1- Matematikteki temel kavram, teori ve uygulamaları tanımlayabilme.
2- Olayları adil ve açık fikirlilikle analiz edebilme.
3- Yaşam boyu öğrenme davranışı sergileyebilme.
4- Türk milli eğitim sisteminin temel değerleri ve prensiplerini kavrayabilme.
5- Öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini ölçme ve değerlendirebilme.
6- Mesleki etik değerlere sahip olabilme.
7- Öğretimi planlayabilme ve uygulayabilme.
8- Anadilinde sözlü ve yazılı sunum yapabilme.
9- Matematik bilgisini günlük yaşama ve diğer alanlara uygulayabilme.
10- Matematiksel ispat metotlarını kullanarak ispat yapabilme.
11- Entelektüel sorgulama becerisine sahip olarak matematiğe değer verme ve onu takdir edebilme.
12- Matematiği öğrenirken ve öğretirken sabırlı, kararlı, dikkatli ve öz düzenleme becerisine sahip olabilme.