Ders KoduDers Adı
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
AIT 1102Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
BBF 1101Akademik ve Sosyal Oryantasyon
BBF 1104Mesleki Kariyer Gelişimi
BED 1131Beden Eğitimi I
BED 1132Beden Eğitimi II
FBB 1104Ticaret Hukuku
FBB 2101Piyasa Ekonomisi ve Devlet
FBB 2102Finansal Piyasalar ve Araçlar
FBB 2104Piyasaları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
FBB 2105Bankacılığa Giriş
FBB 2108Bankacılık Ürün ve Hizmetleri
FBB 2109İşletme Finansı ve Finansal Yönetim
FBB 2110Finansal Tablolar Analizi
FBB 2112Mesleki Deneyim I
FBB 3101Kurumlarda ve Sermaye Piyasalarında Vergilendirme I
FBB 3102Kurumlarda ve Sermaye Piyasalarında Vergilendirme II
FBB 3104Sermaye Piyasası İşlemleri
FBB 3105Finansal Teknoloji
FBB 3106Bankacılıkta Kredi Politikası ve Yönetimi
FBB 3107Uluslararası İktisat
FBB 3108İslam Ekonomisi ve Finansı
FBB 3109Portföy Yönetimi ve Optimasyon Teknikleri
FBB 3110Mesleki Deneyim II
FBB 3111Dijital Ekonomi
FBB 3112Blokzincir ve Kripto Para
FBB 3113Ticari Banka Yönetimi
FBB 3114Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi
FBB 3204Banka Muhasebesi
FBB 3205Bankalarda Şube Yönetimi
FBB 3206Uluslararası Ekonomik ve Mali Kurumlar
FBB 3208Davranışsal Finans
FBB 3209Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
FBB 3210Suç Piyasaları ve Ekonomisi
FBB 3211Türkiye Ekonomisi
FBB 3213Katılım Bankacılığı
FBB 4101 Teknik Analiz
FBB 4103 Sigorta Yönetmi
FBB 4104Bankacılık ve Finans Bitirme Çalışması
FBB 4105Finansal Kurumlarda Denetim
FBB 4107Uluslararası Bankacılık
FBB 4109Bankacılık ve Finans Seminerleri
FBB 4111Hazine ve Merkez Bankası Yönetimi
FBB 4203Maliye Politikası
FBB 4205Dünya Ekonomisi ve Ekonomik Entegrasyonlar
FBB 4207Osmanlı Ekonomisi ve Finansal Kurumları
FBB 4209Meslek Etiği
FBB 4211Mikro Finans Kredileri ve Uygulamaları
FBB 4213Bankalarda Müşteri İlişkileri Yönetimi
GSM 1131Güzel Sanatlar I-Müzik
GSM 1132Güzel Sanatlar II-Müzik
GSR 1131Güzel Sanatlar I-Resim
GSR 1132Güzel Sanatlar II-Resim
ITF 2109Para Teorisi ve Politikası
ITF 3101Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri I
ITF 3102Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri II
İSU 2146Sosyal Sorumluluk Projesi
SSP 4102İş Yeri Uygulama Eğitimi
TDL 1111Türk Dili - I
TDL 1112Türk Dili II
UBF 1101Finansal Muhasebe I
UBF 1102Finansal Muhasebe II
UBF 1103Ekonominin Temelleri I
UBF 1104Ekonominin Temelleri II
UBF 1105Matematik
UBF 1106Yönetim ve Organizasyon
UBF 1107İşletme Yönetimi
UBF 1108Finans Matematiği
UBF 1109Hukukun Temel Kavramları
UBF 2106İstatistik II
UBF 2107İstatistik I
UBF 2201İş Hayatı için İngilizce I
UBF 2202İş Hayatı için İngilizce II
UBF 2203Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi
UBF 2204Davranış Bilimleri
UBF 2205İş Sağlığı ve Güvenliği
UBF 2206Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama
UBF 2207İnsan Kaynakları Yönetimi
UBF 2208Marka Yönetimi
UBF 2209Kurumsal Yönetim
UBF 2210İnovasyon Yönetimi
UBF 2211Teknoloji Yönetimi
UBF 2212Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetim
UBF 2213İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
UBF 2214Yönetim Bilgi Sistemleri
UBF 2215Yenilik ve Rekabet Ekonomisi
UBF 2216Araştırma Yöntemleri
UBF 2217Etkili Sunum Teknikleri
UBF 2218Halkla İlişkiler
UBF 2219Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi
UBF 2220Vergi Ahlakı ve Sorumluluğu
UBF 2221AB Fonları ve Proje Yönetimi
UBF 2222E-Muhasebe Uygulamaları
UBF 2223Bilgi Güvenliği Yönetimi
UBF 2224Örgütsel İletişim
UBF 2225Temel Bilgisayar Kullanımı
UBF 2226Liderlik ve Ekip Çalışması
UBF 2227Dijital Sistemler
UBF 3201Finansal Ekonometri I
UBF 3202Finansal Ekonometri II
UBF 3207Para ve Finans Tarihi
UBF 3215Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
UBF 4217Finansal Modelleme
UBF 4219Stratejik Yönetim
USD 3456Drama
USD 3458Dijital Finasal Okur Yazarlık
YDI 1122Englısh Readıng And Wrttıng Skılls II
YDI 1221English Reading and Writing Skills I