1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
EPO 5501Eğitim Programları ve Öğretim Seçmeli Dersler – I---18,00
SBE 5501Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği3,000,000,006,00
EPO 5101Eğitimde Program Geliştirme3,000,000,006,00
Toplam6,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
EPO 5502Eğitim Programları ve Öğretim Seçmeli Dersler – II---18,00
EPO 5102Program Değerlendirme3,000,000,006,00
EPO 5806Seminer0,000,000,006,00
Toplam3,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 5000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 5000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
TEZ 5000Tez Çalışması0,000,000,0024,00
UZM 5000Uzmanlık Alanı0,000,000,006,00
Toplam0,000,000,0030,00
Eğitim Programları ve Öğretim Seçmeli Dersler – I
EPO 5201Öğretimin Bireyselleştirilmesinde Yaklaşımlar3,000,000,006,00
EPO 5203Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları3,000,000,006,00
EPO 5205Yaratıcılık Eğitimi ve Yaratıcı Performansın Geliştirilmesi3,000,000,006,00
EPO 5207Eğitim Yönetimi ve Politikası3,000,000,006,00
EPO 5209İnsan İlişkileri ve İletişim3,000,000,006,00
EPO 5211Eğitim İstatistiği3,000,000,006,00
EPO 5213Öğretmen Eğitiminde Teknoloji Araştırma ve Uygulamaları3,000,000,006,00
EPO 5215Çokkültürlü Eğitim3,000,000,006,00
EPO 5217Karşılaştırmalı Öğretmen Yetiştirme Sistemleri 3,000,000,006,00
EPO 5263Okul Kültürü ve Yönetimi3,000,000,006,00
Eğitim Programları ve Öğretim Seçmeli Dersler – II
EPO 5202Akademik Yazım Teknikleri3,000,000,006,00
EPO 5204Değerler Eğitimi3,000,000,006,00
EPO 5206Oyun ve Oyuncağın Eğitim Programlarındaki Yeri ve Değeri3,000,000,006,00
EPO 5208Yaşamboyu Öğrenme3,000,000,006,00
EPO 5210Eğitimde Uluslar Arası Araştırma Projeleri 3,000,000,006,00
EPO 5212Nitel Araştırma Yöntemleri3,000,000,006,00
EPO 5214Karşılaştırmalı Eğitim Programları3,000,000,006,00
EPO 5216Etkili Eğitim Uygulamaları3,000,000,006,00