Kuruluş : Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuştur. Sosyal Hizmetler Programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kurularak ilk öğrencilerini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Sosyal Hizmetler Programı Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olan adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ndan TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi alması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında geçer not aldıkları derslerden talepleri durumunda muaf tutulabilmektedirler. Ayrıca; yabancı dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılmaktadır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler bu derslerden de muaf sayılması söz konusudur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Sosyal hizmet programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin toplam 120 AKTS karşılığı olan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlaması beklenmektedir. Öğrencilerin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasının bulunması gerekmektedir.
Program Profili : Sosyal Hizmetler Programı, ülkemizde sosyal sorunların önlenmesi ve çözümüne yönelik artan ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında gereksinim duyulan, sosyal hizmetin mesleki bilgi, beceri ve değerlerine sahip sosyal tekniker yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programın mezunları; sosyal hizmet teknikeri olarak
 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı (İl/ilçe müdürlükleri, çocuk yuvaları, çocuk evleri, çocuk evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları vb.)
 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakımevleri
 Sağlık Bakanlığı’na bağlı il/ilçe müdürlükleri, halk sağlığı kurumları, resmi ve özel hastanelerde
 Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’ne bağlı kadrolu yurt yönetim memuru statüsünde ve diğer kurum ve kuruluşlarda
 İş-Kur il müdürlüklerinde (Meslek Kodu: 3412.05; Meslek Adı: Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı; Meslek Ana Grubu: Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları) istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : İki yıl süren teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlandıktan sonra mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sosyal Hizmet ve Sosyoloji lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilmektedir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO'su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO'su 2.00'ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO'larını 2.00'ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Sosyal Hizmet Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Dr. Öğr. Üyesi Derya KAYMA GÜNEŞ
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
Kayadibi Mah. Atatürk Cad. 56 Sok.
No: 1 - Kırkağaç / Manisa
derya.gunes@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Eğitim dili Türkçe’dir ve programın eğitim öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi 2 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Dersler projeksiyona sahip 2 amfi ve 7 adet sınıfta yürütülmekte olup; 4 bilgisayar laboratuvarı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.