Ders KoduDers Adı12345678910111213141516
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I0000000000000000
AIT 1102Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II0000000000000000
BBF 1101Akademik ve Sosyal Oryantasyon4444444335535454
BBF 1104Mesleki Kariyer Gelişimi4444444444444444
BED 1131Beden Eğitimi I0000000000000000
BED 1132Beden Eğitimi II0000000000000000
FBB 1104Ticaret Hukuku0000000000000000
FBB 2101Piyasa Ekonomisi ve Devlet4303351010000440
FBB 2102Finansal Piyasalar ve Araçlar0000000000000000
FBB 2103Para Teorisi ve Politikası4400000000000000
FBB 2104Piyasaları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar4430442000003440
FBB 2105Bankacılığa Giriş 0000000000000000
FBB 2107İstatistik I 0000000000000000
FBB 2108Bankacılık Ürün ve Hizmetleri 0000000000000000
FBB 2109İşletme Finansı ve Finansal Yönetim4555555555555555
FBB 2110Finansal Tablolar Analizi5555555555555555
FBB 2112Mesleki Deneyim I5555545555455555
FBB 3101Kurumlarda ve Sermaye Piyasalarında Vergilendirme I 1300412010000110
FBB 3102Kurumlarda ve Sermaye Piyasalarında Vergilendirme II1300412010000110
FBB 3104Sermaye Piyasası İşlemleri 5555555555555555
FBB 3105Finansal Teknoloji5555555555555555
FBB 3106Bankacılıkta Kredi Politikası ve Yönetimi 0000000000000000
FBB 3107Uluslararası İktisat 1332232000000000
FBB 3108İslam Ekonomisi ve Finansı4444444444444444
FBB 3109Portföy Yönetimi ve Optimasyon Teknikleri5555555555555555
FBB 3110Mesleki Deneyim II5555545555455555
FBB 3111Dijital Ekonomi2323322233232222
FBB 3112Blokzincir ve Kripto Para 4443330000200430
FBB 3113Ticari Banka Yönetimi 0000000000000000
FBB 3114Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi0000000000000000
FBB 3204Banka Muhasebesi4444444444444454
FBB 3205Bankalarda Şube Yönetimi0000000000000000
FBB 3206Uluslararası Ekonomik ve Mali Kurumlar2222122000000000
FBB 3208Davranışsal Finans 2424233322222232
FBB 3209Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 5555455555555555
FBB 3210Suç Piyasaları ve Ekonomisi1100031020000210
FBB 3211Türkiye Ekonomisi0000000000000000
FBB 3213Katılım Bankacılığı 0000000000000000
FBB 4101 Teknik Analiz5544445455454555
FBB 4103 Sigorta Yönetmi 0000000000000000
FBB 4104Bankacılık ve Finans Bitirme Çalışması3332330434113353
FBB 4105Finansal Kurumlarda Denetim 0000000000000000
FBB 4107Uluslararası Bankacılık 0000000000000000
FBB 4109Bankacılık ve Finans Seminerleri0000000000000000
FBB 4111Hazine ve Merkez Bankası Yönetimi3431222000000200
FBB 4203Maliye Politikası0000000000000000
FBB 4205Dünya Ekonomisi ve Ekonomik Entegrasyonlar2312321200000000
FBB 4207Osmanlı Ekonomisi ve Finansal Kurumları4444444444444444
FBB 4209Meslek Etiği0000000000000000
FBB 4211Mikro Finans Kredileri ve Uygulamaları0000000000000000
FBB 4213Bankalarda Müşteri İlişkileri Yönetimi5445454444454454
GSM 1131Güzel Sanatlar I-Müzik0000000000000000
GSM 1132Güzel Sanatlar II-Müzik0000000000000000
GSR 1131Güzel Sanatlar I-Resim0000000000000000
GSR 1132Güzel Sanatlar II-Resim0000000000000000
ITF 3101Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri I0000000000000000
ITF 3102Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri II0000000000000000
İSU 2146Sosyal Sorumluluk Projesi 0000000000220103
SSP 4102İş Yeri Uygulama Eğitimi0000000000000000
TDL 1111Türk Dili - I0000000000000000
TDL 1112Türk Dili II0000000000000000
UBF 1101Finansal Muhasebe I5555555555554555
UBF 1102Finansal Muhasebe II5454544544554445
UBF 1103Ekonominin Temelleri I0000000000000000
UBF 1104Ekonominin Temelleri II0000000000000000
UBF 1105Matematik0000000000000000
UBF 1106Yönetim ve Organizasyon0000000000000000
UBF 1107İşletme Yönetimi0000000000000000
UBF 1108Finans Matematiği 0000000000000000
UBF 1109Hukukun Temel Kavramları0000000000000000
UBF 2106İstatistik II0000000000000000
UBF 2201İş Hayatı için İngilizce I0000000000000000
UBF 2202İş Hayatı için İngilizce II0000000000000000
UBF 2203Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi4444444444444444
UBF 2204Davranış Bilimleri0000000000000000
UBF 2205İş Sağlığı ve Güvenliği0000000000000000
UBF 2206Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama4444444444444444
UBF 2207İnsan Kaynakları Yönetimi0000000000000000
UBF 2208Marka Yönetimi4444444444444444
UBF 2209Kurumsal Yönetim0000000000000000
UBF 2210İnovasyon Yönetimi0000000000000000
UBF 2211Teknoloji Yönetimi0000000000000000
UBF 2212Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetim0000000000000000
UBF 2213İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku0000000000000000
UBF 2214Yönetim Bilgi Sistemleri0000000000000000
UBF 2215Yenilik ve Rekabet Ekonomisi0000000000000000
UBF 2216Araştırma Yöntemleri0000000000000000
UBF 2217Etkili Sunum Teknikleri0000000000000000
UBF 2218Halkla İlişkiler0000000000000000
UBF 2219Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi0000000000000000
UBF 2220Vergi Ahlakı ve Sorumluluğu3400333040221330
UBF 2221AB Fonları ve Proje Yönetimi0000000000000000
UBF 2222E-Muhasebe Uygulamaları4444444444444444
UBF 2223Bilgi Güvenliği Yönetimi0000000000000000
UBF 2224Örgütsel İletişim0000000000000000
UBF 2225Temel Bilgisayar Kullanımı0000000000000000
UBF 2226Liderlik ve Ekip Çalışması0000000000000000
UBF 2227Dijital Sistemler1223222222222222
UBF 3201Finansal Ekonometri I2231030000500300
UBF 3202Finansal Ekonometri II1321320200000000
UBF 3207Para ve Finans Tarihi4444444444444444
UBF 3215Maliyet ve Yönetim Muhasebesi0000000000000000
UBF 4217Finansal Modelleme5545555555555555
UBF 4219Stratejik Yönetim0000000000000000
USD 3456Drama 0000000000000000
USD 3458Dijital Finasal Okur Yazarlık3330000000004230
YDI 1122Englısh Readıng And Wrttıng Skılls II0000000000000000
YDI 1221English Reading and Writing Skills I0000000000000000