Ders KoduDers Adı123456789101112
ATI 1101Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I035342000005
ATI 1102Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II044504040000
GKO 1107Bilgisayar I004420334000
GKO 1108Bilgisayar II004020033000
MBO 1109Eğitim Bilimine Giriş002400103100
MBO 1110Eğitim Psikolojisi000050500000
MBO 2112Öğretim Tekn. ve Mater. Tasar.453555555455
MBO 2115Öğretim İlke ve Yöntemleri322233333233
MBO 3110Ölçme ve Değerlendirme000020002000
MBO 4102Türk Eğitim Sist. ve Okul Yön.032300300000
MBO 4104Öğretmenlik Uygulaması344433443434
MBO 4105Özel Eğitim *003041300003
MBO 4107Rehberlik033433300003
MBO 4111Sınıf Yönetimi334433433344
MBO 4113Okul Deneyimi444444444544
MTA 1101Genel Matematik 500000003443
MTA 1102Soyut Matematik 501201005544
MTA 1104Geometri503400020334
MTA 2101Analiz I500202005545
MTA 2102Analiz II500400005355
MTA 2103Lineer Cebir I500000020234
MTA 2104Lineer Cebir II520000013440
MTA 2105Fizik I223000234230
MTA 2106Fizik II323202334331
MTA 2113Matemetik Öğretme ve Öğrenmeye Giriş404440544434
MTA 2207 Sonlu Matematik 200000005032
MTA 2209Belitsel Geometri 540000013432
MTA 2211Sayılar Teorisine Giriş 530000021433
MTA 3101Analiz III501500002255
MTA 3102Diferensiyel Denklemeler500000005253
MTA 3103Analitik Geometri I540000023440
MTA 3104Analitik Geometri II530000023442
MTA 3105İstatistik ve Olasılık I300200004033
MTA 3106İstatistik ve Olasılık II400200004035
MTA 3107Cebire Giriş530000032430
MTA 4101Elemanter Sayı Kuramı530000023423
MTA 4102Matematik Felsefesi004340434300
MTA 4203 Karmaşık Analiz 500000002532
MTA 4205Sayısal Analiz 500000003023
MTA 4207Soyut Cebir 530000024343
MTA 4209Matematiksel Modelleme 433444444454
MTA 4211Topoloji 500000003443
MTK 2109Bilimsel Araştırma Yöntemleri305300000000
MTK 2210İnsan ve Radyasyon 022000000000
MTK 2212Genel Müzik Kültürü 122101100002
MTK 3108Türk Eğitim Tarihi 231321102331
MTK 3109Bilim Tarihi321443005032
MTK 3110Topluma Hizmet Uygulamaları000502000000
MTK 4105Matematik Tarihi433444444544
MTK 4204 Sosyal Psikoloji000020000000
MTK 4206Türk Halk Müziği000400050000
MTK 4208Sağlık Bilgisi İlkyardım012321130000
MTM 3112Özel Öğretim Yöntemleri II334444444443
MTM 3113Özel Öğretim Yöntemleri I334434344344
MTM 3211 Matematik Eğitimi ve Bilgisayar000000003000
MTM 3213 Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri344454054330
MTM 3217 Matematik ve Yaşam444333444444
MTM 3219 Matematik Eğitimi ve İspat400533343003
MTM 3221Matematik ve Oyun342410030023
MTM 3223Matematik ve Sanat555500500050
MTM 3225Problem Çözme540300404004
MTM 4206 Matematik Öğretiminde Tamamlayıcı Ölçme Teknikleri233200142000
MTM 4208Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme344443344442
MTM 4210Matematik Öğretim Programı344443334444
MTM 4212İlköğretim Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar423333444343
MTM 4214Matematikteki Kavramların Tarihsel Gelişimi433340333330
MTM 4216Matematik Öğretmenlerinin Kimlik Gelişimi043344403434
MTM 4218Matematiği Öğretme Bilgisi344204303350
TRO 1111Türkçe I:Yazılı Anlatım222222233332
TRO 1112Türkçe 2: Sözlü Anlatım333421323333
YDI 1121Yabancı Dil I003000103020
YDI 1122Yabancı Dil II003000000030