Ders KoduDers Adı123456789101112
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I000000000000
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000
GKE 1101Türk Dili I000000000000
GKE 1102Türk Dili II000000000000
GKE 1103Bilişim Teknolojileri005030343000
GKE 2102Topluma Hizmet Uygulamaları000000000000
GKE 2203İnsan İlişkileri ve İletişim000000000000
GKE 2204Kariyer Planlama ve Geliştirme000000000000
GKE 2205Medya Okuryazarlığı000000000000
GKE 2206Sanat ve Estetik000000000000
GKE 2207Türk Halk Oyunları055005030005
GKE 2208Türk Musikisi223222222033
GKE 2209Robotik Kodlama000000000000
GKE 2210Koro (THM)035305033005
GKE 2211Dijital Materyal Tasarımı005030343000
GKE 2212Eğitimde Sanal Gerçeklik000000000000
GKE 2213Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları055032305050
GKE 2214Finansal Okuryazarlık ve Öğretimi000000000000
GKE 2215Selçuklu Tarihi000000000000
GKE 2216Osmanlıca Tarih Metileri000000000000
GKE 2218Astronomiye Giriş000000000000
GKE 2219Bilişim Etiği ve Siber Güvenlik055035205050
MBE 1101Eğitime Giriş002400203100
MBE 1102Öğretim Teknolojileri343455555454
MBE 1103Eğitim Felsefesi000000000000
MBE 1105Eğitim Sosyolojisi000000000000
MBE 1107Eğitim Psikolojisi053043300034
MBE 2101Öğretim İlke ve Yöntemleri 000000000000
MBE 2103Türk Eğitim Tarihi000000000000
MBE 2105Eğitimde Araştırma Yöntemleri000000000000
MBE 2203Açık ve Uzaktan Öğrenme000000000000
MBE 2204Eğitimde Drama000000000000
MBE 2205Eğitimde Program Dışı Etkinlikler000000000000
MBE 2206Eğitimde Program Geliştirme101300400000
MBE 2207Eğitimde Proje Hazırlama000000000000
MBE 2208Karşılaştırmalı Eğitim024500000000
MBE 2209Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme000000000000
MBE 3101Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi003400300020
MBE 3103Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme000000000000
MBE 3105Sınıf Yönetimi000000000000
MBE 3107Eğitimde Ahlak ve Etik052515000004
MBE 4101 Öğretmenlik Uygulaması I000000000000
MBE 4103Özel Eğitim ve Kaynaştırma000000000000
MBE 4104Öğretmenlik Uygulaması II000000000000
MBE 4105Okullarda Rehberlik033433300003
MTE 1101Matematiğin Temelleri I540452000050
MTE 1102Matematiğin Temelleri II040440530005
MTE 1103Analiz I500000004555
MTE 1104Analiz II503000005555
MTE 1105Matematik Tarihi555050555555
MTE 1106Soyut Matematik555050055555
MTE 2101Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları404500500050
MTE 2102Ortaokul Matematik Öğretim Programları000000000000
MTE 2103Lineer Cebir I500050045505
MTE 2104Lineer Cebir 2 555555355555
MTE 2105Analitik Geometri 000000000000
MTE 2106Algoritma ve Programlama 500000005023
MTE 2107Analiz III500000002433
MTE 2108Olasılık000000000000
MTE 2203Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 000000003000
MTE 2204Kültür ve Matematik000000000000
MTE 2205İlkokul Matematik Öğretimi 555555555005
MTE 2206Matematik Ders Kitabı İncelemesi000000210005
MTE 2207Matematik Eğitiminde Kaynaştrıma Uygulamaları 345100050040
MTE 2208Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 000000000000
MTE 2209Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme055550555055
MTE 2210Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 002000333020
MTE 2211Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 335403355454
MTE 2212Matematik Sınıflarında İletişim 000000000000
MTE 2213Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi 505555550055
MTE 2214Oyunla Matematik Öğretimi 000000025034
MTE 3101Sayıların Öğretimi555554555455
MTE 3102Cebir Öğretimi502030202224
MTE 3103Geometri ve Ölçme Öğretimi 503000002012
MTE 3104Olasılık ve İstatistik Öğretimi 000000000000
MTE 3105İstatistik000000000000
MTE 3106Matematik Öğretiminde İlişkilendirme555554555555
MTE 3107Cebir500000001455
MTE 4101Matematikte Problem Çözme 502000005053
MTE 4102Matematik Felsefesi510000005232
MTE 4103Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları 344454054330
MTE 4104Matematik Öğretiminde Modelleme 555555555555
MTE 4105Mantıksal Akıl Yürütme 000000000000
YDI 1121*Yabancı Dil I000000000000
YDI 1122*Yabancı Dil II000000000000