1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 1101Eğitime Giriş2,000,000,003,00
MBE 1105Eğitim Sosyolojisi2,000,000,003,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,003,00
YDI 1121*Yabancı Dil I2,000,000,003,00
GKE 1101Türk Dili I3,000,000,005,00
GKE 1103Bilişim Teknolojileri3,000,000,005,00
MTE 1101Matematiğin Temelleri I2,000,000,002,00
MTE 1103Analiz I2,000,000,003,00
MTE 1105Matematik Tarihi2,000,000,003,00
Toplam20,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 1107Eğitim Psikolojisi2,000,000,003,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,003,00
YDI 1122*Yabancı Dil II2,000,000,003,00
GKE 1102Türk Dili II3,000,000,005,00
MBE 1103Eğitim Felsefesi2,000,000,003,00
MTE 1102Matematiğin Temelleri II2,000,000,004,00
MTE 1104Analiz II2,000,000,004,00
MTE 1106Soyut Matematik2,000,000,005,00
Toplam17,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 2201Seçmeli I (MB)---4,00
GKE 2201Seçmeli I (GK)---3,00
MTE 2201Seçmeli I (AE)---4,00
MBE 1102Öğretim Teknolojileri2,000,000,003,00
MBE 2101Öğretim İlke ve Yöntemleri 2,000,000,003,00
MTE 2101Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları2,000,000,003,00
MTE 2103Lineer Cebir I2,000,000,003,00
MTE 2105Analitik Geometri 2,000,000,004,00
MTE 2107Analiz III2,000,000,003,00
Toplam12,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 2202Seçmeli II (MB)---4,00
GKE 2202Seçmeli II (GK)---3,00
MTE 2202Seçmeli II (AE)---4,00
MBE 2103Türk Eğitim Tarihi2,000,000,003,00
MBE 2105Eğitimde Araştırma Yöntemleri2,000,000,003,00
GKE 2102Topluma Hizmet Uygulamaları1,000,002,003,00
MTE 2102Ortaokul Matematik Öğretim Programları2,000,000,003,00
MTE 2104Lineer Cebir 2 2,000,000,002,00
MTE 2106Algoritma ve Programlama 2,000,000,002,00
MTE 2108Olasılık2,000,000,003,00
Toplam13,000,002,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 3201Seçmeli III (MB)---4,00
GKE 3201Seçmeli III (GK)---3,00
MTE 3201Seçmeli III (AE)---4,00
MBE 3105Sınıf Yönetimi2,000,000,003,00
MBE 3107Eğitimde Ahlak ve Etik2,000,000,003,00
MTE 3101Sayıların Öğretimi3,000,000,005,00
MTE 3103Geometri ve Ölçme Öğretimi 3,000,000,004,00
MTE 3105İstatistik2,000,000,002,00
MTE 3107Cebir2,000,000,002,00
Toplam14,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 3202Seçmeli IV (MB)---4,00
GKE 3202Seçmeli IV (GK)---3,00
MTE 3202Seçmeli IV (AE)---4,00
MBE 3103Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme2,000,000,003,00
MBE 3101Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi2,000,000,003,00
MTE 3102Cebir Öğretimi3,000,000,005,00
MTE 3104Olasılık ve İstatistik Öğretimi 3,000,000,004,00
MTE 3106Matematik Öğretiminde İlişkilendirme3,000,000,004,00
Toplam13,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 4201Seçmeli V (MB)---4,00
MTE 4201Seçmeli V (AE)---4,00
MBE 4101 Öğretmenlik Uygulaması I2,000,000,0010,00
MBE 4103Özel Eğitim ve Kaynaştırma2,000,000,003,00
MTE 4101Matematikte Problem Çözme 2,000,000,003,00
MTE 4103Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları 2,000,000,003,00
MTE 4105Mantıksal Akıl Yürütme 2,000,000,003,00
Toplam10,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBE 4202Seçmeli VI (MB)---4,00
MTE 4202Seçmeli VI (AE)---4,00
MBE 4104Öğretmenlik Uygulaması II2,000,006,0012,00
MBE 4105Okullarda Rehberlik2,000,000,003,00
MTE 4104Matematik Öğretiminde Modelleme 2,000,000,004,00
MTE 4102Matematik Felsefesi2,000,000,003,00
Toplam8,000,006,0030,00
Seçmeli I (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli I (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli I (AE)
MTE 2203Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2204Kültür ve Matematik2,000,000,004,00
MTE 2205İlkokul Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2206Matematik Ders Kitabı İncelemesi2,000,000,004,00
MTE 2207Matematik Eğitiminde Kaynaştrıma Uygulamaları 2,000,000,004,00
MTE 2208Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 2,000,000,004,00
MTE 2209Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme2,000,000,004,00
MTE 2210Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2,000,000,004,00
MTE 2211Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2,000,000,004,00
MTE 2212Matematik Sınıflarında İletişim 2,000,000,004,00
MTE 2213Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2214Oyunla Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
Seçmeli II (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli II (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli II (AE)
MTE 2203Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2204Kültür ve Matematik2,000,000,004,00
MTE 2205İlkokul Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2206Matematik Ders Kitabı İncelemesi2,000,000,004,00
MTE 2207Matematik Eğitiminde Kaynaştrıma Uygulamaları 2,000,000,004,00
MTE 2208Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 2,000,000,004,00
MTE 2209Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme2,000,000,004,00
MTE 2210Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2,000,000,004,00
MTE 2211Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2,000,000,004,00
MTE 2212Matematik Sınıflarında İletişim 2,000,000,004,00
MTE 2213Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2214Oyunla Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
Seçmeli III (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli III (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli III (AE)
MTE 2203Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2204Kültür ve Matematik2,000,000,004,00
MTE 2205İlkokul Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2206Matematik Ders Kitabı İncelemesi2,000,000,004,00
MTE 2207Matematik Eğitiminde Kaynaştrıma Uygulamaları 2,000,000,004,00
MTE 2208Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 2,000,000,004,00
MTE 2209Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme2,000,000,004,00
MTE 2210Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2,000,000,004,00
MTE 2211Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2,000,000,004,00
MTE 2212Matematik Sınıflarında İletişim 2,000,000,004,00
MTE 2213Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2214Oyunla Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
Seçmeli IV (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli IV (GK)
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim2,000,000,003,00
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme2,000,000,003,00
GKE 2205Medya Okuryazarlığı2,000,000,003,00
GKE 2206Sanat ve Estetik2,000,000,003,00
GKE 2207Türk Halk Oyunları2,000,000,003,00
GKE 2208Türk Musikisi2,000,000,003,00
GKE 2210Koro (THM)2,000,000,003,00
GKE 2209Robotik Kodlama2,000,000,003,00
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları2,000,000,003,00
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik2,000,000,003,00
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı2,000,000,003,00
GKE 2215Selçuklu Tarihi2,000,000,003,00
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri2,000,000,003,00
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi2,000,000,003,00
GKE 2218Astronomiye Giriş2,000,000,003,00
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik2,000,000,003,00
Seçmeli IV (AE)
MTE 2209Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme2,000,000,004,00
MTE 2210Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2,000,000,004,00
MTE 2211Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2,000,000,004,00
MTE 2212Matematik Sınıflarında İletişim 2,000,000,004,00
MTE 2213Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2214Oyunla Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2208Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 2,000,000,004,00
MTE 2207Matematik Eğitiminde Kaynaştrıma Uygulamaları 2,000,000,004,00
MTE 2206Matematik Ders Kitabı İncelemesi2,000,000,004,00
MTE 2205İlkokul Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2204Kültür ve Matematik2,000,000,004,00
MTE 2203Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
Seçmeli V (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli V (AE)
MTE 2203Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2204Kültür ve Matematik2,000,000,004,00
MTE 2205İlkokul Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2206Matematik Ders Kitabı İncelemesi2,000,000,004,00
MTE 2207Matematik Eğitiminde Kaynaştrıma Uygulamaları 2,000,000,004,00
MTE 2208Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 2,000,000,004,00
MTE 2209Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme2,000,000,004,00
MTE 2210Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2,000,000,004,00
MTE 2211Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2,000,000,004,00
MTE 2212Matematik Sınıflarında İletişim 2,000,000,004,00
MTE 2213Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2214Oyunla Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
Seçmeli VI (MB)
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme2,000,000,004,00
MBE 2204Eğitimde Drama2,000,000,004,00
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler2,000,000,004,00
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme2,000,000,004,00
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama2,000,000,004,00
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim2,000,000,004,00
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme2,000,000,004,00
Seçmeli VI (AE)
MTE 2203Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2204Kültür ve Matematik2,000,000,004,00
MTE 2205İlkokul Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2206Matematik Ders Kitabı İncelemesi2,000,000,004,00
MTE 2207Matematik Eğitiminde Kaynaştrıma Uygulamaları 2,000,000,004,00
MTE 2208Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 2,000,000,004,00
MTE 2209Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme2,000,000,004,00
MTE 2210Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2,000,000,004,00
MTE 2211Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2,000,000,004,00
MTE 2212Matematik Sınıflarında İletişim 2,000,000,004,00
MTE 2213Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00
MTE 2214Oyunla Matematik Öğretimi 2,000,000,004,00