1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 1131Seçmeli Ders I---1,00
UBF 1103Ekonominin Temelleri I3,000,000,005,00
UBF 1101Finansal Muhasebe I3,000,000,005,00
UBF 1105Matematik3,000,000,004,00
UBF 1107İşletme Yönetimi3,000,000,005,00
UBF 1109Hukukun Temel Kavramları2,000,000,003,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili - I2,000,000,001,00
YDI 1221English Reading and Writing Skills I3,000,000,003,00
BBF 1101Akademik ve Sosyal Oryantasyon2,000,000,001,00
Toplam23,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 1132Seçmeli Ders II---1,00
UBF 1102Finansal Muhasebe II3,000,000,005,00
UBF 1104Ekonominin Temelleri II3,000,000,005,00
UBF 1106Yönetim ve Organizasyon3,000,000,004,00
UBF 1108Finans Matematiği 3,000,000,005,00
FBB 1104Ticaret Hukuku2,000,000,003,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,001,00
YDI 1122Englısh Readıng And Wrttıng Skılls II3,000,000,003,00
BBF 1104Mesleki Kariyer Gelişimi2,000,000,001,00
Toplam23,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 2201Seçmeli Dersler I---6,00
FBB 2101Piyasa Ekonomisi ve Devlet2,000,000,005,00
FBB 2105Bankacılığa Giriş 3,000,000,005,00
FBB 2107İstatistik I 3,000,000,003,00
FBB 2109İşletme Finansı ve Finansal Yönetim3,000,000,005,00
İSU 2146Sosyal Sorumluluk Projesi 1,000,002,001,00
FBB 2103Para Teorisi ve Politikası3,000,000,005,00
Toplam15,000,002,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDG 2202Seçmeli Ders II---6,00
UBF 2106İstatistik II3,000,000,003,00
FBB 2102Finansal Piyasalar ve Araçlar3,000,000,005,00
FBB 2104Piyasaları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar2,000,000,005,00
FBB 2108Bankacılık Ürün ve Hizmetleri 3,000,000,005,00
FBB 2110Finansal Tablolar Analizi3,000,000,005,00
FBB 2112Mesleki Deneyim I1,000,002,001,00
Toplam15,000,002,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FBB 3201Seçmeli Ders I (Bölüm Seçmeli)---6,00
FBB 3101Kurumlarda ve Sermaye Piyasalarında Vergilendirme I 2,000,000,003,00
FBB 3105Finansal Teknoloji2,000,000,005,00
FBB 3109Portföy Yönetimi ve Optimasyon Teknikleri3,000,000,004,00
FBB 3111Dijital Ekonomi2,000,000,004,00
FBB 3113Ticari Banka Yönetimi 2,000,000,004,00
FBB 3107Uluslararası İktisat 2,000,000,004,00
Toplam13,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FBB 3202Seçmeli Ders II (Bölüm Seçmeli)---3,00
USD 3402Seçmeli Ders (Üniversite)---3,00
FBB 3108İslam Ekonomisi ve Finansı2,000,000,003,00
FBB 3106Bankacılıkta Kredi Politikası ve Yönetimi 3,000,000,005,00
FBB 3104Sermaye Piyasası İşlemleri 3,000,000,005,00
FBB 3102Kurumlarda ve Sermaye Piyasalarında Vergilendirme II2,000,000,003,00
FBB 3110Mesleki Deneyim II1,000,000,001,00
FBB 3112Blokzincir ve Kripto Para 2,000,000,003,00
FBB 3114Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi2,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
FBF 4201Seçmeli Ders I (Bölüm Seçmeli)---6,00
FBB 4101 Teknik Analiz3,000,000,005,00
FBB 4103 Sigorta Yönetmi 2,000,000,004,00
FBB 4105Finansal Kurumlarda Denetim 2,000,000,004,00
FBB 4107Uluslararası Bankacılık 2,000,000,003,00
FBB 4109Bankacılık ve Finans Seminerleri3,000,000,005,00
FBB 4111Hazine ve Merkez Bankası Yönetimi2,000,000,003,00
Toplam14,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SSP 4102İş Yeri Uygulama Eğitimi0,000,000,0030,00
FBB 4104Bankacılık ve Finans Bitirme Çalışması3,000,000,003,00
Toplam3,000,000,0033,00
Seçmeli Ders I
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I-Müzik1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar I-Resim1,000,000,001,00
Seçmeli Ders II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II-Müzik1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II-Resim1,000,000,001,00
Seçmeli Dersler I
UBF 2201İş Hayatı için İngilizce I2,000,000,003,00
UBF 2203Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2205İş Sağlığı ve Güvenliği2,000,000,003,00
UBF 2207İnsan Kaynakları Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2209Kurumsal Yönetim2,000,000,003,00
UBF 2211Teknoloji Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2213İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku2,000,000,003,00
UBF 2215Yenilik ve Rekabet Ekonomisi2,000,000,003,00
UBF 2217Etkili Sunum Teknikleri2,000,000,003,00
UBF 2219Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi2,000,000,003,00
UBF 2221AB Fonları ve Proje Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2223Bilgi Güvenliği Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2225Temel Bilgisayar Kullanımı2,000,000,003,00
UBF 2227Dijital Sistemler2,000,002,003,00
Seçmeli Ders II
UBF 2202İş Hayatı için İngilizce II2,000,000,003,00
UBF 2204Davranış Bilimleri2,000,000,003,00
UBF 2206Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama2,000,000,003,00
UBF 2208Marka Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2210İnovasyon Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 2212Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetim2,000,000,003,00
UBF 2214Yönetim Bilgi Sistemleri2,000,000,003,00
UBF 2216Araştırma Yöntemleri2,000,000,003,00
UBF 2218Halkla İlişkiler2,000,000,003,00
UBF 2220Vergi Ahlakı ve Sorumluluğu2,000,000,003,00
UBF 2222E-Muhasebe Uygulamaları2,000,000,003,00
UBF 2224Örgütsel İletişim2,000,000,003,00
UBF 2226Liderlik ve Ekip Çalışması2,000,000,003,00
Seçmeli Ders I (Bölüm Seçmeli)
UBF 3201Finansal Ekonometri I2,000,000,003,00
ITF 3101Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri I3,000,000,003,00
FBB 3205Bankalarda Şube Yönetimi3,000,000,003,00
UBF 3207Para ve Finans Tarihi2,000,000,003,00
FBB 3209Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2,000,000,003,00
FBB 3211Türkiye Ekonomisi2,000,000,003,00
FBB 3213Katılım Bankacılığı 2,000,000,003,00
UBF 3215Maliyet ve Yönetim Muhasebesi2,000,000,003,00
Seçmeli Ders II (Bölüm Seçmeli)
UBF 3202Finansal Ekonometri II2,000,000,003,00
FBB 3204Banka Muhasebesi3,000,000,003,00
FBB 3206Uluslararası Ekonomik ve Mali Kurumlar2,000,000,003,00
FBB 3208Davranışsal Finans 2,000,000,003,00
FBB 3210Suç Piyasaları ve Ekonomisi2,000,000,003,00
ITF 3102Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri II3,000,000,003,00
Seçmeli Ders (Üniversite)
USD 3456Drama 2,000,000,003,00
USD 3458Dijital Finasal Okur Yazarlık2,000,000,003,00
Seçmeli Ders I (Bölüm Seçmeli)
FBB 4203Maliye Politikası2,000,000,003,00
FBB 4205Dünya Ekonomisi ve Ekonomik Entegrasyonlar2,000,000,003,00
FBB 4207Osmanlı Ekonomisi ve Finansal Kurumları2,000,000,003,00
FBB 4209Meslek Etiği2,000,000,003,00
FBB 4211Mikro Finans Kredileri ve Uygulamaları2,000,000,003,00
FBB 4213Bankalarda Müşteri İlişkileri Yönetimi2,000,000,003,00
UBF 4217Finansal Modelleme2,000,000,003,00
UBF 4219Stratejik Yönetim2,000,000,003,00