Ders KoduDers Adı
BSD 6103Oyun ve Rekreasyonda Felsefi Yaklaşımlar
BSD 6104Sporda Stresle Başa Çıkma Yolları
BSD 6204Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Uygulamalarının Analizi
BSD 6212Spor Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar
BSD 6213İleri Spor Psikolojisi
BSD 6215İleri Spor Sosyolojisi
BSD 6216Sporda Tutum ve Tavır Geliştirme
BSD 6217Sporda Motivasyonel Yönelimler
BSD 6218Spor ve Sosyal Psikoloji
BSD 6219Sporda Psikometri
BSD 6220Sporda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
BSD 6221Spor ve Antrepoloji
BSD 6224Sosyal Yapı, İletişim ve Spor
BSD 6225Spor İşletmelerinde Yönetim Uygulamaları
BSD 6226Türkiyede Spor Politikaları ve Uygulamaları
BSD 6227Spor Organizasyonu ve Yönetimi
BSD 6228İşletmelerde Örgütsel Davranış
BSD 6229Sporda Liderlik
BSD 6230Karşılaştırmalı Spor Yönetimi
BSD 6231Yerel Yönetimler ve Kaynak Sorunu
BSD 6232Spor Yönetimi ve Etik
BSD 6234Sporda Toplam Kalite Yönetimi
BSD 6235Hareket Öğrenme ve Nöroloji
BSD 6237Uluslararası Spor Kuruluşları ve Yönetimi
BSD 6239Stratejik Spor Pazarlaması
BSD 6240Sporda Marka Yönetimi
BSD 6243Sporsal Aktivite ve Sağlık Eğitimi
BSD 6244Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik
BSD 6245Beden Eğitimi Öğretmenliğiyle ilgili Araştırmaların İncelenmesi
BSD 6246Beden Eğitiminde Güncel Gelişmeler
BSD 6249İlkokul Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının İncelenmesi
BSD 6250Lise Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Analizi
BSD 6251Ortaokul Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının İncelenmesi
BSD 6252Sporda Nitel Araştırma Yöntemi
BSD 6253Beden Eğitiminde Güncel Sorunlar
BSD 6254Beden Eğitimi Spor Eğitiminde Alan Uygulamaları
BSD 6256Uygulamalı Spor Psikolojisi
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
SBE 6000Tez Çalışması
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
SBE 6202Yenilikçilik ve Proje Yönetimi
SBE 6806Seminer
TEZ 6000Tez Çalışması
UZM 6000Uzmanlık Alanı