1- Maliye bilimine ilişkin temel kavramları öğrenebilme, bu kavramları güncel hayatta doğru ve etkin kullanma becerisini kazanabilme
2- Maliye bilimine ait konularda araştırma yapabilme
3- Kamu maliyesi, Türk Vergi Sistemi, Uluslararası Maliye, Kamu Mali Denetimi bilgisine sahip olabilme ve bu bilgileri kamu ve özel kesimde kullanabilme
4- Temel hukuk, işletme, iktisat ve kamu yönetimi kavramlarına hâkim olabilme ve bu kavramları kullanabilme
5- Ulusal ve uluslararası iktisadi ve mali sorunları analiz edebilme
6- Alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme
7- Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek ve otomasyon olanaklarını kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olabilme
8- Mesleki ve özel yaşamında, bilgilerini kullanarak sorunları analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme
9- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışıyla, düşüncelerini eleştirel bir biçimde dile getirebilme
10- Yazılı ve sözlü olarak ve beden dilini doğru kullanarak etkili iletişim kurup, mesleki bilgilerini aktarma becerisini kazanabilme
11- Yaşadığı kültüre saygılı ama dünya kültürlerine de açık; farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı olabilme
12- Kendine güvenen ve potansiyelinin farkında olan bir birey olmak ve bunu değerlendirebilme
13- Kamu ve özel sektörde iş bulup kariyer yapabilme imkânına sahip olabilme