Ders KoduDers Adı12345678910111213
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I1111311111311
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1211111521111
ATD 5000Akademik Türkçe(Yabancı Uyruklular)0000000000000
BED 1131Beden Eğitimi I1111111111111
BED 1132Beden Eğitimi II2122121221211
CBU 4401Girişimcilik1100101010141
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları3222322222222
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları3332333222323
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik4423523434432
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik4411413424242
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim2321223223122
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim2222222222222
IBF 4110Mesleki Gelişim0000000000000
IKT 1109İktisada Giriş 0000000000000
IKT 1112Mikro İktisat0000000000000
IKT 1114Makro İktisat I0000000000000
IKT 2116İktisadi Sistemler ve Düşünceler Tarihi0000000000000
IKT 2173Makro İktisat II4444444444444
IKT 3111Para Teorisi ve Politikası 0000000000000
IKT 3209İslam Ekonomisi0000000000000
IKT 3217Ekonometrik Yöntemler0000000000000
IKT 4120Uluslararası İktisat0000000000000
IKT 4209Ekonomik Entegrasyonlar0000000000000
IKT 4268Kalkınma ve Büyüme4324323332223
ISL 1103Matematik I0000000000000
ISL 1104Matematik II3333524242312
ISL 1113 İşletme Biliminin Temelleri0000000000000
ISL 1131Hukukun Temel Kavramları2245333323233
ISL 1162Medeni Hukuk2221222121222
ISL 1192Muhasebe I3433343444343
ISL 2103İstatistik I2532524522244
ISL 2104İstatistik II4543454544443
ISL 2173Muhasebe II0000000000000
ISL 2184Mali Tablolar Analizi4434413334233
ISL 2304Borçlar Hukuku2433533334223
ISL 3175Şirketler Muhasebesi0000000000000
ISL 3200Ticaret Hukuku0000000000000
ISL 3202Maliyet Muhasebesi0000000000000
ISL 3256Marketing (English)4445454444455
ISL 3266Pazarlama4445454444455
ISL 3276Sermaye Piyasası Analizi4444444444444
ISL 3285İnsan Kaynakları Yönetimi 5455555455453
ISL 3286İcra İflas Hukuku2211111242324
ISL 4268Denetim5555555555555
KMY 4277Urbanization and Environmental Policies (English)3332333323322
MLY 1101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 0000000000000
MLY 2101İdare Hukuku1245111321122
MLY 2102Devlet Bütçesi II0000000000000
MLY 2103Kamu Maliyesine Giriş5453322221114
MLY 2104Maliye Teorisi5552422411355
MLY 2105Bilimsel Araştırma Yöntemleri0000000000000
MLY 2106Maliye Tarihi 0000000000000
MLY 2107Devlet Bütçesi I0000000000000
MLY 3102Maliye Politikası I0000000000000
MLY 3103Bütçe Politikası0000000000000
MLY 3104Vergi Ceza Hukuku0000000000000
MLY 3105Vergi Usul Hukuku5454411443114
MLY 3106Türk Vergi Sistemi I5344313322122
MLY 3107Kamu Ekonomisi0000000000000
MLY 3108Yerel Yönetimler Maliyesi0000000000000
MLY 3200Uluslararası Maliye ve Mali Kurumlar4342311511355
MLY 3201İdare Hukuku1245111321122
MLY 3203Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları0000000000000
MLY 3205Hazine İşlemleri0000000000000
MLY 3207Güncel Mali Sorunlar0000000000000
MLY 3211İnsan Hakları0000000000000
MLY 3213Vergileme Ekonomisi0000000000000
MLY 3215Anayasa Hukuku0000000000000
MLY 4101Türk Vergi Sistemi II0000000000000
MLY 4103Maliye Politikası II0000000000000
MLY 4105Kamu Mali Denetimi0000000000000
MLY 4107Mali Yargı0000000000000
MLY 4109Devlet Borçları0000000000000
MLY 4138Güncel Mali Sorunlar3333511221212
MLY 4203Bankacılık ve Mali Kurumlar4444412221122
MLY 4205Uluslararası Vergilendirme0000000000000
MLY 4207Kamu Mali Denetimi1212222212222
MLY 4208Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi3242223322124
MLY 4209Kamu Tercihi Teorisi0000000000000
MLY 4227Maliye Tarihi2443421411453
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri0000000000000
TDL 1111Türk Dili I2222222322222
TDL 1112Türk Dili II2333333323223
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce2312452233223
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce2312452233223