Ders KoduDers Adı12345678910111213
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2343002030333
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II3352033033342
IFR 1103Eğitime Giriş**3221235144524
IFR 1104Eğitim Psikolojisi**2322143135443
IFR 2103Öğretim İlke ve Yöntemleri**2411143244543
IFR 2104Öğretim Teknolojileri**1132223244534
IFR 3101Sınıf Yönetimi**1211235155533
IFR 3106Özel Öğretim Yöntemleri**1211223234443
IFR 3108Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme**2121122154523
IFR 4104Öğretmenlik Uygulaması II**2222123355555
IFR 4105Rehberlik ve Özel Eğitim**2211135145433
IFR 4107Öğretmenlik Uygulaması I**2222123355555
ILF 1111Arap Dili ve Belagati I*2515511111312
ILF 1112Arap Dili ve Belagati II*2515511111312
ILF 1113Kur'an Okuma ve Tecvid I4202300002234
ILF 1114Kur'an Okuma ve Tecvid II4011301003034
ILF 1115 Siyer-i Nebi 5453424333545
ILF 1116İslam Tarihi I2253332232535
ILF 1117İslam İnanç Esasları5310223531132
ILF 1118Osmanlı Türkçesi1155421122425
ILF 1119İbadet Esasları I4200004044030
ILF 1120İbadet Esasları II0000000000000
ILF 1121Tefsir Usulü0000000000000
ILF 1122İslam Hukukuna Giriş*3500304050200
ILF 1123Hadis Tarihi*0000000000000
ILF 1124Tefsir Tarihi*0000000000000
ILF 1126Hadis Usulü4311402143554
ILF 2113Din Psikolojisi3422345255443
ILF 2114Din Sosyolojisi5210435255553
ILF 2115Mantık5323231035433
ILF 2117Kur'an Okuma ve Tecvid III4201112002234
ILF 2118Kur'an Okuma ve Tecvid IV3011122003124
ILF 2119İslam Tarihi II1254222321433
ILF 2120İslam Medeniyeti Tarihi 0000000000000
ILF 2121Türk İslam Edebiyatı3145222132524
ILF 2122Türk İslam Sanatları0000000000000
ILF 2123Tefsir I*5513343233434
ILF 2124Kelam Tarihi*5420022321211
ILF 2125Hadis I*4421315145543
ILF 2126Tefsir II*0000000000000
ILF 2127İslam Hukuku Usulü I5500304040000
ILF 2128Hadis II*5421415355553
ILF 2129Felsefe Tarihi4522254431232
ILF 2130İslam Hukuk Usulü II5400304040000
ILF 2132Dini Musiki0000000000000
ILF 3109Kelam Metodolojisi4221022222212
ILF 3115Topluma Hizmet Uygulamaları0000000000000
ILF 3116Kur'an Okuma ve Tecvid VI0000000000000
ILF 3117Kur'an Okuma ve Tecvid V0000000000000
ILF 3118Sistematik Kelam I*5422222310122
ILF 3119İslam Mezhepleri I5421123322111
ILF 3120İslam Mezhepleri II5411022421112
ILF 3121Tefsir III*0000000000000
ILF 3122İslam Felsefesi5431141122211
ILF 3123Hadis III*4532315355553
ILF 3124İslam Hukuku II*4400304040050
ILF 3125İslam Hukuku I*4400304040050
ILF 3126Tasavvuf II*5555555455555
ILF 3127Tasavvuf I*5555555554555
ILF 3205Klasik Tefsir Metinleri4211131012112
ILF 3206Hadis Tetkiki0000000000000
ILF 3207Günümüz Hadis Problemleri4110042032312
ILF 3210Arapça Modern Metinler0000000000000
ILF 3211Arapça Klasik Metinler0000000000000
ILF 3215Osmanlı Hukuk Tarihi0000000000000
ILF 3220Müslüman Azınlıklar0000000000000
ILF 3225İslam Düşünce Tarihinde Kelam Eleştirisi0000000000000
ILF 3227Klasik Akaid Metinleri0000000000000
ILF 3229Psikolojiye Giriş0000000000000
ILF 3230Sosyal Psikoloji0000000000000
ILF 3231İslam Eğitim Tarihi0000000000000
ILF 3232Kur'an Semantiği0000000000000
ILF 3233Yetişkin Din Eğitimi0000000000000
ILF 3234Kur'an'ın Ana Konuları0000000000000
ILF 3235Akademik Türkçe0000000000000
ILF 3236Kütüb-i Sitte Seçme Metinler0000000000000
ILF 3237Günümüz Tefsir Problemleri0000000000000
ILF 3238Hadis Usulü Metinleri0000000000000
ILF 3239Kur'a'na Çağdaş Yaklaşımlar0000000000000
ILF 3240Fetva Usulü4500304040000
ILF 3241Seçme Tefsir Metinleri0000000000000
ILF 3242Ahkâm Ayetlerinin Fıkhî Yorumu0000000000000
ILF 3243Erken Dönem Hadis Metinleri0000000000000
ILF 3244İhya Okumaları0000000000000
ILF 3245Hadiste Metin Tenkidi0000000000000
ILF 3246Vahiy Olgusu0000000000000
ILF 3247İslam Hukuku Küllî Kaideleri3330403043322
ILF 3248İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri I5421123322111
ILF 3249Günümüz İslam Mezhepleri5411022421112
ILF 3250Din Gelişimi Teorileri0000000000000
ILF 3251Din Eğitimi ve Eleştirel Düşünme0000000000000
ILF 3252Din Eğitimi ve Yapılandırmacılık0000000000000
ILF 3253Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi0000000000000
ILF 3254Osmanlı Tarihi0000000000000
ILF 3255Selçuklu Tarihi0000000000000
ILF 3256Türk Süsleme Sanatları0000000000000
ILF 3257İslam Kurumları Tarihi0000000000000
ILF 3258Kuran Meali0000000000000
ILF 3259Medya Arapçası0000000000000
ILF 3260Kuran'a Çağdaş Yaklaşımlar0000000000000
ILF 3261Peygamberler Tarihi0000000000000
ILF 3262Din ve Devlet İlişkileri4321123121221
ILF 3263Osmanlı Türkçesi Metinleri1155421122425
ILF 3264Günümüz Kelam Problemleri4410132041121
ILF 3265Tasavvufi Kavramlar ve İbadetler5545445555455
ILF 3266Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi0000000000000
ILF 3267İslam Hukuku Klasik Metin Okumaları I0000000000000
ILF 3268İslam Hukuku Klasik Metin Okumaları II4400300000000
ILF 3269Farsça I0000000000000
ILF 3270Farsça II0000000000000
ILF 3271Hat0000000000000
ILF 3272Ebru0000000000000
ILF 3273Tezhip1034000001112
ILF 3274Minyatür0000000000000
ILF 3275Ney I0000000000000
ILF 3276Ney II0000000000000
ILF 3277Diksiyon0000000000000
ILF 3278Akademik Yazım Teknikleri II0000000000000
ILF 3279Tasavvuf Musukisi0000000000000
ILF 3280Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı0000000000000
ILF 3281Paleografi0000000000000
ILF 3282Uygulamalı Cami Musikisi0000000000000
ILF 3283Akademik Yazım Teknikleri I0000000000000
ILF 3284Medya Arapçası0000000000000
ILF 3285İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim0000000000000
ILF 3286Okuma Sanatı0000000000000
ILF 3287Arapça Modern Roman ve Hikaye Okumaları4454455545555
ILF 3288Divan Edebiyatı (17-19. Yüzyıllar)0000000000000
ILF 3289Eleştirel Düşünme0000000000000
ILF 3290Türk Mitolojisi0000000000000
ILF 3291Din, Sanat ve Estetik0000000000000
ILF 3293Divan Edebiyatı (13-16. yüzyıllar)0000000000000
ILF 3295Şehir ve Kültür: Manisa0000000000000
ILF 4116Kur'an Okuma ve Tecvid VIII0000000000000
ILF 4117Kur'an Okuma ve Tecvid VII0000000000000
ILF 4119Sistematik Kelam II*4300122321111
ILF 4120Din Felsefesi3421253442232
ILF 4121Din Eğitimi 3321144234432
ILF 4122İslam Ahlak Felsefesi5331042211122
ILF 4123Dinler Tarihi I5321443522352
ILF 4124Dinler Tarihi II5312422542443
ILF 4125İslam Hukuku III*4300304040050
ILF 4128Hitabet ve Mesleki Uygulama II0000000000004
ILF 4129Hitabet ve Mesleki Uygulama I0000005004050
ILF 4201Ulumu'l Kuran Metinleri0000000000000
ILF 4202Mukayeseli Tefsir Metinleri0000000000000
ILF 4203Ahkam Tefsiri ve Problemleri0000000000000
ILF 4204Türk Kelamcıları0000000000000
ILF 4205Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar3000042042303
ILF 4207Mukayeseli İslam Hukuku4222053022323
ILF 4208Arap Dili ve Belagati (Seçme Metinler)0000000000000
ILF 4212İslam ve İktisat3300000000000
ILF 4215Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri0000000000000
ILF 4216Fıkıh Usulü Metin Okumaları3420302031422
ILF 4217Siyere Modern Yaklaşımlar5552332222445
ILF 4218İslam Miras Hukuku0000000000000
ILF 4220Tasavvuf Edebiyatı5555554555555
ILF 4222Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı0000000000000
ILF 4223Batıda Yeni Dini Hareketler0000000000000
ILF 4225Kelam Tarihi Metinleri0000000000000
ILF 4226Manevi Danışmanlık ve Rehberlik0000000000000
ILF 4227Pozitif Psikoloji0000000000000
ILF 4228Ahkâm Ayetleri0000000000000
ILF 4229Mukayeseli Tefsir Metinleri0000000000000
ILF 4230Kur'an'ın Kadına Bakışı0000000000000
ILF 4231Kur'an'ı Anlama Yöntemi0000000000000
ILF 4232Kur'an'ın Metinleşme Tarihi0000000000000
ILF 4233Tashîh-i Hurûf0000000000000
ILF 4234Mukayeseli Kur'an Mealleri0000000000000
ILF 4235Şifa-i Şerif Okumaları0000000000000
ILF 4236Kur'an'ı Güzel Okuma0000000000000
ILF 4237Hadis Kaynakları ve Kritiği0000000000000
ILF 4238Kırk Hadis Okumaları0000000000000
ILF 4239Fıkhu's-Sîre4531024131204
ILF 4240Fiten Hadisleri0000000000000
ILF 4241Osmanlı Dönemi Kelam Metinleri0000000000000
ILF 4242İhtilafu'l-Hadis0000000000000
ILF 4243İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri II5411022421112
ILF 4244Ahkâm Hadislerinin Fıkhî Yorumu4400403020030
ILF 4245Din Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenme0000000000000
ILF 4246Günümüz İnanç Problemleri4410132041121
ILF 4247Yeni Dinî Hareketler0000000000000
ILF 4248Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar0000000000000
ILF 4249Türk İslam Mimarisi (Başlangıcından Osmanlı'ya Kadar)0000000000000
ILF 4250Çağdaş Dini Problemlere Felsefi Yaklaşımlar0000000000000
ILF 4251Modern Türk Edebiyatı0000000000000
ILF 4252Dini Halk İnançları0000000000000
ILF 4253Türkiye'de Din Eğitiminin Temel Sorunları0000000000000
ILF 4254Türk İslam Mimarisi (Osmanlı Dönemi)0000000000000
ILF 4255İslam Hukuku Modern Metin Okumaları0000000000000
ILF 4256Dinî Halk Edebiyatı Metinleri3320000000000
ILF 4257Güncel Fıkıh Problemleri I2420204043232
ILF 4258Güncel Fıkıh Problemleri II4500303030243
TDL 1111Türk Dili I3333034023332
TDL 1112Türk Dili II2344003024333
YDI 1123Yabancı Dil I0000000000000
YDI 1124Yabancı Dil II0000000000000