Ders KoduDers Adı
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi -II
AİT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
AYT 1102Araştırma Yöntem ve Teknikleri
BIL 1101Temel Bilgisayar Uygulamaları
HUK 1101Hukukun Temel Kavramları
IKT 1101Mikro İktisat
IKT 1102Makro İktisat
IST 2101İstatistik
MAT 1101Matematik
SHP 1101Sosyal Hizmete Giriş
SHP 1102Sosyal Psikoloji
SHP 1103Psikolojiye Giriş
SHP 1104Sosyal Güvenliğe Giriş
SHP 1105Sosyolojiye Giriş
SHP 1106İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
SHP 1108Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet
SHP 1112Endüstriye Dayalı Staj Eğitimi (30 Gün)
SHP 2101İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II
SHP 2102Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
SHP 2103Çocuk Refahı ve Sosyal Hizmet
SHP 2104Sosyal Antropoloji
SHP 2105Türkiyenin Toplumsal ve Kültürel Yapısı
SHP 2106Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet
SHP 2107Sosyal Hizmet Mevzuatı
SHP 2108Yaşlılarla Sosyal Hizmet
SHP 2110Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları
SHP 2201Sosyal Güvenlik Sistemleri
SHP 2202Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet
SHP 2203Afetlerde Sosyal Hizmet ve Krize Müdahale
SHP 2204Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri
SHP 2205Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet
SHP 2206Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet
SHP 2207Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
SHP 2208Evde Bakım Hizmetleri
SHP 2209Aile Danışmanlığı
SHP 2210Afetlerde Sosyal Hizmet ve Krize Müdahale
SHP 2211Sosyal Hizmet Etiği
SHP 2212Adli Sosyal Hizmet
SHP 2213Sosyal Politika ve Planlama
SHP 2214Aile Sosyolojisi
SHP 2215Davranış Bozuklukları
SHP 2216Çalışma Sosyolojisi
SHP 2217Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet
SHP 2218Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
SHP 2219Sanat ve Sosyal Hizmet
SHP 2220İnsan İlişkileri ve Sosyal Hizmet
SHP 2225Engellilerle Sosyal Hizmet
SHP 2226Kamu Yönetimi
SHP 2227Görüşme Teknikleri
SHP 2229Kariyer Planlama
SHP 2231Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
SHP 2233Girişimcilik
TDL 1111Türk Dili I
TDL 1114Türk Dili II
YDI 1121Yabancı Dil I
YDI 1122Yabancı Dil II