1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 1101Sosyal Seçmeli Dersler I---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I2,000,000,002,00
COG 1101Kariyer Planlama1,000,000,002,00
COG 1103Coğrafyaya Giriş2,000,000,005,00
COG 1105Nüfus Coğrafyası2,000,000,004,00
COG 1107Kartografya I2,000,000,005,00
COG 1109Klimatoloji I2,000,000,004,00
COG 1111Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I2,000,000,003,00
Toplam17,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SEC 1102Sosyal Seçmeli Dersler II---1,00
YDI 1122Yabancı Dil II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
COG 1102Coğrafi Düşüncenin Gelişimi 2,000,000,003,00
COG 1104Ekonomik Coğrafya 2,000,000,004,00
COG 1106Jeomorfolojiye Giriş2,000,000,004,00
COG 1108Kartografya II2,000,000,005,00
COG 1110Klimatoloji II2,000,000,004,00
COG 1112Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II2,000,000,003,00
Toplam18,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
COG 2201Alan İçi Seçmeli Ders Grubu I---8,00
COG 2101Kırsal Coğrafya 2,000,000,004,00
COG 2103Toprak Coğrafyası2,000,000,004,00
COG 2105Kültürel Coğrafya 2,000,000,005,00
COG 2107Jeomorfolojik Süreçler2,000,000,005,00
COG 2109Temel İstatistik 2,000,000,004,00
Toplam10,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
COG 2202Alan İçi Seçmeli Ders Grubu II---8,00
COG 2102Kentsel Coğrafya2,000,000,005,00
COG 2104Hidrografya2,000,000,004,00
COG 2106Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)2,000,000,004,00
COG 2108Bitki Coğrafyası2,000,000,005,00
COG 2110Sanayi Coğrafyası2,000,000,004,00
Toplam10,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
COG 3201Alan İçi Seçmeli Ders Grubu III---8,00
COG 3203Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu I---2,00
COG 3101Beşeri Coğrafya Araştırma Yöntemleri2,000,000,005,00
COG 3103Koruma Alanları2,000,000,005,00
COG 3105Türkiye Fiziki Coğrafyası I2,000,000,005,00
COG 3107Türkiye Beşeri Coğrafyası2,000,000,005,00
Toplam8,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
COG 3202Alan İçi Seçmeli Ders Grubu IV---8,00
COG 3204Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu II---2,00
COG 3102Fiziki Coğrafya Araştırma Yöntemleri2,000,000,005,00
COG 3104Turizm Coğrafyası2,000,000,005,00
COG 3106Türkiye Fiziki Coğrafyası II2,000,000,005,00
COG 3108Türkiye Ekonomik Coğrafyası2,000,000,005,00
Toplam8,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
COG 4201Alan İçi Seçmeli Ders Grubu V---20,00
COG 4203Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu III---2,00
COG 4101Türkiye Coğrafi Bölgeleri I4,000,000,008,00
Toplam4,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
COG 4202Alan İçi Seçmeli Ders Grubu IV---20,00
COG 4204Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu IV---2,00
COG 4102Türkiye Coğrafi Bölgeleri II4,000,000,008,00
Toplam4,000,000,0030,00
Sosyal Seçmeli Dersler I
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar - Müzik I1,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar - Resim I1,000,000,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar - Halk Oyunları I1,000,000,001,00
Sosyal Seçmeli Dersler II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar - Müzik II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar - Resim II1,000,000,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar - Halk Oyunları II1,000,000,001,00
Alan İçi Seçmeli Ders Grubu I
COG 2203Jeomorfolojik Analiz I (S)2,000,000,004,00
COG 2205Tarım Coğrafyası2,000,000,004,00
COG 2207Arazi Kullanımı2,000,000,004,00
COG 2209Kayaçlar ve Mineraller (S)2,000,000,004,00
COG 2211Tarihi Coğrafya (S)2,000,000,004,00
COG 2213Kıtalar Coğrafyası I (S)2,000,000,004,00
COG 2215Göç Coğrafyası (S)2,000,000,004,00
COG 2217Sürdürülebilir Kalkınma (S)2,000,000,004,00
Alan İçi Seçmeli Ders Grubu II
COG 2204Jeomorfolojik Analiz II (S)2,000,000,004,00
COG 2206Sosyal Coğrafya (S)2,000,000,004,00
COG 2208Flüviyal Jeomorfoloji (S)2,000,000,004,00
COG 2210Mitoloji (S)2,000,000,004,00
COG 2212Anadolu Arkeolojisi (S)2,000,000,004,00
COG 2214Kıtalar Coğrafyası II (S)2,000,000,004,00
COG 2216Coğrafi İstatistik (S)2,000,000,004,00
COG 2218Limnoloji (S)2,000,000,004,00
COG 2220Düşünce Tarihinin Temel Problemleri (S)2,000,000,004,00
COG 2222Kırsal Kalkınma (S)2,000,000,004,00
Alan İçi Seçmeli Ders Grubu III
COG 3205Arazi Çalışması I (S)0,000,006,004,00
COG 3207Demografik Analiz (S)2,000,000,004,00
COG 3209Paleocoğrafya (S)2,000,000,004,00
COG 3211Buzul Jeomorfolojisi (S)2,000,000,004,00
COG 3213Kıyı Jeomorfolojisi (S)2,000,000,004,00
COG 3215Enerji Coğrafyası (S)2,000,000,004,00
COG 3217Fotoğrafçılık (S)2,000,000,004,00
COG 3219Karst Jeomorfolojisi (S)2,000,000,004,00
COG 3221Kurak ve Yarı Kurak Bölge Jeomorfolojisi (S)2,000,000,004,00
COG 3223Ulaşım Coğrafyası (S)2,000,000,004,00
COG 3225Dil ve Coğrafya (S)2,000,000,004,00
COG 3227CBS Analiz (S)2,000,002,004,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu I
COG 3229Spor ve Coğrafya (S)2,000,000,002,00
Alan İçi Seçmeli Ders Grubu IV
COG 3206Arazi Çalışması II (S)0,000,006,004,00
COG 3208Uygulamalı Kent Coğrafyası (S)2,000,002,004,00
COG 3210Uygulamalı Jeomorfoloji (S)2,000,002,004,00
COG 3212Uygulamalı Klimatoloji (S)2,000,002,004,00
COG 3214Alüvyal Jeomorfoloji (S)2,000,000,004,00
COG 3216Küreselleşme ve Coğrafya (S)2,000,000,004,00
COG 3218Madenler ve Yeraltı Kaynakları (S)2,000,000,004,00
COG 3220Erozyon ve Toprak Koruma (S)2,000,000,004,00
COG 3222Siyasi Coğrafya (S)2,000,000,004,00
COG 3224Yapısal Jeomorfoloji (S)2,000,000,004,00
COG 3226Uzaktan Algılama (S)2,000,000,004,00
COG 3228Dil ve Kültür (S)2,000,000,004,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu II
COG 3230Müzik ve Coğrafya (S)2,000,000,002,00
Alan İçi Seçmeli Ders Grubu V
COG 4205Arazi Çalışması III (S)0,000,006,004,00
COG 4207Uzaktan Algılama Uygulamaları (S)2,000,002,004,00
COG 4209Çevre Sorunları (S)2,000,000,004,00
COG 4211Havza Planlaması ve Yönetimi (S)2,000,000,004,00
COG 4213Çevresel Etki Değerlendirmesi (S)2,000,000,004,00
COG 4215Türkiye Ekonomi Politikaları (S)2,000,000,004,00
COG 4217Çok Kültürlülük (S)2,000,000,004,00
COG 4219Kuaterner Coğrafyası (S)2,000,000,004,00
COG 4221Bitirme Projesi I (S)2,000,000,004,00
COG 4223Türkiye’nin Biyocoğrafyası (S)2,000,000,004,00
COG 4225Yer, Mekân ve Küresel Değişim (S)2,000,000,004,00
COG 4227Küresel Isınma ve İklim Değişikliği (S)2,000,000,004,00
COG 4229Mesleki Yabancı Dil I (S)2,000,000,004,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu III
COG 4231Geleneksel Meslekler ve Coğrafya (S)2,000,000,002,00
Alan İçi Seçmeli Ders Grubu IV
COG 4206Arazi Çalışması IV (S)0,000,006,004,00
COG 4208CBS ve Uzaktan Algılama (Proje) (S)2,000,002,004,00
COG 4210Afetler Coğrafyası ve Yönetimi (S)2,000,000,004,00
COG 4212Türkiye Paleocoğrafyası (S)2,000,000,004,00
COG 4214Türkiye Kuaterner Coğrafyası (S)2,000,000,004,00
COG 4216Türkiye Kentleşme Hareketleri (S)2,000,000,004,00
COG 4218Volkan Coğrafyası (S)2,000,000,004,00
COG 4220Uluslararası Göç, Sağlık ve İnsan Hakları (S)2,000,000,004,00
COG 4222Kültürel Miras (S)2,000,000,004,00
COG 4224Bitirme Projesi II (S)2,000,000,004,00
COG 4226Oseonografya (S)2,000,000,004,00
COG 4228Türkiye Turizm Coğrafyası (S)2,000,000,004,00
COG 4230Kültür ve Çevre (S)2,000,000,004,00
COG 4232Türkiye Enerji Politikaları (S)2,000,000,004,00
COG 4234Mesleki Yabancı Dil II (S)2,000,000,004,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu IV
COG 4236Giyim, Moda ve Coğrafya (S)2,000,000,002,00