Ders KoduDers Adı12345678910111213
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2343002030333
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II3352033033342
IFR 1101Eğitim Bilimine Giriş** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)3221235144524
IFR 1102Eğitim Psikolojisi** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2322143135443
IFR 2101Öğretim İlke ve Yöntemleri** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2411143244543
IFR 2102Öğretmenlik Meslek Etiği** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2422232234234
IFR 3101Sınıf Yönetimi** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)1211235155533
IFR 3102Özel Öğretim Yöntemleri** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)1211223234443
IFR 3103Öğretim Tekn. ve Mat. Tasarımı** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)1132223244534
IFR 3104Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2121122154523
IFR 4101Rehberlik** (Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2211135145433
IFR 4102Öğretmenlik Uygulaması**(Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2222123355555
IFR 4103Öğretmenlik Uygulaması**(Seçimlik-Formasyon Grubu Dersi)2222123355555
ILF 1101Arap Dili ve Belagati I* (Arapça)2515511111312
ILF 1102Arap Dili ve Belagati II* (Arapça)2515511111312
ILF 1103Kur’an Okuma ve Tecvid I4202300002234
ILF 1104Kur’an Okuma ve Tecvid II4011301003034
ILF 1105Siyer-i Nebi5453424333545
ILF 1106İslam Tarihi I2253332232535
ILF 1107Akaid Esasları5310223531132
ILF 1108Osmanlı Türkçesi1155421122425
ILF 1109Dini Musiki1155111111325
ILF 1110İbadet Esasları4200004044030
ILF 2101Kur’an Okuma ve Tecvid III4201112002234
ILF 2102Kur’an Okuma ve Tecvid IV3011122003124
ILF 2103Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü I5432143032232
ILF 2104Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü II5321132032123
ILF 2105Hadis İlimleri ve Usulü I4311402143554
ILF 2106Hadis İlimleri ve Usulü II4311524234553
ILF 2107İslam Tarihi II1254222321433
ILF 2108İslam Medeniyeti3354224232434
ILF 2109Fıkıha Giriş3500304050200
ILF 2110Fıkıh Usulü I5500304040000
ILF 2111Türk İslam Edebiyatı 3145222132524
ILF 2112Türk İslam Sanatları3355234142413
ILF 2113Din Psikolojisi3422345255443
ILF 2114Din Sosyolojisi5210435255553
ILF 2115Mantık5323231035433
ILF 2116Kelam Tarihi5420022321211
ILF 3101Kur’ân Okuma ve Tecvid V4112033003134
ILF 3102Kur’ân Okuma ve Tecvid VI4211122003223
ILF 3103Tefsir I* (Arapça)5513343233434
ILF 3104Tefsir II* (Arapça)5522323243334
ILF 3105Hadis I* (Arapça)4421315145543
ILF 3106Hadis II* (Arapça)5421415355553
ILF 3107Fıkıh Usulü II5400304040000
ILF 3108Fıkıh I* (Arapça)4400304040050
ILF 3109Kelam Metodolojisi4221022222212
ILF 3110Kelam I* (Arapça)5422222310122
ILF 3111İtikadi İslam Mezhepleri I5421123322111
ILF 3112İtikadi İslam Mezhepleri II5411022421112
ILF 3113Felsefe Tarihi4522254431232
ILF 3114İslam Felsefesi5431141122211
ILF 3115Topluma Hizmet Uygulamaları3333124155555
ILF 3201Kuran'da Ana Konular4201152014132
ILF 3202Kuran Meali3221131012112
ILF 3205Klasik Tefsir Metinleri4211131012112
ILF 3206Hadis Tetkiki 3401222022313
ILF 3207Günümüz Hadis Problemleri4110042032312
ILF 3208Kuran'a Çağdaş Yaklaşımlar 3121032022112
ILF 3209Medya Arapçası3412512131311
ILF 3210Arapça Modern Metinler 3414511111311
ILF 3211Arapça Klasik Metinler5514522332221
ILF 3215Osmanlı Hukuk Tarihi4240302030000
ILF 3216Din ve Devlet İlişkileri 4321123121221
ILF 3217İslam Hukuku Metin Okumaları I3431321022023
ILF 3218İslam Hukuk Kaideleri Metin Okumaları 4221234021252
ILF 3219Peygamberler Tarihi3351222533435
ILF 3220Müslüman Azınlıklar 3352224243241
ILF 3221Osmanlı Türkçesi Metinleri1155311112315
ILF 3223Tasavvufi Kavramlar ve İbadetler4322122122122
ILF 3224Günümüz Kelam Problemleri4410132041121
ILF 3225İslam Düşünce Tarihinde Kelam Eleştirisi4312132122222
ILF 3226Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi4521035254443
ILF 3227Klasik Akaid Metinleri5411111221312
ILF 3229Psikolojiye Giriş5511425243543
ILF 3230Sosyal Psikoloji 5411335030033
ILF 3231İslam Eğitim Tarihi4551322143333
ILF 3233Yetişkin Din Eğitimi4331233144322
ILF 3235Akademik Türkçe0000000000000
ILF 4101Kur’ân Okuma ve Tecvid VII3310534222132
ILF 4102Kur’ân Okuma ve Tecvid VIII3200021003012
ILF 4103Tefsir III* (Arapça)5511421121311
ILF 4104Dini Hitabet5521415155535
ILF 4105Hadis III* (Arapça)4532315355553
ILF 4106Fıkıh III* (Arapça)4300304040050
ILF 4107Fıkıh II* (Arapça)4400304040050
ILF 4108Din Felsefesi 3421253442232
ILF 4109Kelam II* (Arapça)4300122321111
ILF 4110Tasavvuf II* (Arapça)5242122011221
ILF 4111Tasavvuf I* (Arapça)5231211111221
ILF 4112İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi5331042211122
ILF 4113Din Eğitimi3321144234432
ILF 4114Dinler Tarihi II5312422542443
ILF 4115Dinler Tarihi I5321443522352
ILF 4201Ulumu'l Kuran Metinleri5331115113143
ILF 4202Mukayeseli Tefsir Metinleri4222030002033
ILF 4203Ahkam Tefsiri ve Problemleri3400034022032
ILF 4204Türk Kelamcıları4322123223221
ILF 4205Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar 3000042042303
ILF 4206Günümüz Tefsir Problemleri3300031021412
ILF 4207Mukayeseli İslam Hukuku 4222053022323
ILF 4208Arap Dili ve Belagati (Seçme Metinler)1111512111111
ILF 4209İslam Hukuku Metin Okumaları II5320032012122
ILF 4210Günümüz Fıkıh Problemleri2420204043232
ILF 4211İslam Hukukunun Genel İlkeleri 3330403043322
ILF 4212İslam ve İktisat 3300000000000
ILF 4214Türkiyede Din Eğitiminin Temel Sorunları4221234255342
ILF 4215Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri5310335000000
ILF 4216Fıkıh Usulü Metin Okumaları3420302031422
ILF 4217Siyere Modern Yaklaşımlar 5552332222445
ILF 4218İslam Miras Hukuku2000020002022
ILF 4220Tasavvuf Edebiyatı3343233222435
ILF 4222Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı3330024123022
ILF 4223Batıda Yeni Dini Hareketler5321540500000
ILF 4225Kelam Tarihi Metinleri5411422120312
ILF 4226Manevi Danışmanlık ve Rehberlik4211133145232
TDL 1111Türk Dili I3333034023332
TDL 1112Türk Dili II2344003024333
YDI 1123Yabancı Dil I0000000000000
YDI 1124Yabancı Dil II0000000000000