4102Blok Uygulama500550540505
SHF 4103Sosyal Hizmet Uygulaması555550555555
SHF 4201Baskı Karşıtı Uygulama554454444544
SHF 4203Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet552344000000
SHF 4205Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet 003050544534
SHF 4207Krize Müdahale ve Sosyal Hizmet505330345300
SHF 4209Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet 555553534442
SHF 4211Sosyal Hizmette Tartışmalı Konular400300003333
SHF 4213Yoksulluk ve Sosyal Hizmet545343342343
SHF 4215Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet554555555433
SHF 4217Bütünleştirme Semineri443000003000
SHF 4219Yardım Edenlere Yardım 435003330050
SHF 4221Medya ve Sosyal Hizmet544442524345
SHF 4223Ekolojik Sosyal Hizmet435445544545
SHF 4225Toplum Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmet000000000000
SHF 4227Sağlığın Geliştirilmesi ve Sosyal Hizmet000000000000
TDL 1111.Türk Dili I030023300000
TDL 1112Türk Dili II514034305500
YDI 1121.Yabancı Dil - İngilizce I000000000000
YDI 1122.Yabancı Dil - İngilizce II004000000050