1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
GKO 1107Bilgisayar I2,000,002,005,00
MBO 1109Eğitim Bilimine Giriş3,000,000,004,00
ATI 1101Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I3,000,000,003,00
MTA 1101Genel Matematik 4,000,002,0014,00
TRO 1111Türkçe I:Yazılı Anlatım2,000,000,002,00
Toplam16,000,004,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ATI 1102Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II2,000,000,002,00
GKO 1108Bilgisayar II2,000,002,005,00
MBO 1110Eğitim Psikolojisi3,000,000,004,00
YDI 1122Yabancı Dil II3,000,000,003,00
MTA 1102Soyut Matematik 3,000,000,007,00
MTA 1104Geometri3,000,000,007,00
TRO 1112Türkçe 2: Sözlü Anlatım2,000,000,002,00
Toplam18,000,002,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MTA 2200Seçmeli I (Alan Bilgisi)---3,00
MBO 2115Öğretim İlke ve Yöntemleri3,000,000,003,00
MTA 2101Analiz I4,000,002,009,00
MTA 2103Lineer Cebir I3,000,000,005,00
MTA 2105Fizik I4,000,000,006,00
MTK 2109Bilimsel Araştırma Yöntemleri2,000,000,004,00
Toplam16,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MTK 2200Seçmeli I (Genel Kültür)---5,00
MBO 2112Öğretim Tekn. ve Mater. Tasar.2,000,002,004,00
MTA 2102Analiz II4,000,002,0010,00
MTA 2104Lineer Cebir II3,000,000,005,00
MTA 2106Fizik II4,000,000,006,00
Toplam13,000,004,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MTM 3200Seçmeli I (Öğretmenlik Meslek Bilgisi)---3,00
MTA 3101Analiz III3,000,000,005,00
MTA 3103Analitik Geometri I3,000,000,005,00
MTA 3105İstatistik ve Olasılık I2,000,002,004,00
MTA 3107Cebire Giriş3,000,000,005,00
MTK 3109Bilim Tarihi2,000,000,003,00
MTM 3113Özel Öğretim Yöntemleri I2,000,002,005,00
Toplam15,000,004,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MBO 3110Ölçme ve Değerlendirme3,000,000,004,00
MTM 3112Özel Öğretim Yöntemleri II2,000,002,005,00
MTA 3102Diferensiyel Denklemeler4,000,000,006,00
MTA 3104Analitik Geometri II3,000,000,005,00
MTA 3106İstatistik ve Olasılık II2,000,002,004,00
MTK 3108Türk Eğitim Tarihi 2,000,000,003,00
MTK 3110Topluma Hizmet Uygulamaları1,000,002,003,00
Toplam17,000,006,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MTA 4200Seçmeli II (Alan Bilgisi)---5,00
MBO 4107Rehberlik3,000,000,004,00
MBO 4111Sınıf Yönetimi2,000,000,005,00
MBO 4113Okul Deneyimi1,000,004,004,00
MBO 4105Özel Eğitim *2,000,000,003,00
MTA 4101Elemanter Sayı Kuramı3,000,000,006,00
MTK 4105Matematik Tarihi2,000,000,003,00
Toplam13,000,004,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MTK 4200Seçmeli II (Genel Kültür)---5,00
MTM 4200Seçmeli II (Öğretmenlik Meslek Bilgisi)---10,00
MBO 4102Türk Eğitim Sist. ve Okul Yön.2,000,000,003,00
MBO 4104Öğretmenlik Uygulaması2,000,006,006,00
MTA 4102Matematik Felsefesi2,000,000,006,00
Toplam6,000,006,0030,00
Seçmeli I (Alan Bilgisi)
MTA 2207 Sonlu Matematik 2,000,000,003,00
MTA 2209Belitsel Geometri 2,000,000,003,00
MTA 2211Sayılar Teorisine Giriş 2,000,000,003,00
MTA 2113Matemetik Öğretme ve Öğrenmeye Giriş2,000,000,003,00
Seçmeli I (Genel Kültür)
MTK 2210İnsan ve Radyasyon 3,000,000,005,00
MTK 2212Genel Müzik Kültürü 3,000,000,005,00
Seçmeli I (Öğretmenlik Meslek Bilgisi)
MTM 3211 Matematik Eğitimi ve Bilgisayar2,000,000,003,00
MTM 3213 Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri2,000,000,003,00
MTM 3217 Matematik ve Yaşam2,000,000,003,00
MTM 3219 Matematik Eğitimi ve İspat2,000,000,003,00
MTM 3221Matematik ve Oyun2,000,000,003,00
MTM 3223Matematik ve Sanat2,000,000,003,00
MTM 3225Problem Çözme2,000,000,003,00
Seçmeli II (Alan Bilgisi)
MTA 4203 Karmaşık Analiz 3,000,000,005,00
MTA 4205Sayısal Analiz 3,000,000,005,00
MTA 4207Soyut Cebir 3,000,000,005,00
MTA 4209Matematiksel Modelleme 3,000,000,005,00
MTA 4211Topoloji 3,000,000,005,00
Seçmeli II (Genel Kültür)
MTK 4204 Sosyal Psikoloji3,000,000,005,00
MTK 4206Türk Halk Müziği3,000,000,005,00
MTK 4208Sağlık Bilgisi İlkyardım3,000,000,005,00
Seçmeli II (Öğretmenlik Meslek Bilgisi)
MTM 4206 Matematik Öğretiminde Tamamlayıcı Ölçme Teknikleri3,000,000,005,00
MTM 4208Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme3,000,000,005,00
MTM 4210Matematik Öğretim Programı3,000,000,005,00
MTM 4212İlköğretim Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar3,000,000,005,00
MTM 4214Matematikteki Kavramların Tarihsel Gelişimi3,000,000,005,00
MTM 4216Matematik Öğretmenlerinin Kimlik Gelişimi3,000,000,005,00
MTM 4218Matematiği Öğretme Bilgisi3,000,000,005,00