Kuruluş : Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı Eylül 2020 tarihinde başlamıştır.
Kazanılan Derece : Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Eğitim Programları ve Öğretim alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Eğitim fakültelerinin lisans programlarından ya da fen edebiyat fakültelerinin lisans programlarından mezun olmak mezun olanlar başvurabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Belirtilen alanlarda Lisans Diploması, Lisans ağırlıklı not ortalamasında en az 65 puana, Lisansüstü giriş sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 40 puana sahip olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program Profili : Bu programın amacı, bir eğitim programının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini yürütebilen, mesleki etik ilkelere uygun davranabilen, eğitim sorunlarını bilimsel yöntemi temele alarak inceleyebilen program geliştirme uzmanları yetiştirmektir. Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı program geliştirme, program değerlendirme, öğrenme-öğretme kuramları alanlarını kapsamaktadır. Bu yüksek lisans programında alanla ilgili uygulamalı ve kuramsal bilgilerin yanı sıra bilimsel araştırma yöntemlerine yer verilmektedir. Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı çok sayıda bilim dalıyla ve araştırma disipliniyle ortak öğeler barındırmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans derecesi alan mezunlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda (bankalar, askeri okullar, özel okullar, bazı kamu kuruluşları vb.) program geliştirme uzmanı, eğitim uzmanı, akademik koordinatör vb. unvanlarla çalışabildikleri gibi özel ve kamu öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca farklı sektörlerde insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde program geliştirme uzmanı olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş :
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları : Programdaki derslerden en az 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders ve seminer dersi alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç. Dr. Derya Göğebakan Yıldız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Bölüm Olanakları :