1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 1001Seçmeli Ders Havuzu I---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce3,000,000,003,00
IKT 1109İktisada Giriş 3,000,000,005,00
ISL 1103Matematik I3,000,000,004,00
ISL 1131Hukukun Temel Kavramları3,000,000,004,00
MLY 1101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3,000,000,003,00
ISL 1113 İşletme Biliminin Temelleri3,000,000,004,00
Toplam22,000,000,0028,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 1002Seçmeli Ders Havuzu II---1,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce3,000,000,003,00
ISL 1162Medeni Hukuk3,000,000,003,00
ISL 1192Muhasebe I3,000,000,004,00
ISL 1104Matematik II3,000,000,004,00
IKT 1112Mikro İktisat3,000,000,004,00
IKT 1114Makro İktisat I3,000,000,004,00
Toplam22,000,000,0027,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 2173Makro İktisat II3,000,000,004,00
ISL 2103İstatistik I3,000,000,004,00
ISL 2173Muhasebe II3,000,000,004,00
MLY 2103Kamu Maliyesine Giriş3,000,000,005,00
MLY 2105Bilimsel Araştırma Yöntemleri3,000,000,005,00
MLY 2101İdare Hukuku3,000,000,004,00
MLY 2107Devlet Bütçesi I3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 2104İstatistik II3,000,000,004,00
ISL 2184Mali Tablolar Analizi3,000,000,004,00
ISL 2304Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
MLY 2104Maliye Teorisi3,000,000,005,00
IKT 2116İktisadi Sistemler ve Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
MLY 2102Devlet Bütçesi II3,000,000,004,00
MLY 2106Maliye Tarihi 3,000,000,005,00
Toplam21,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 5000Seçmeli Ders Havuzu V---8,00
MLY 3105Vergi Usul Hukuku3,000,000,004,00
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri1,000,002,001,00
ISL 3175Şirketler Muhasebesi3,000,000,003,00
MLY 3103Bütçe Politikası3,000,000,005,00
MLY 3107Kamu Ekonomisi3,000,000,005,00
IKT 3111Para Teorisi ve Politikası 3,000,000,004,00
Toplam16,000,002,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 6000Seçmeli Ders Havuzu VI---8,00
MLY 3106Türk Vergi Sistemi I3,000,000,005,00
IKT 4120Uluslararası İktisat3,000,000,004,00
MLY 3104Vergi Ceza Hukuku3,000,000,005,00
MLY 3102Maliye Politikası I3,000,000,004,00
MLY 3108Yerel Yönetimler Maliyesi3,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
MLY 7000Seçmeli Ders Havuzu VII---8,00
MLY 4105Kamu Mali Denetimi3,000,000,004,00
MLY 4101Türk Vergi Sistemi II3,000,000,005,00
MLY 4103Maliye Politikası II3,000,000,005,00
MLY 4109Devlet Borçları3,000,000,004,00
MLY 4107Mali Yargı3,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IBF 4110Mesleki Gelişim4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Seçmeli Ders Havuzu I
BED 1131Beden Eğitimi I0,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim0,000,001,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim0,000,001,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu V
ISL 3285İnsan Kaynakları Yönetimi 3,000,000,004,00
MLY 3201İdare Hukuku3,000,000,004,00
ATD 5000Akademik Türkçe(Yabancı Uyruklular)4,000,000,004,00
MLY 3215Anayasa Hukuku3,000,000,004,00
MLY 3203Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları3,000,000,004,00
IKT 3217Ekonometrik Yöntemler3,000,000,004,00
MLY 3207Güncel Mali Sorunlar3,000,000,004,00
IKT 3209İslam Ekonomisi3,000,000,004,00
MLY 3205Hazine İşlemleri3,000,000,004,00
MLY 3211İnsan Hakları3,000,000,004,00
MLY 3213Vergileme Ekonomisi3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu VI
ISL 3256Marketing (English)3,000,000,004,00
ISL 3266Pazarlama3,000,000,004,00
ISL 3276Sermaye Piyasası Analizi3,000,000,004,00
ISL 3286İcra İflas Hukuku3,000,000,004,00
CBU 4401Girişimcilik4,000,000,005,00
ISL 3200Ticaret Hukuku3,000,000,004,00
ISL 3202Maliyet Muhasebesi3,000,000,004,00
MLY 3200Uluslararası Maliye ve Mali Kurumlar3,000,000,004,00
IKT 4268Kalkınma ve Büyüme3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu VII
MLY 4207Kamu Mali Denetimi3,000,000,004,00
MLY 4227Maliye Tarihi3,000,000,004,00
KMY 4277Urbanization and Environmental Policies (English)3,000,000,004,00
MLY 4138Güncel Mali Sorunlar3,000,000,004,00
ISL 4268Denetim3,000,000,004,00
MLY 4208Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi3,000,000,004,00
MLY 4203Bankacılık ve Mali Kurumlar3,000,000,004,00
IKT 4209Ekonomik Entegrasyonlar3,000,000,004,00
MLY 4205Uluslararası Vergilendirme3,000,000,004,00
MLY 4209Kamu Tercihi Teorisi3,000,000,004,00