1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
AİT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
SHP 1101Sosyal Hizmete Giriş3,000,000,004,00
SHP 1103Psikolojiye Giriş3,000,000,004,00
SHP 1105Sosyolojiye Giriş3,000,000,004,00
HUK 1101Hukukun Temel Kavramları3,000,000,003,00
IKT 1101Mikro İktisat3,000,000,003,00
MAT 1101Matematik3,000,000,003,00
BIL 1101Temel Bilgisayar Uygulamaları2,000,001,003,00
Toplam26,000,001,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi -II2,000,000,002,00
TDL 1114Türk Dili II2,000,000,002,00
SHP 1102Sosyal Psikoloji3,000,000,003,00
SHP 1104Sosyal Güvenliğe Giriş3,000,000,003,00
SHP 1106İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I3,000,000,004,00
SHP 1108Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet3,000,000,003,00
IKT 1102Makro İktisat3,000,000,003,00
AYT 1102Araştırma Yöntem ve Teknikleri3,000,000,003,00
SHP 1112Endüstriye Dayalı Staj Eğitimi (30 Gün)0,000,000,005,00
Toplam24,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SHP 2221Alan Seçmeli Ders Havuzu I---4,00
SHP 2223Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu---3,00
SHP 2101İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II3,000,000,004,00
SHP 2103Çocuk Refahı ve Sosyal Hizmet3,000,000,005,00
SHP 2105Türkiyenin Toplumsal ve Kültürel Yapısı3,000,000,005,00
SHP 2107Sosyal Hizmet Mevzuatı3,000,000,004,00
IST 2101İstatistik3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SHP 2222Alan Seçmeli Ders Havuzu II---4,00
SHP 2224Alan Seçmeli Ders Havuzu III---4,00
SHP 2102Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet3,000,000,005,00
SHP 2104Sosyal Antropoloji3,000,000,004,00
SHP 2106Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet3,000,000,004,00
SHP 2108Yaşlılarla Sosyal Hizmet3,000,000,004,00
SHP 2110Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
Alan Seçmeli Ders Havuzu I
SHP 2201Sosyal Güvenlik Sistemleri3,000,000,004,00
SHP 2203Afetlerde Sosyal Hizmet ve Krize Müdahale3,000,000,004,00
SHP 2205Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet3,000,000,004,00
SHP 2207Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 3,000,000,004,00
SHP 2209Aile Danışmanlığı3,000,000,004,00
SHP 2211Sosyal Hizmet Etiği3,000,000,004,00
SHP 2213Sosyal Politika ve Planlama3,000,000,004,00
SHP 2215Davranış Bozuklukları3,000,000,004,00
SHP 2217Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 3,000,000,004,00
SHP 2219Sanat ve Sosyal Hizmet 3,000,000,004,00
SHP 2225Engellilerle Sosyal Hizmet 3,000,000,004,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu
SHP 2227Görüşme Teknikleri3,000,000,003,00
SHP 2229Kariyer Planlama3,000,000,003,00
SHP 2231Toplumsal Cinsiyet Eşitliği3,000,000,003,00
SHP 2233Girişimcilik3,000,000,003,00
Alan Seçmeli Ders Havuzu II
SHP 2202Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet 3,000,000,004,00
SHP 2204Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri3,000,000,004,00
SHP 2206Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet 3,000,000,004,00
SHP 2208Evde Bakım Hizmetleri3,000,000,004,00
SHP 2210Afetlerde Sosyal Hizmet ve Krize Müdahale3,000,000,004,00
SHP 2212Adli Sosyal Hizmet 3,000,000,004,00
Alan Seçmeli Ders Havuzu III
SHP 2214Aile Sosyolojisi3,000,000,004,00
SHP 2216Çalışma Sosyolojisi3,000,000,004,00
SHP 2218Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet3,000,000,004,00
SHP 2220İnsan İlişkileri ve Sosyal Hizmet 3,000,000,004,00
SHP 2226Kamu Yönetimi3,000,000,004,00