1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDL 1111Türk Dili I2002
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2002
YDI 1123Yabancı Dil I2002
ILF 1111Arap Dili ve Belagati I*2004
ILF 1115 Siyer-i Nebi 2003
ILF 1117İslam İnanç Esasları2003
ILF 1119İbadet Esasları I2003
ILF 1121Tefsir Usulü2003
ILF 1123Hadis Tarihi*2003
IFR 1103Eğitime Giriş**3006
ILF 1113Kur'an Okuma ve Tecvid I2015
Toplam230136
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TDL 1112Türk Dili II2002
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2002
YDI 1124Yabancı Dil II2002
ILF 1112Arap Dili ve Belagati II*2004
ILF 1116İslam Tarihi I2003
ILF 1118Osmanlı Türkçesi2003
ILF 1120İbadet Esasları II2003
ILF 1122İslam Hukukuna Giriş*2002
ILF 1124Tefsir Tarihi*2002
ILF 1126Hadis Usulü2002
IFR 1104Eğitim Psikolojisi**3006
ILF 1114Kur'an Okuma ve Tecvid II2015
Toplam250136
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ILF 2119İslam Tarihi II2003
ILF 2121Türk İslam Edebiyatı2003
ILF 2123Tefsir I*2003
ILF 2125Hadis I*2003
ILF 2127İslam Hukuku Usulü I2003
ILF 2129Felsefe Tarihi2003
IFR 2103Öğretim İlke ve Yöntemleri**3006
ILF 2117Kur'an Okuma ve Tecvid III2015
ILF 2113Din Psikolojisi3004
ILF 2115Mantık2003
Toplam220136
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ILF 2120İslam Medeniyeti Tarihi 2003
ILF 2122Türk İslam Sanatları2003
ILF 2124Kelam Tarihi*2003
ILF 2126Tefsir II*3003
ILF 2128Hadis II*3003
ILF 2130İslam Hukuk Usulü II2003
ILF 2132Dini Musiki2003
IFR 2104Öğretim Teknolojileri**2004
ILF 2118Kur'an Okuma ve Tecvid IV2015
ILF 2114Din Sosyolojisi3004
Toplam230134
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 3201SEÇMELİ ALAN DERSİ (V.YY.)---3
SEC 3203ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS (V.YY)---3
ILF 3119İslam Mezhepleri I2003
ILF 3117Kur'an Okuma ve Tecvid V2015
ILF 3121Tefsir III*2003
ILF 3123Hadis III*2003
ILF 3125İslam Hukuku I*2002
ILF 3127Tasavvuf I*2002
IFR 3101Sınıf Yönetimi**2004
ILF 3109Kelam Metodolojisi2003
ILF 3115Topluma Hizmet Uygulamaları1023
Toplam170334
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 3202SEÇMELİ ALAN DERSİ (VI. YY)---3
SEC 3204ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS (VI.YY)---3
ILF 3116Kur'an Okuma ve Tecvid VI2015
ILF 3118Sistematik Kelam I*3004
ILF 3120İslam Mezhepleri II2004
ILF 3122İslam Felsefesi3005
ILF 3124İslam Hukuku II*2003
ILF 3126Tasavvuf II*2003
IFR 3106Özel Öğretim Yöntemleri**3006
IFR 3108Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme**3006
Toplam200142
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 4201SEÇMELİ ALAN DERSİ (VII. YY)---6
ILF 4117Kur'an Okuma ve Tecvid VII2015
ILF 4119Sistematik Kelam II*3005
ILF 4121Din Eğitimi 3005
ILF 4123Dinler Tarihi I2004
ILF 4125İslam Hukuku III*2005
IFR 4105Rehberlik ve Özel Eğitim**3006
IFR 4107Öğretmenlik Uygulaması I**1068
ILF 4129Hitabet ve Mesleki Uygulama I1013
Toplam170847
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 4202SEÇMELİ ALAN DERSİ (VIII. YY)---6
ILF 4116Kur'an Okuma ve Tecvid VIII2015
ILF 4128Hitabet ve Mesleki Uygulama II1012
ILF 4120Din Felsefesi3005
ILF 4122İslam Ahlak Felsefesi2004
ILF 4124Dinler Tarihi II2005
IFR 4104Öğretmenlik Uygulaması II**1068
Toplam110835
SEÇMELİ ALAN DERSİ (V.YY.)
ILF 3205Klasik Tefsir Metinleri2003
ILF 3207Günümüz Hadis Problemleri2003
ILF 3211Arapça Klasik Metinler2003
ILF 3215Osmanlı Hukuk Tarihi2003
ILF 3225İslam Düşünce Tarihinde Kelam Eleştirisi2003
ILF 3227Klasik Akaid Metinleri2003
ILF 3229Psikolojiye Giriş2003
ILF 3231İslam Eğitim Tarihi2003
ILF 3233Yetişkin Din Eğitimi2003
ILF 3235Akademik Türkçe2003
ILF 3237Günümüz Tefsir Problemleri2003
ILF 3239Kur'a'na Çağdaş Yaklaşımlar2003
ILF 3241Seçme Tefsir Metinleri2003
ILF 3243Erken Dönem Hadis Metinleri2003
ILF 3245Hadiste Metin Tenkidi2003
ILF 3247İslam Hukuku Küllî Kaideleri2003
ILF 3249Günümüz İslam Mezhepleri2003
ILF 3251Din Eğitimi ve Eleştirel Düşünme2003
ILF 3253Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi2003
ILF 3255Selçuklu Tarihi2003
ILF 3257İslam Kurumları Tarihi2003
ILF 3259Medya Arapçası2003
ILF 3261Peygamberler Tarihi2003
ILF 3263Osmanlı Türkçesi Metinleri2003
ILF 3265Tasavvufi Kavramlar ve İbadetler2003
ILF 3267İslam Hukuku Klasik Metin Okumaları I2003
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS (V.YY)
ILF 3269Farsça I2003
ILF 3271Hat2003
ILF 3273Tezhip2003
ILF 3275Ney I2003
ILF 3277Diksiyon2003
ILF 3279Tasavvuf Musukisi2003
ILF 3281Paleografi2003
ILF 3283Akademik Yazım Teknikleri I2003
ILF 3285İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim2003
ILF 3287Arapça Modern Roman ve Hikaye Okumaları2003
ILF 3289Eleştirel Düşünme2003
ILF 3291Din, Sanat ve Estetik2003
ILF 3293Divan Edebiyatı (13-16. yüzyıllar)2003
ILF 3295Şehir ve Kültür: Manisa2003
SEÇMELİ ALAN DERSİ (VI. YY)
ILF 3206Hadis Tetkiki2003
ILF 3210Arapça Modern Metinler2003
ILF 3220Müslüman Azınlıklar2003
ILF 3230Sosyal Psikoloji2003
ILF 3232Kur'an Semantiği2003
ILF 3234Kur'an'ın Ana Konuları2003
ILF 3236Kütüb-i Sitte Seçme Metinler2003
ILF 3238Hadis Usulü Metinleri2003
ILF 3240Fetva Usulü2003
ILF 3242Ahkâm Ayetlerinin Fıkhî Yorumu2003
ILF 3244İhya Okumaları2003
ILF 3246Vahiy Olgusu2003
ILF 3248İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri I2003
ILF 3250Din Gelişimi Teorileri2003
ILF 3252Din Eğitimi ve Yapılandırmacılık2003
ILF 3254Osmanlı Tarihi2003
ILF 3256Türk Süsleme Sanatları2003
ILF 3258Kuran Meali2003
ILF 3260Kuran'a Çağdaş Yaklaşımlar2003
ILF 3262Din ve Devlet İlişkileri2003
ILF 3264Günümüz Kelam Problemleri2003
ILF 3266Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi2003
ILF 3268İslam Hukuku Klasik Metin Okumaları II2003
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS (VI.YY)
ILF 3270Farsça II2003
ILF 3272Ebru2003
ILF 3274Minyatür2003
ILF 3276Ney II2003
ILF 3278Akademik Yazım Teknikleri II2003
ILF 3280Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı2003
ILF 3282Uygulamalı Cami Musikisi2003
ILF 3284Medya Arapçası2003
ILF 3286Okuma Sanatı2003
ILF 3288Divan Edebiyatı (17-19. Yüzyıllar)2003
ILF 3290Türk Mitolojisi2003
SEÇMELİ ALAN DERSİ (VII. YY)
ILF 4201Ulumu'l Kuran Metinleri2003
ILF 4203Ahkam Tefsiri ve Problemleri2003
ILF 4205Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar2003
ILF 4207Mukayeseli İslam Hukuku2003
ILF 4215Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri2003
ILF 4217Siyere Modern Yaklaşımlar2003
ILF 4223Batıda Yeni Dini Hareketler2003
ILF 4225Kelam Tarihi Metinleri2003
ILF 4227Pozitif Psikoloji2003
ILF 4229Mukayeseli Tefsir Metinleri2003
ILF 4231Kur'an'ı Anlama Yöntemi2003
ILF 4233Tashîh-i Hurûf2003
ILF 4235Şifa-i Şerif Okumaları2003
ILF 4237Hadis Kaynakları ve Kritiği2003
ILF 4239Fıkhu's-Sîre2003
ILF 4241Osmanlı Dönemi Kelam Metinleri2003
ILF 4243İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri II2003
ILF 4245Din Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenme2003
ILF 4247Yeni Dinî Hareketler2003
ILF 4249Türk İslam Mimarisi (Başlangıcından Osmanlı'ya Kadar)2003
ILF 4251Modern Türk Edebiyatı2003
ILF 4253Türkiye'de Din Eğitiminin Temel Sorunları2003
ILF 4255İslam Hukuku Modern Metin Okumaları2003
ILF 4257Güncel Fıkıh Problemleri I2003
SEÇMELİ ALAN DERSİ (VIII. YY)
ILF 4202Mukayeseli Tefsir Metinleri2003
ILF 4204Türk Kelamcıları2003
ILF 4208Arap Dili ve Belagati (Seçme Metinler)2003
ILF 4212İslam ve İktisat2003
ILF 4216Fıkıh Usulü Metin Okumaları2003
ILF 4218İslam Miras Hukuku2003
ILF 4220Tasavvuf Edebiyatı2003
ILF 4222Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı2003
ILF 4226Manevi Danışmanlık ve Rehberlik2003
ILF 4228Ahkâm Ayetleri2003
ILF 4230Kur'an'ın Kadına Bakışı2003
ILF 4232Kur'an'ın Metinleşme Tarihi2003
ILF 4234Mukayeseli Kur'an Mealleri2003
ILF 4236Kur'an'ı Güzel Okuma2003
ILF 4238Kırk Hadis Okumaları2003
ILF 4240Fiten Hadisleri2003
ILF 4242İhtilafu'l-Hadis2003
ILF 4244Ahkâm Hadislerinin Fıkhî Yorumu2003
ILF 4246Günümüz İnanç Problemleri2003
ILF 4248Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar2003
ILF 4250Çağdaş Dini Problemlere Felsefi Yaklaşımlar2003
ILF 4252Dini Halk İnançları2003
ILF 4254Türk İslam Mimarisi (Osmanlı Dönemi)2003
ILF 4256Dinî Halk Edebiyatı Metinleri2003
ILF 4258Güncel Fıkıh Problemleri II2003