1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
BSD 6005Bedeen Eğitimi ve Spor Seçmeli Havuzu---18,00
BSD 6103Oyun ve Rekreasyonda Felsefi Yaklaşımlar3,000,000,006,00
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
Toplam6,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
BSD 6006Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli Havuzu ---18,00
BSD 6104Sporda Stresle Başa Çıkma Yolları3,000,000,006,00
SBE 6806Seminer0,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme3,000,000,006,00
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme3,000,002,006,00
SBE 6000Tez Çalışması0,000,000,0012,00
Toplam6,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 6000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 6000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Bedeen Eğitimi ve Spor Seçmeli Havuzu
BSD 6213İleri Spor Psikolojisi3,000,000,006,00
BSD 6215İleri Spor Sosyolojisi3,000,000,006,00
BSD 6217Sporda Motivasyonel Yönelimler3,000,000,006,00
BSD 6219Sporda Psikometri3,000,000,006,00
BSD 6221Spor ve Antrepoloji3,000,000,006,00
BSD 6225Spor İşletmelerinde Yönetim Uygulamaları3,000,000,006,00
BSD 6227Spor Organizasyonu ve Yönetimi3,000,000,006,00
BSD 6229Sporda Liderlik3,000,000,006,00
BSD 6231Yerel Yönetimler ve Kaynak Sorunu3,000,000,006,00
BSD 6237Uluslararası Spor Kuruluşları ve Yönetimi3,000,000,006,00
BSD 6239Stratejik Spor Pazarlaması3,000,000,006,00
BSD 6243Sporsal Aktivite ve Sağlık Eğitimi3,000,000,006,00
BSD 6245Beden Eğitimi Öğretmenliğiyle ilgili Araştırmaların İncelenmesi3,000,000,006,00
BSD 6235Hareket Öğrenme ve Nöroloji3,000,000,006,00
BSD 6249İlkokul Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının İncelenmesi3,000,000,006,00
BSD 6251Ortaokul Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının İncelenmesi3,000,000,006,00
BSD 6253Beden Eğitiminde Güncel Sorunlar3,000,000,006,00
Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli Havuzu
BSD 6204Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Uygulamalarının Analizi3,000,000,006,00
BSD 6216Sporda Tutum ve Tavır Geliştirme3,000,000,006,00
BSD 6218Spor ve Sosyal Psikoloji3,000,000,006,00
BSD 6220Sporda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik3,000,000,006,00
BSD 6224Sosyal Yapı, İletişim ve Spor3,000,000,006,00
BSD 6226Türkiyede Spor Politikaları ve Uygulamaları3,000,000,006,00
BSD 6228İşletmelerde Örgütsel Davranış3,000,000,006,00
BSD 6230Karşılaştırmalı Spor Yönetimi3,000,000,006,00
BSD 6232Spor Yönetimi ve Etik3,000,000,006,00
BSD 6234Sporda Toplam Kalite Yönetimi3,000,000,006,00
BSD 6240Sporda Marka Yönetimi3,000,000,006,00
BSD 6244Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik3,000,000,006,00
BSD 6246Beden Eğitiminde Güncel Gelişmeler3,000,000,006,00
BSD 6250Lise Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Analizi3,000,000,006,00
BSD 6252Sporda Nitel Araştırma Yöntemi3,000,000,006,00
BSD 6254Beden Eğitimi Spor Eğitiminde Alan Uygulamaları3,000,000,006,00
BSD 6256Uygulamalı Spor Psikolojisi3,000,000,006,00
SBE 6202Yenilikçilik ve Proje Yönetimi3,000,000,006,00
BSD 6212Spor Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar3,000,000,006,00