1- Finansal piyasalar ve kurumları hakkında bilgi yeterliliğine, yönetim becerisine ve mesleki etik değerlere sahip, finans ve banka işletmeciliği alanlarında uzman bireyler olabilme
2- Mezunlarımız, kamu ve özel bankalarda, finansal kurumlarda, finansal piyasaları denetleyici ve düzenleyici kuruluşlarda, işletmelerin muhasebe ve finansman bölümlerinde istihdam edildiklerinden; bankacılık, muhasebe, finansman, ekonomi, işletme ve hukuk konularında bilgili olabilme
3- Finansal analiz yapabilecek yazılımları etkin biçimde kullanabilmeli,
4- Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme ve bu alandaki yenilikleri takip ederek, mesleğinde kullanabilecek beceriye sahip olmalı
5- Bütçe ve vergi planlamasının finansal kararlarda kullanılabilmesi için yeterli bilgiye sahip olmalı
6- Ulusal ve uluslararası finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmeleri takip edip yorumlayabilmeli
7- Mesleğinin gerektirdiği analitik düşünce yeteneğine sahip olmalı
8- En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişimde bulunabilmeli
9- Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olabilmeli
10- Takım çalışmasına uyumlu olmalı
11- Yönetim becerilerine sahip olmalı
12- İş disiplinine sahip olmalı ve titizlikle uygulayabilmeli
13- Kalite, verimlilik ve etkinlik ilkelerini mesleğinde uygulayabilmeli
14- Bankacılık ve finans alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası mevcut ve olası sorunları irdeleyip gereken çözüm önerilerini ortaya koyabilme
15- Kariyer planlaması yapabilecek ve hedeflerine ulaşabilecek bilgi ve vizyona sahip olmalı
16- Yazılı ve sözlü iletişimle kendini doğru bir şekilde ifade edebilme